Giáo án Tin học 7 - Tiết 65: Thực hành tổng hợp (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Trình bày, định dạng, thực hiện các tính toán trên trang tính.

- Tạo biểu đồ trình bày trang in.

2. Kỹ năng:

- Trình bày được trang in theo yêu cầu.

 - Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bài mẫu được phôto.

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt, SGV, SGK

- HS:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 65: Thực hành tổng hợp (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 11 /04/10
 Ngày giảng: 7A: 13 /04/10 
 7B: /04/10
Tiết 65 Thực hành tổng hợp
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Trình bày, định dạng, thực hiện các tính toán trên trang tính. 
- Tạo biểu đồ trình bày trang in.
Kỹ năng: 
- Trình bày được trang in theo yêu cầu.
 - Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu được phôto.
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt, SGV, SGK
- HS: 
III. Phương pháp: Trực quan, vấn đáp
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành thực hành các tính toán và tạo biểu đồ và trình bày trang in theo yêu cầu.
HĐ1: 1.Nội dung bài học 
- Mục tiờu: Phổ biến nội dung bài học
- Thời gian: 5’
- Đồ dựng:
	- Cỏch tiến hành:
Hoạt động thầy - trũ
Nội dung
HĐ 1:
GV: Phổ biến nội dung bài học, phõn nhúm thực hành.
HS: Tiếp tục hoàn thiện bài trỡnh chiếu theo yờu cầu trờn từng nhúm hoạt động
1. Nội dung bài học:
Tạo biểu đồ và trình bày trang tính
HĐ 2:3. Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trìmh bày trang in.
- Mục tiêu: 
+ Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.
+Trình bày được trang in theo yêu cầu.
- Thời gian: 30’
- Đồ dùng: Máy tính
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Đưa ra yêu cầu bài học: Phát bài tập đến từng nhóm.
 HS: Nắm các yêu cầu và tiến hành làm bài theo từng nhóm có nhóm trưởng và thư ký.
 GV: Yêu cầu học sinh mở trang tính “Thong ke” đã lưu trên máy và thực hiện yêu cầu bài tập.
 HS: Nghiêm túc thực hành theo các yêu cầu của bài tập và hướng dẫn của giáo viên và báo cáo khi xong các phần. Đồng thời so sánh được thu nhập của từng ngành là khác nhau trong tổng thu nhập.
 GV: Quan sát các nhóm thực hành và uốn nắn.
 HS: Thực hiện chính xác các yêu cầu.
 ? Để tạo được các biểu đồ trên chúng ta thực hiện như thế nào?
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu.
 HS: Hoàn thiện bài tập.
3. Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trìmh bày trang in. 
a. Tạo biểu đồ.
- Tạo biểu đồ theo các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại
b. Thay đổi dạng biểu đồ.
c. Xem trước khi in và in trang tính theo yêu cầu.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác điểu chỉnh trang in, tạo biểu đồ theo yêu cầu thực tế cần khoa học.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
 5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT65.doc