Giáo án Tin học 7 - Tiết 67: Ôn tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hệ thống kiến thức trong HKII

2. Kỹ năng:

- Sử dụng các kiến thức để giải quyết được các câu hỏi trong chương trình.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hệ thống các câu hỏi và đáp án.

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 67: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/04/10
Ngày giảng: 7A: 20/04/10
 7B: 22/04/10
Tiết 67 	 Ôn tập
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hệ thống kiến thức trong HKII
2. Kỹ năng: 
- Sử dụng các kiến thức để giải quyết được các câu hỏi trong chương trình.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Hệ thống các câu hỏi và đáp án.
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: 
III. Phương pháp: Vấn đáp, hệ thống hóa.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) Hôm nay chúng ta đi hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình HKII và các bài tập cụ thể.
HĐ1:I. Lý thuyết
- Mục tiêu: Hệ thống kiến thức trong HKII
	- Đồ dùng: Câu hỏi, máy chiếu
	- Thời gian: 25’
	- Cách tiến hành:
	Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ1:
GV: Đưa rqa các nội dung của chương trình HKII với các nội dung hệ thống.
 HS: Nhắc lại các nội dung theo định hướng và hướng dẫn cũng như kiến thức của chương trình học thông qua các câu hỏi.
 ? Nếu trang tính của tôi đang ở trang nằm ngang, tôi có thể định dạng thành trang đứng được không? Nêu các thao tác đó.
 GV: Chiếu các câu hỏi đã chuẩn bị trên máy và yêu câù học sinh thực hiện các tính toán và đưa ra các câu trả lời đúng nhất.
 HS: Suy nghĩ và đưa ra các câu trả lời.
 HS: Các nhóm khác tham gia tranh luận và nhận xét các câu trả lời.
 GV: Kết luận và chiếu các đáp án đúng.
 HS: Ghi vở các đáp án đúng.
 ? Nêu ý nghĩa của việc sắp xếp và lọc dữ liệu? Và các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu?
- ý nghĩa của việc trình bày dữ liệu bằng biểu đồ?
 GV: Yêu cầu học sinh làm các bài tập đưa ra.
 HS: Thực hiện các yêu cầu trên máy tính và đưa ra câu trả lời đúng.
I. Lý thuyết.
1. Định dạng trang tính;
Câu 1: Các nút lệnh nào sau đây dùng để chọn kiểu chữ in đậm?
a. Nút lệnh ;	b. Nút lệnh ;
c. Nút lệnh ;	d. Nút lệnh .
 Câu 2: Để gộp nhiều ô thành một ô ta thực hiện như thế nào?
a. Chọn các ô cần gộp và nháy chuột vào biểu tượng ; 
b. Chọn các ô cần gộp và nháy chuột vào biểu tượng ;
c. Chọn các ô cần gộp và nháy chuột vào biểu tượng ; 
d. Chọn các ô cần gộp và nháy chuột vào biểu tượng .
2. Trình bày và in trang tính;
Câu 1: Để xem trang tính trước khi in ta thực hiện lệnh nào sau đây?
a. Nút lệnh ;	b. Nút lệnh ;
c. Nút lệnh ;	d. Nút lệnh .
 Câu 2. Tôi muốn trang in của tôi có 25 dòng thì tôi phải làm ntn? Hãy nêu các thao tác để được kết quả trên? 
Câu 3: Những lệnh nào sau đây dùng để in trang tính?
a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl_P;	
b. Nháy chuột vào biểu tượng ;
c. File\Print;	d. Cả 3 ý trên.
Câu 4: Để thiết lập lề và hướng trang ta thực hiện lệnh nào sau đây:
a. File\New;	c. Edit\Cut;
b. File\Pages setup;	d. File\Save.
3. Sắp xếp và lọc dữ liệu;
Câu 1: Để hiển thị tất cả các hàng mà vẫn làm việc với chế độ lọc ta thực hiện lệnh nào sau đây:
a. Data\ Fillter\ Auto fillter;	
b. Data\ Fillter\ Show all;
c. Data\ Sort;	
d. Data\ Fillter\ Advanced Fillter.
Câu 2: Để sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng ta thực hiện như thế nào?
a. Nháy chuột vào một ô trong cột cần sắp xếp và nháy chuột và biểu tượng trên thanh công cụ;
b. Nháy chuột vào một ô trong cột cần sắp xếp và nháy chuột và biểu tượng trên thanh công cụ;
c. Nháy chuột vào một ô trong cột cần sắp xếp và nháy chuột và biểu tượng trên thanh công cụ;
d. Nháy chuột vào một ô trong cột cần sắp xếp và nháy chuột và biểu tượng trên thanh công cụ.
4. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ;
- ý nghĩa:
- Trình bày các thao tác trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và các thao tác trên biểu đồ.
5. Phần mềm học tập.
- Các phần mềm học tập
- ý nghĩa của các phần mềm học tập.
HĐ 2:2. Bài tập:
 - Mục tiêu: Sử dụng các kiến thức để giải quyết được các câu hỏi trong chương trình.
 - Đồ dùng:
 - Thời gian: 13’
 - Cách tiến hành:
	Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh làm các bài tập đã chuẩn bị trước.
 HS: Hoàn thành bài tập và lên bảng trình bày
 HS: Khác nhận xét và tự đánh giá.
2. Bài tập:
Câu 1: Nêu các thao tác để điểu chỉnh trang in có khoảng 25 dòng.
 Câu 2: Giả sử trong trang tính ở câu 1 cột Tin học được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.Ta có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần được không? Hãy trình bày các thao tác để sắp xếp theo thứ tự đó.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cần hệ thống các kiến thức để giải quyết các bài toán cụ thể.
- Sử dụng, kết hợp các cách khác nhau để giải quyết vấn đề. 
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT67.doc