Giáo án Tin học 9 - Tuần 5 - Nguyễn Đức Tính

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

Các máy tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

2. Kỹ năng:

Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng

3. Thái độ:

Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng máy

2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 10/11/2015 | Lượt xem: 476 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 9 - Tuần 5 - Nguyễn Đức Tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 05	 Ngày soạn: 13/09/2014
Tiết: 09	 	Ngày dạy: 17/09/2014
Bài thực hành 2:
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Các máy tìm kiếm thông tin trên mạng Internet
2. Kỹ năng: 
Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng
3. Thái độ:
Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng máy
2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp 
Lớp 9A1: ....... ; 9A2: .........; 9A3: ..........
 9A4: ....... ; 9A5: .........; 
2. Kiểm tra bài cũ 
3. Bài mới
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiêu, thảo luận nội dung thực hành 
- Yêu cầu học sinh thảo luận mục 1,2 SGK 32,34
- Yêu cầu học sinh nêu lên thắc mắc của mình.
 - Giải đáp các thắc mắc
- Làm mẫu cho học sinh quan sát, giải thích các thành phần cơ bản có trong cửa số Google
- Thảo luận nội dung thực hành.
- Nêu lên những thắc mắc
- Ghi nhận các giải đáp (nếu thấy cần)
- Ghi nhớ các thao tác, và các thành phần trên Google
- Bài 1, Bài 2 SGK trang 32,34
Hoạt động 2: Thực hành 
- Cho học sinh vào máy thực hành
- Quan sát, quá trình thực hành của các em. Hướng dẫn thêm nếu thấy cần thiết.
- Vào máy thực hành nội dung vừa thảo luận.
Hoạt động 3: Kiểm tra kết quả thực hành 
- Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của học sinh→ghi điểm một vài học sinh
- Thực hiện theo những yêu cầu của giáo viên.
IV. Củng cổ - Dặn dò
Gv Thực hiện lại các thao tác tìm kiếm để Hs quan sát .
Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.
Xem tiếp phần còn lại của bài
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tuần: 05	 Ngày soạn: 13/09/2014
Tiết: 10	 	Ngày dạy: 17/09/2014
Bài thực hành 2:
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET(tt)
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
Các máy tìm kiếm thông tin trên mạng Internet
2. Kỹ năng: 
Biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng
3. Thái độ:
Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng máy
2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp 
Lớp 9A1: ....... ; 9A2: .........; 9A3: ..........
 9A4: ....... ; 9A5: .........; 
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiêu, thảo luận nội dung thực hành 
- Yêu cầu học sinh thảo luận mục 3,5 SGK 34, 35
- Yêu cầu học sinh nêu lên thắc mắc của mình.
 - Giải đáp các thắc mắc
- Làm mẫu cho học sinh quan sát
- Thảo luận nội dung thực hành.
- Nêu lên những thắc mắc
- Ghi nhận các giải đáp (nếu thấy cần)
- Ghi nhớ các thao tác
- Bài 3, Bài 5 SGK trang 34,35
Hoạt động 2: Thực hành 
- Cho học sinh vào máy thực hành
- Quan sát, quá trình thực hành của các em. Hướng dẫn thêm nếu thấy cần thiết.
- Vào máy thực hành nội dung vừa thảo luận.
Hoạt động 3: Kiểm tra kết quả thực hành 
- Tiến hành kiểm tra kết quả thực hành của học sinh→ghi điểm một vài học sinh
- Thực hiện theo những yêu cầu của giáo viên.
4. Củng cổ - Dặn dò:
Gv Thực hiện lại các thao tác tìm kiếm để Hs quan sát .
Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.
Xem trước bài số 4 TÌM HIỂU VỀ THƯ ĐIỆN TỬ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGiao an tin hoc 9 tuan 5.doc
Giáo án liên quan