Giáo án Tin học 7 - Tiết 9: Luyện gõ phím bằng Typing Test

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được cách khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.

- Các lựa chọn để luyện tập.

- Phỏt biểu được ý nghĩa của chương trỡnh luyện gừ phớm nhanh

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.

- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 373 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 9: Luyện gõ phím bằng Typing Test, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 
 Ngày giảng: 7A:
 7B: 
 Tiết 9: Luyện gõ phím bằng typing test
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Phát biểu được cách khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.
- Các lựa chọn để luyện tập.
- Phỏt biểu được ‏‎ nghĩa của chương trỡnh luyện gừ phớm nhanh
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.
- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính, máy chiếu, Chương trình typing test. 
	- HS: Máy tính cá nhân.
	III. Phương pháp: HĐN, vấn đáp
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1')
	2. Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1') 
	Để thao tác được nhanh nhất các thao tác và cách gõ phím chính xác và đúng qy tắc ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Giới thiệu phần mềm typing test
- Mục tiêu: 
+ Phát biểu được cách khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.
+ Các lựa chọn để luyện tập.
Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
Thời gian: 15’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu cho học sinh chương trình typing test để luyện gõ phím.
 GV: Hướng dẫn học sinh cách khởi động chương trình để thực hành.
 GV: Giới thiệu cho học sinh cách nhập tên người luyện tập vào ô Enter your name: Tuan Anh
 GV: Chú ý cho học sinh thực hành ở các mức đơn giản đến phức tạp. Chọn chế độ Warm up games.
 GV: Hướng dẫn học sinh lựa chọn các chế độ khác nhau để luyện tập:
 Vocabulary hay With keys
1. Giới thiệu phần mềm typing test: 
- Là phần mềm giúp luyện gõ phím.
- Cách khỏi động chuơng trình:
C1. Nháy đúp vào biểu tuợng chương trình typing test. 
C2. Start\Programs\ typing test.
- Giao diện chương trình.
HĐ 2: 2. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được khởi động và thoát khỏi chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.
+Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
Cách tiến hành:
 GV: Cho học sinh thực hành chương trình typing test ở chế độ Warm up games từ dễ đến khó theo từng nhóm định sẵn.
 HS: Lựa chọn các chế độ khác nhau để luyện tập.
 GV: Đi từng nhóm hướng dẫn quan sát học sinh thực hành, uốn nắm.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo yêu cầu bài học.
2. Luyện tập
4. Củng cố, đánh giá:(4')
- Cần thực hiện theo trình tự của chương trình và các thao tác cần chính xác.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1')
	- Thực hành luyện tập bàn phím.
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT9.doc