Giáo án Tin học 7 - Tiết 60: Học vẽ hình học động với Geogebra (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Một số lệnh hay dùng trong chương trình vẽ hình học động.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng, lựa chọn được các công cụ trên các đối tượng hình học: Dịch chuyển, làm ẩn, hiện đối tượng và các thành phần trên đối tượng, xóa, thay đổi nhãn, chế độ hiện thị

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS: SGK toán học 7

III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, liên hệ thực tế

 IV Tiến trình dạy học:

 1. Ổn định tổ chức.(1')

2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)

3. Bài mới:

 Giới thiệu bài: (1')

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 60: Học vẽ hình học động với Geogebra (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/03/10
Ngày giảng: 7A: 29/03/10
 7B: 30/03/10 
 Tiết 60 Học vẽ hình học động với GeoGebra
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Một số lệnh hay dùng trong chương trình vẽ hình học động.
Kỹ năng: 
- Sử dụng, lựa chọn được các công cụ trên các đối tượng hình học: Dịch chuyển, làm ẩn, hiện đối tượng và các thành phần trên đối tượng, xóa, thay đổi nhãn, chế độ hiện thị
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: SGK toán học 7
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, liên hệ thực tế
	IV Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1')
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1') 
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ cụ thể phục vụ cho việc vẽ hình học động và cách thức để vẽ một hình học hoàn chỉnh và thực hiện các chức năng trên đó.
HĐ 1:1. Một số lệnh hay dùng
- Mục tiêu: Một số lệnh hay dùng trong chương trình vẽ hình học động.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 20’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Chiếu lên màn hình một hình đã vẽ, yêu cầu học sinh nhận xét hình về vị trí đặt điểm.
 ? Mục đích của việc dịch chuyển?
 GV: Hướng dẫn thao tác dịch chuyển mẫu.
 HS: Thao tác trên máy tính cá nhân.
 ? Nêu qui tắc dựng một đường tròn ngoại tiếp tam giác? Trong đó có những thành phần nào thừa?
 ? Tác dụng của việc làm ẩn các đối tượng hình học? 
 GV: Hướng dẫn học sinh, thao tác mẫu.
 HS: Thực hiện ẩn các đối tượng trên máy cá nhân. 
 ? Mục đích của việc làm ẩn/hiện nhãn?
 GV: Hướng dẫn các thao tác làm ẩn/hiện nhãn và thao tác mẫu cho học sinh.
 HS: Thực hiện ẩn các đối tượng trên máy cá nhân. 
 ? Mục đích của việc phóng to, thu nhỏ đối tượng?
 GV: Hướng dẫn học sinh, thao tác mẫu.
 HS: Thực hiện. 
 GV: Cho học sinh đọc phần h: SGK_125.
 HS: Thực hiện thao tác.
 GV: Uốn nắm, chỉnh sửa.
1. Một số lệnh hay dùng 
a. Dịch chuyển nhãn của đối tượng: 
- Dùng công cụ nháy chuột tại nhãn và kéo thả chuột đến vị trí thích hợp.
b. Làm ẩn một đối tượng.
- Nháy chuột phải lên đối tượng nháy chuột vào Show Object.
c. Làm ẩn/hiện nhãn đối tượng.
- Nháy chuột phải lên đối tượng nháy chuột vào Show Label.
d. Xóa đối tượng.
- Nháy chuột chọn đối tượng, ấn phím Delete.
- Nháy chuột phải lên đối tượng và nháy chuột vào Delete.
e. Thay đổi tên, nhãn của đối tượng.
- Nháy chuột phải lên đối tượng chọn Rename.
- Nhập tên mới của đối tượng và nháy nút Apply.
Lưu ý: Các đối tượng hình học phải có tên khác nhau.
g. Phóng to, thu nhỏ các đối tượng.
- Nháy chuột phải trên vị trí trống trên màn hình chọn Zoom và chọn tiếp tỉ lệ phóng.
h. Dịch chuyển toàn bộ đối tượng hình học trên màn hình.
c.1. ấn và giữ phím Ctrl và nháy chuột trên màn hình và kéo thẻ chuột đến vị trí mới.
c.2. Chọn công cụ kéo thả chuột trên màn hình. 
HĐ 2:2. Thực hành:
- Mục tiêu: Sử dụng, lựa chọn được các công cụ trên các đối tượng hình học: Dịch chuyển, làm ẩn, hiện đối tượng và các thành phần trên đối tượng, xóa, thay đổi nhãn, chế độ hiện thị
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 15’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
GV: Yêu cầu học sinh dựng hình và áp dụng các công cụ hay dùng để tạo lập, dịch chuyển, xóa...
HS: Nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
GV: Quan sát và sửa sai cho học sinh
2. Thực hành:
4. Củng cố, đánh giá:(4')
- Cần sử dụng tất cả các công cụ cần thiết để tạo ra một hình hoàn chỉnh và có thể di chuyển được.
- Lựa chọn các công cụ chính xác và tuân thủ qui tắc dựng hình trong toán học.
5. Bài tập về nhà: (1')
	- Vẽ các hình đơn giản khác.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT60.doc