Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 1: Bài tập luyện tập về hàm số lượng giác

Tiết 1: BÀI TẬP LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

I/ Mục tiêu bài dạy : Ngày soạn:

1) Kiến thức :Luyện tập về hàm số LG.

 2) Kỹ năng :

 - Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .

 - Vẽ được đồ thị các hàm số .

3) Tư duy : - Hiểu sâu hơn về hàm số lượng giác .

 - Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .

4) Thái độ : Có hứng thú về hàm số LG.

II/ Phương tiện dạy học :

- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.

- Dụng cụ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tự chọn 11 cơ bản tiết 1: Bài tập luyện tập về hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1: BÀI TẬP LUYỆN TẬP VỀ HÀM SỚ LƯỢNG GIÁC 
I/ Mục tiêu bài dạy : Ngày soạn:
1) Kiến thức :Luyện tập về hàm số LG.
 2) Kỹ năng :
	- Xác định được : Tập xác định , tập giá trị , tính chẳn , lẻ , tính tuần hoàn , chu kì , khoảng đồng biến , nghịc biến của các hàm số .
	- Vẽ được đồ thị các hàm số .
3) Tư duy : - Hiểu sâu hơn về hàm số lượng giác .
 - Xây dựng tư duy lôgíc , linh hoạt .
4) Thái độ : Có hứng thú về hàm số LG.
II/ Phương tiện dạy học :
Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
Dụng cụ.
III/ Phương pháp dạy học :
 - Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
Học sinh làm BT,GV hướng dẫn sửa BT.
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Hãy nhắc lại ĐN,TXĐ,tính
 tuần hoàn của các hàm số LG.
-Đánh giá,nhận xét và kết luận.
-Phát biểu,ghi lên bảng.
-Ghi vào vỡ
Các kiến thức cơ bản về hàm số LG đã học.
Hoạt động 2:Tập xác định của hàm số LG
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
Đưa ra bài tập:Tìm TXĐ của các hàm số sau:
a) y = sin3x
b) y = 
c) y = 
d) y = 
-Nhận xét và kết luận.
-Hs làm vào giấy nháp và lên bảng làm.
-Nhận xét bài làm.
-Ghi nhận kiến thức.
-Ghi vao vỡ.
a)Đặt t = 3x,D = R.
b)D = [0; +∞ )
c) D = 
d) D = 
Hoạt động 3: Tính tuần hoàn và tính chẳn lẻ của hàm số LG
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Xác định tính chẳn lẻ,tuần hoàn của các hàm số LG
a) y = xcos3x
b) y = 
c) y = sin2x
- Làm vào vở nháp,lên bảng 
làm.
-Nhận xét bài làm
-Ghi vào vở
a)Hàm số lẻ
b)Hàm số chẳn
c) Tuần hoàn chu kì 
Củng cố: Cần nắm chắc các kiến thức về hàm số LG:TXĐ,tuần hoàn,chẳn lẻ.
Dặn dò: - Làm các bài tập về hám số LG ở các sách tham khảo.
 -Chuẩn bị BT về PTLG cơ bản.

File đính kèm:

  • doctuchon11coban.doc
Giáo án liên quan