Giáo án Tin học 7 - Tiết 8: Thực hành Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện được Mở trang tính đã tồn tại và thực hiện các thao tác nhập liệu, lưu bảng tính.

2. Kỹ năng:

- Lập được bảng tính theo yêu cầu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy chiếu, máy tính

 - HS: Máy tính cá nhân.

 III. Phương pháp: Luyện tập, đánh giá

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 8: Thực hành Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng: 7A: 
 7B: 
 Tiết 8: 	 THựC Hành
Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện được Mở trang tính đã tồn tại và thực hiện các thao tác nhập liệu, lưu bảng tính.
2. Kỹ năng: 
- Lập được bảng tính theo yêu cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	 - GV: Máy chiếu, máy tính
	- HS: Máy tính cá nhân.
	III. Phương pháp: Luyện tập, đánh giá
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Nêu các loại dữ liệu chính?
	- Dữ liệu số: 0..9
	- Dữ liệu kí tự: Chữ cái, chữ số, kí tự.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	Để nắm được các chức năng cơ bản của các thành phần, dữ liệu trên trang tính ta tìm hiểu trong bài hôm nay..
HĐ 1: 1. Tổ chức lớp, nội dung thực hành
	- Mục tiêu: Tổ chức lớp, phân công và giới thiệu nội dung bài học.
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 5’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Nêu yêu cầu bài thực hành: Mở trang tính mới và trang tính đã tồn tại. Đồng thời nhập dữ liệu cho trang tính để hoàn thành một danh sách với các kiểu dữ liệu khác nhau.
 HS: Nắm rõ yêu cầu thực hành trên trang tính. Nhập dữ liệu.
1. Tổ chức lớp, nội dung thực hành 
HĐ 2: 2. Bài tập
 - Mục tiêu: Lập được bảng tính theo yêu cầu.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 35’
- Cách tiến hành:
 GV: Cho học sinh đọc và làm bài tập3.
 HS: Thao tác và hoàn thành bài tập mở trang tính mới và mở bảng tính đã tồn tại.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành và đưa ra các nhận xét theo yêu cầu của bài tập.
 HS: Các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 GV: Cho học sinh thực hành theo các cách khác nhau.
 GV: Cho học sinh đọc và làm bài tập 4.
 HS: Thao tác và hoàn thành bài tập nhập dữ liệu vào trang tính.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành và đưa ra các nhận xét theo yêu cầu của bài tập.
 HS: Các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 GV: Cho học sinh tiếp tục thực hành theo yêu cầu bài tập.
2. Bài tập
Bài tập 3: Mở trang tính.
a. Mở bảng tính.
* Mở bảng tính mới.
C1. File\New 
C2. Nháy chuột vào biểu tượng (New) trên thanh công cụ. 
* Mở bảng tính đã tồn tại.
C1. Ta mở thư mục chứa bảng tính cần mở, nháy đúp vào bảng tính đã tồn tại.
C2. File\Open, nháy vào bảng tính cần mở và nháy vào nút Open.
Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính.
* Nhập dữ liệu vào trang tính.
*. Lưu bảng tính với tên khác.
- File\ Save as
- Nhập tên mới vào ô File name
- Nháy chuột vào ô Save
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Nhập dữ liệu trên trang tính và nhận xét các kiểu dữ liệu cơ bản trên trang tính.
- Có thể thực hiện các thao tác chính bằng nhiều cách trên trang tính.
- Cần chú ý đến cách tổ chức thông tin trên bảng tính sao cho khoa học và dễ thực hiện các tính toán trên đó.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Học bài các kiểu dữ liệu cơ bản trên trang tính.
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
-----------------------

File đính kèm:

  • docT8.doc