Giáo án Tin học 8 - Tuần 6 - Trần Hiệp Hội

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Biết sử dụng phép toán DIV và MOD

 - Hiểu thêm về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương trình.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng sử dụng phép toán DIV và MOD để giải một số bài toán.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.

 II. CHUẨN BỊ:

GV: bài thực hành, máy tính điện tử.

HS: Học bài, sách, vở.

 III. PHƯƠNG PHÁP.

 - ThỰC hành nhóm trên máy.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Tuần 6 - Trần Hiệp Hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần: 6 Tiết: 11 
Ngày Soạn:././10
Ngàydạy :.././10
Người soạn :Trần Hiệp Hội
Bài thực hành số 2
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết cách chuyển biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal
	- Biết được kiểu dữ liệu khác nhau thì được xử lý khác nhau.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng chuyển biểu thức toán học sang biểu diễn trong Pascal
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.
 II. CHUẨN BỊ:
GV: bài thực hành, máy tính điện tử.
HS: Học bài, sách, vở.
	III. PHƯƠNG PHÁP.
	- ThỰC hành nhóm trên máy.
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal?
a) 15 x 4 – 30 + 12 ;
b) 15 + 5 18
 	 - 	 ;
 3 + 1 5 + 1
c) (10 + 2)2
	 ;
 (3 + 1)
d) (10 + 2)2 - 24
 ;
 (3 + 1)
+ Học sinh thực hiện chuyển các biểu thức toán học sang biểu thức trong Pasca ở trên máy tính.
Bài 1:SGK_trang 27.
a) Viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal
Hoạt động 2: Khởi động Turbo Pascal và gõ chương trình để tính các biểu thức trên.
Lưu chương trình với tên CT2.
Học sinh tiến hành gõ chương trình để tính các biểu thức đã cho ở trên.
Chọn Menu File => Save để lưu chương trình
b) Khởi động Turbo Pascal và gõ chương trình để tính các biểu thức trên.
V. DẶN DÒ.
	- Tiết sau thực hành: “ Bài thực hành số 2 (tt)
RÚT KINH NGHIỆM
-------------------------------- & ----------------------------------
Tuần: 6 Tiết: 12 
Ngày Soạn: ././10
Ngày dạy : .././10
Người soạn :Trần Hiệp Hội
Bài thực hành số 2 (tt)
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN
 I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết sử dụng phép toán DIV và MOD
	- Hiểu thêm về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương trình.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng phép toán DIV và MOD để giải một số bài toán.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.
 II. CHUẨN BỊ:
GV: bài thực hành, máy tính điện tử.
HS: Học bài, sách, vở.
	III. PHƯƠNG PHÁP.
	- ThỰC hành nhóm trên máy.
 IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu các phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư với số nguyên. Sử dụng các câu lệnh tạm ngừng chương trình.
- Mở tệp mới và gõ chương trình ở sách giáo khoa.
- Dịch và chạy chương trình. Quan sát kết quả nhận được và cho nhận xét về các kết quả đó.
- Thêm các câu lệnh delay(5000) vào sau mỗi câu lệnh writeln trong chương trình trên. Dịch và chạy chương trình. Quan sát chương trình tạm dừng 5 giây sau khi in từng kết quả ra màn hình.
- Thêm câu lệnh Readln vào chương trình (Trước từ khoá end). Dich và chạy chương trình. Quan sát kết quả hoạt động của chương trình. Nhấn phím Enter để tiếp tục
+ Học sinh thực hiện gõ chương trình theo sự hướng dẫn của giáo viên.
+ Nhấn F9 để dịch và sửa lỗi chương trình (nếu có). Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình và đưa ra nhận xét về kết quả.
Học sinh độc lập thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
- Nắm vững các thao tác cơ bản để làm việc với chơng trình trong môi trờng TP.
- Nắm vững cấu trúc và tác dụng của lệnh : 
Writeln(‘ câu thông báo’) ;
Write (phép toán);
- Hiểu cách giao tiếp giữa ngời và máy thông qua các lệnh.
Hoạt động 2: Bài tập 3
 Mở lại tệp chương trình CT2.pas và sửa 3 câu lệnh cuối ở trong sách giáo khoa trước từ khoá End. Dịch và chạy chương trình sau đó quan sát kết quả.
Học sinh thực hiện thêm câu lệnh Readln trước từ khoá End, dịch và chạy chương trình sau đó quan sát kết quả.
Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Củng cố lại những kiến thức cần đạt đợc trong tiết thực hành trớc.
- Nhuần nhuyễn cách giao tiếp giữa ngời và máy thông qua các lệnh in dữ liệu ra màn hình.
V. DẶN DÒ
	- Làm lại các bài tập.
 - Chuẩn bị bài 4.
RÚT KINH NGHIỆM
-------------------------------- & ----------------------------------

File đính kèm:

  • doctiet 11-12.doc
Giáo án liên quan