Giáo án Tin học 7 - Tiết 66: Đề kiểm tra 1 tiết

I. Mục tiêu đánh giá:

 Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh về việc trình bày một trang tính và thực hiện các tính toán, sắp xếp và tạo biểu đồ theo yêu cầu trên máy tính.

 II. Yêu cầu đề

 1. Kiến thức:

 - Các thao tác trình bày trang tính và các thao tác trên trang tính;

- Thực hiện các truy xuất dữ liệu với các nội dung cụ thể.

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được yêu cầu của bài kiểm tra bằng cách áp dụng các phương pháp và các thao tác, tính năng của chương trình bảng tính trong việc hoàn thiện một bài hoàn chỉnh.

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 740 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 66: Đề kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17/04/10 
 Ngày giảng: 7A: 19/04/10
 7B: 20/04/10
 Tiết: 66 Đề kiểm tra 1tiết
Môn: Tin học 7
------------------
	I. Mục tiêu đánh giá:
	Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh về việc trình bày một trang tính và thực hiện các tính toán, sắp xếp và tạo biểu đồ theo yêu cầu trên máy tính.
	II. Yêu cầu đề
	1. Kiến thức:
	- Các thao tác trình bày trang tính và các thao tác trên trang tính;
- Thực hiện các truy xuất dữ liệu với các nội dung cụ thể.
	2. Kỹ năng:
	- Thực hiện được yêu cầu của bài kiểm tra bằng cách áp dụng các phương pháp và các thao tác, tính năng của chương trình bảng tính trong việc hoàn thiện một bài hoàn chỉnh.
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực làm bài.
III. Ma trận đề.
 Bài
Mức độ
Bài 1
Bài 4
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Biết
1
2
1
Hiểu
2
Vận dụng
4
IV. Đề bài

File đính kèm:

  • docT66.1.doc