Giáo án Tin học 7 - Tiết 63: Thực hành tổng hợp (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Tạo biểu đồ trình bày trang in, sắp xếp, lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng:

- Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.

- Trình bày được trang in theo yêu cầu.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bài mẫu được phôto.

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS: Kiến thức cho bài thực hành

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 63: Thực hành tổng hợp (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 04/04/09
 Ngày giảng: 7A: 06 /04/09 
 7B: 09 /04/09
 Tiết 63 Thực hành tổng hợp
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Tạo biểu đồ trình bày trang in, sắp xếp, lọc dữ liệu.
Kỹ năng: 
- Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.
- Trình bày được trang in theo yêu cầu.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bài mẫu được phôto.
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: Kiến thức cho bài thực hành
III. Phương pháp: Trực quan, thực hành theo nhóm
IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành tạo biểu đồ và trình bày trang in theo yêu cầu.
HĐ 1:2. Bài tập 2.
- Mục tiêu:
+ Tạo được biểu đồ theo yêu cầu.
+ Trình bày được trang in theo yêu cầu.
+ Tạo biểu đồ trình bày trang in, sắp xếp, lọc dữ liệu.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 38’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Đưa ra yêu cầu bài học: Phát bài tập đến từng nhóm.
 HS: Nắm các yêu cầu và tiến hành làm bài theo từng nhóm có nhóm trưởng và thư ký.
 GV: Hướng dẫn trên máy chiếu, yêu cầu HS cần nhập đúng theo yêu cầu của bài tập 2.
 HS: Nghiêm túc thực hành và báo cáo khi xong các phần.
 GV: Quan sát các nhóm thực hành và uốn nắn.
 GV: Chú ý chúng ta cần gộp ô và trình bày cho phù hợp: Độ rộng của cột, căn lề trong ô
 HS: Thực hiện chính xác các yêu cầu.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện tính toán trên trang tính và trình bnày trang tính.
 HS: Lưạ chọn các công thức tính toán và sao chép công thức, trình bày để được theo yêu cầu.
GV: Yêu cầu học sinh thực hành sắp xếp dữ liệu theo các yêu cầu của bài tập.
 HS: Nghiêm túc thực hiện.
 GV: Hướng dẫn học sinh hoàn thiện bài tập.
2. Bài tập 2. Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu. (34’)
a. Khởi động chương trình Excel và nhập liệu theo yêu cầu. 
b. Sử dụng công thức và sao chép công thức để tính toán.
c. Chỉnh sửa, trình bày nội dung.
d. Sắp xếp dữ liệu:
- Sắp xếp theo tên xã;
- Sắp xếp theo bình quân về thu nhập... theo các thứ tự tăng dần hay giảm dần.
e. Sắp xếp theo yêu cầu.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác cần chính xác và thực hiện đúng các yêu cầu bài học.
- Có thể trình bày và lọc dữ liệu, định dạng theo các cách khác nhau và theo các tiêu chí khác nhau.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
 5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT63.doc
Giáo án liên quan