Giáo án Toán lớp 1

I. MỤC TIÊU :

 + Giúp học sinh : - Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán.

 - Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Sách GK – Bộ đồ dùng Toán 1 của học sinh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập – Sách Giáo khoa .

2.Kiểm tra bài cũ :

+ ( không có )

 3. Bài mới : Giới thiệu và ghi đầu bài

 

doc256 trang | Chia sẻ: giathuc10 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Toán lớp 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g dẫn học sinh trả lời (lời giải) cho bài toán và ghi phép tính phù hợp (miệng ) 
-Giáo viên nhận xét, hướng dẫn, sửa sai để học sinh nhận biết trình bày 1 bài toán giải 
-8 em đọc thuộc 
8 + 2 = , 3 + 7 = , 10 - 2 = , 10 - 7 = 
9- 3 = , 0 - 3 = 7 , 0 - 5 = 5 
-Học sinh điền số vào bảng cộng,trừ 10 bằng bút chì 
-Học sinh tự làm bài vào vở Btt 
-1 học sinh sửa bài chung 
-Học sinh tự làm bài vào vở Btt 
-Học sinh tự điều chỉnh bài của mình 
-Hàng trên có 4 chiếc thuyền. Hàng dưới có 3 chiếc thuyền. Hỏi tất cả có bao nhiêu chiếc thuyền ? 
 4 + 3 = 7 
-Học sinh ghép phép tính đúng lên bìa cài
-Lan có 10 qủa bóng. Lan cho bạn 3 quả bóng. Hỏi lan còn lại mấy quả bóng ?
-Trả lời : Số quả bóng lan còn là 
 10 – 3 = 7 
-Học sinh ghép phép tính lên bìa cài 
4.Củng cố dặn dò : 
- Em vừa học bài gì ? Đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 
- Nhận xét tuyên dương học sinh hoạt động tốt .
- Dặn học sinh học về nhà học thuộc tất cả các bảng cộng, trừ từ 2 à 10 .
- Chuẩn bị bài hôm sau.
5. Rút kinh nghiệm :
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP
Ngày Dạy :21-12-2006
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 10. 
 -Tiếp tục củng cố kỹ năng tự tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán 1 . Viết bảng phụ bài tập 2 / 88 , 4 / 88 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ 4 em đọc lại bảng cộng, trừ phạm vi 10 
+ Sửa bài tập 4 a,b / 66 ( 2 em lên bảng trình bày) 
+ Học sinh nhận xét, bổ sung 
+ Giáo viên sửa chung trên bảng lớp 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trừ trong phạm vi 10. 
Mt :Học sinh nắm nội dung và tên bài học 
-Giáo viên giới thiệu và ghi tên bài học .
-Gọi học sinh do lại cấu tạo số 10 
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép tính 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh sử dụng các công thức cộng, trừ trong phạm vi 10 để điền kết quả vào phép tính 
-Củng cố quan hệ cộng, trừ 
Bài 2: Giáo viên treo bảng phụ. Hướng dẫn học sinh thực hiện các phép tính liên hoàn. Kết quả của mỗi lần tính được ghi vào vòng tròn .
-Giáo viên nhận xét, sửa sai chung 

Phần b) – Hướng dẫn học sinh điền số vào chỗ chấm theo gợi ý : 10 trừ mấy bằng 5 , 2 cộng với mấy bằng 5 
Bài 3 : Hướng dẫn học sinh thực hiện các phép tính ( Tính nhẩm ) rồi so sánh các số và điền dấu thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên ghi các bài tập lên bảng 
-Gọi 3 em lên sửa bài ( Mỗi em 1 cột tính ) 
Bài 4 : 
-Hướng dẫn học sinh đọc tóm tắt của bài toán rồi nêu bài toán (Nêu điều kiện và câu hỏi của bài toán ) từ đó hình thành bài toán 
-Cho nhiều hoạt động lặp lại lời giải và phép tính cho học sinh quen dần với giải toán có lời văn 
-Học sinh lặp lại tên bài học 
-2 Học sinh đọc lại : 
10 gồm 9 và 1 hay 1 và 9 
10 gồm 8 và 2 hay và 8 
10 gồm 7 và 3 hay 3 và 7 
10 gồm 6 và 4 hay 4 và 6 
10 gồm 5 và 5
-Học sinh mở SGK và vở Bài tập toán 
-Học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán 
-Học sinh nhận xét, các cột tính để nhận ra quan hệ cộng trừ 
-Học sinh tìm hiểu lệnh của bài toán, tự làm bài rồi chữa bài 
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Bông hoa xuất phát là 10 và ngôi sao kết thúc cũng là số 10 
-Học sinh tự làm bài.
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Học sinh tự làm bài trên phiếu bài tập 
-3 Học sinh lên bảng chữa bài 
-Tổ 1 có 6 bạn, tổ 2 có 4 bạn. Hỏi cả 2 tổ có mấy bạn ?
Học sinh nêu lời giải : Số bạn 2 tổ có là :
Nêu phép tính : 6 + 4 = 1 0
-Học sinh ghi phép tính vào phiếu bài tập 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị tiết sau 
5. Rút kinh nghiệm :
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày Dạy :22-12-2006
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10 .
 -Đếm trong phạm vi 10 . Thứ tự các số trong dãy số từ 0 à 10 
 - Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 
 - Củng cố thêm 1 bước các kỹ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Vẽ trên bảng lớp bài tập số 1 . Phiếu bài tập 
 + bảng phụ ghi tóm tắt bài 5a), 5b) 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Sửa bài tập 4 a,b . giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc tóm tắt đề rồi đọc bài toán. Gọi 2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp và nêu được câu lời giải 
+ Học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét, bổ sung .
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
Mt :Học sinh nắm được tên bài học 
-Giáo viên giới thiệu bài và ghi tên bài học .
-Gọi học sinh đếm từ 0 đến 10 và ngược lại .
-Hỏi lại các số liền trước, liền sau 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
Mt : Nhận biết số lượng, đếm thứ tự dãy số trong phạm vi từ 0 đến 10 .
-Cho học sinh mở SGK hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh đếm số chấm tròn trong mỗi ô rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn vào ô trống tương ứng 
-1 Học sinh lên bảng sửa bài 
Bài 2: Đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 .
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng chỉ vào dãy số đọc các số theo tay chỉ .
Bài 3 : 
-Yêu cầu học sinh tự thực hiện bài tính theo cột dọc – Lưu ý học sinh viết số thẳng cột đơn vị 
-Cho 1 2m sửa bài 
Bài 4 : -Viết số vào ô trống .
-Cho 2 học sinh lên thực hiện đua viết số thích hợp vào ô trống 
 -3 + 4 
8
6
 + 4 - 8 
-Giáo viên sửa bài chung 
Bài 5 : 
-Yêu cầu học sinh căn cứ vào tóm tắt bài toán để nêu các điều kiện của bài toán. Tiếp theo nêu câu hỏi của bài toán.
-Cho học sinh nêu lại toàn bộ bài toán qua tóm tắt sau đó viết phép tính phù hợp.
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đặt bài toán và giải chính xác.
-Học sinh lần lượt nhắc lại đầu bài 
-4 em đếm 
- 4 học sinh trả lời 
-Học sinh mở SGK .
-Học sinh tự làm bài .
-Lần lượt 2 học sinh đọc số xuôi, 2 học sinh đọc dãy số ngược.
-Học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
-2 Học sinh lên bảng thực hiện đua viết số đúng 
-Học sinh nhận xét
-a) Trên đĩa có 5 quả táo. Bé để thêm vào đĩa 3 quả táo nữa. Hỏi có tất cả mấy quả táo ?
 5 + 3 = 8 
-b) Nam có 7 viên bi. Hải lấy bớt 3 viên bi. Hỏi Nam còm lại mấy viên bi ?
 7 - 3 = 4 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại các bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị bài cho ngày mai .
5. Rút kinh nghiệm :
TUẦN:17
Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày Dạy :26-12-2006
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10 .
 - Viết các số theo thứ tự cho biết
 - Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Tranh và tóm tắt bài tập 3a), b)
 + Bộ thực hành dạy toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Sửa bài tập 4 . Giáo viên treo bảng phụ, ghi tóm tắt bài a,b . Lần lượt gọi học sinh lên bảng sửa bài : Nêu bài toán, lời giải và viết phép tính phù hợp với mỗi bài toán(Vở Bài tập toán / 68 )
+ Học sinh nhận xét, bổ sung – Giáo viên nhận xét, sửa sai 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố cấu tạo và viết số trong phạm vi 10.
Mt :Học sinh nắm tên đầu bài .Ôn cấu tạo số trong phạm vi 10 
-Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cấu tạo của các số 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .
-Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh 
-Giáo viên giới thiệu bài – ghi đầu bài .
Hoạt động 2 : Thực hành 
Mt : Củng cố cấu tạo số, thứ tự số, xem tranh và nêu bài toán, ghi phép tính phù hợp.
-Hướng dẫn SGK 
Bài 1 : Điền số còn thiếu vào chỗ trống . 
-Giáo viên hướng dẫn mẫu 2 phép tính đầu 
-Lưu ý : học sinh tính chính xác trong toán học 
Bài 2: Xếp các số theo thứ tự lớn dần, bé dần 
-Cho học sinh xác định các số 7 , 5 , 2 , 9 , 8 .
-Cho học sinh suy nghĩ sắp xếp các số (làm miệng ) sau đó cho học sinh làm bài tương tự vào vở Bài tập toán 
-Sửa bài chung cả lớp 
Bài 3 : 
-a) Học sinh quan sát tranh tự nêu bài toán và viết phép tính phù hợp 
-Giáo viên hỏi lại câu hỏi của bài toán để hướng dẫn học sinh đặt lời giải bài qua câu trả lời 
-b) Gọi học sinh đặt bài toán và phép tính phù hợp 
-Giáo viên chỉnh sửa cau cho học sinh thật hoàn c

File đính kèm:

  • docToanlop1.doc
Giáo án liên quan