Giáo án Tin học 8 - Tuần 1 - Dương Phước Giàu

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh

 - Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.

 2. Kĩ năng:

 - Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.

II. CHUẨN BỊ:

Sách giáo khoa, máy tính điện tử.

 Các sách tham khảo về Tin học (nếu có)

 III. PHƯƠNG PHÁP

- Kết hợp các phương pháp như thuyết trình, giảng giải, vấn đáp

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1’)

2. kiểm tra bài cũ (không)

3. bài mới:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 8 - Tuần 1 - Dương Phước Giàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1	Tiết 01 Ngày Soạn:15/ 08/2013
 Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh
	- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.
	2. Kĩ năng:
	- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
	Các sách tham khảo về Tin học (nếu có)
	III. PHƯƠNG PHÁP
Kết hợp các phương pháp như thuyết trình, giảng giải, vấn đáp
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1’)
kiểm tra bài cũ (không)
bài mới: 
giới thiệu bài mới (2’)
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách để con người ra lệnh cho má y tính.(17’)
Máy tính là thiết bị nên vô tri vô giác, để máy tính thực thi công việc thì ta phải đưa những chỉ thị thích hợp.
? Máy tính là công cụ giúp con người làm những công việc gì.
? Nêu một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện.
Khi thực hiện những thao tác này => ta đã ra lệnh tương ứng cho máy tính thực hiện.
? con người điều khiển máy tính phải bằng gì.
Như vậy, để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc nào đó, ta phải đưa ra 1 hay nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt thực hiện các lệnh đó
TL : tính toán, bán hàng...
TL : Một số thao tác để con người ra lệnh cho máy tính thực hiện như: khởi động, thoát khỏi phần mềm, sao chép, di chuyển, thực hiện các bước để tắt máy tính
Con người điều khiển máy tính thông qua các lệnh.
- Lắng nghe
1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào ?
 Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thông qua lệnh.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ví dụ về Rô-bốt nhặt rác. (20’)
? Con người chế tạo ra thiết bị nào để giúp con người nhặt rác, lau cửa kính trên các toà nhà cao tầng?
- Giả sử ta có một Rô-bốt có thể thực hiện các thao tác như: tiến một bước, quay phải, quay trái, nhặt rác và bỏ rác vào thùng.
- Quan sát hình 1 ở sách giáo khoa
? Ta cần ra lệnh như thế nào để chỉ dẫn Rô-bốt di chuyển từ vị trí hiện thời => nhặt rác => bỏ rác vào thùng.
Con người chế tạo ra Rô-bốt
Học sinh chú ý lắng nghe.
Học sinh quan sát hình 1 ở sách giáo khoa theo yêu cầu của giáo viên.
+ Để Rô-bốt thực hiện việc nhặt rác và bỏ rác vào thùng ta ra lệnh như sau:
- Tiến 2 bước.
- Quay trái, tiến 1 bước.
- Nhặt rác.
- Quay phải, tiến 3 bước.
- Quay trái, tiến 2 bước.
- Bỏ rác vào thùng.
2. Ví dụ Rô-bốt nhặt rác:
 Các lệnh để Rô-bốt hoàn thành tốt công việc:
- Tiến 2 bước.
- Quay trái, tiến 1 bước.
- Nhặt rác.
- Quay phải, tiến 3 bước.
- Quay trái, tiến 2 bước.
- Bỏ rác vào thùng.
Củng cố (5’)
? Máy tính thực hiện công việc bằng gì
? Một số thao tác chỉ thị lệnh cho máy tính
Dặn dò (1’)
Về học bài hôm nay
Soạn bài, trả lời một số câu hỏi sau :
	+ chương trình là gì ?
	+ các lệnh thực thi có thứ tự không ?
	+ tại sao cần viết chương trình ?
	+ chương trình máy tính tạo ra như thế nào? 
	+ ngôn ngữ lập trình là gì ?
Tuần 1	Tiết 02 Ngày Soạn:15/ 08/2013
Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tt)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức:
	- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh
	- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.
	2. Kĩ năng:
	- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
II. CHUẨN BỊ:
Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
	Các sách tham khảo về Tin học (nếu có)
	III. PHƯƠNG PHÁP
Kết hợp các phương pháp như thuyết trình, giảng giải, vấn đáp
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1’)
Kiểm tra bài cũ (5’)
	Hỏi : nêu một vài công việc trên máy tính và nêu ra máy tính thực hiện công việc đó như thế nào? Bản chất việc thực hiện công việc là thục hiện gì trên máy tính?
	TL : tính toán, gõ văn bản, sao chép, di chuyển,.... bản chất là thực hiện lần lượt các lệnh
Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu viết chương trình và ra lệnh cho máy tính làm việc. (15’)
- Để điều khiển Rô-bốt ta phải làm gì?
- Viết các lệnh chính là viết chương trình => thế nào là viết chương trình.
? Chương trình máy tính là gì?
? Tại sao cần phải viết chương trình.
GV : ngoài ra, một lệnh đơn giản không đủ để chỉ dẫn cho máy tính. Nên cần phải viết chương trình
+ Để điều khiển Rô-bốt ta phải viết các lệnh.
+ Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.
+ Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.
+ Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính một cách đơn giản và hiệu quả hơn.
3. Viết chương trình, ra lệnh cho máy tính làm việc.
+ Viết chương trình là hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể.
Hoạt động 2: Chương trình và ngôn ngữ lập trình. (18’)
- Để máy tính có thể xử lí, thông tin đưa vào máy phải đuợc chuyển đổi dưới dạng một dãy bit (dãy số gồm 0 và 1)
Các dãy bit là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ dành cho máy đuoẹc gọi là ngôn ngữ máy 
Viết chương trình bằng ngôn ngữu máy không phải đơn giản
? chương trình tạo ra qua mấy bước ?
- Để có một chương trình mà máy tính có thể thực hiện được cần qua 2 bước:
* Viết chương trình theo ngôn ngữ lập trình.
* Dịch chương trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu được.
? chương trình dịch là gì ?
Yêu cầu HS xem ví dụ như hình 4 và 5 SGK
Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
Học sinh chú ý lắng nghe.
TL : 2 bước
TL : là chương trình dùng để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy
4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình.
- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chơng trình máy tính.
- Chơng trình dịch đóng vai trò "ngời phiên dịch" và dịch những chơng trình đợc viết bằng ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính có thể hiểu đợc. 
- Chơng trình soạn thảo và chơng trình dịch thờng đợc kết hợp vào một phần mềm, đợc gọi là môi trờng lập trình
Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính gọi là ngôn ngữ lập trình.
4. CỦNG CỐ (5’)
	? Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.
? Chương trình dịch dùng để làm gì?	
5. DẶN DÒ: (1’)
	- Học bài kết hợp SGK
	- Làm bài tập 2,3,4/8/SGK
	- Chuẩn bị bài số 2 : cho ví dụ về chương trình? Ngôn ngữ lập trình gồm những gì ? ngôn ngữ lập trình dùng làm gì ?

File đính kèm:

  • doctuan 1.doc