Giáo án Tin học 7 - Tiết 59: Học vẽ hình học động với Geogebra (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Quan hệ các đối tượng hình học trên chương trình.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng, lựa chọn được các công cụ để vẽ các hình với mối quan hệ hình học vốn có.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan.

 IV. Tiến trình dạy học:

 1. Ổn định tổ chức.(1')

3. Kiểm tra bài cũ: (3')

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 59: Học vẽ hình học động với Geogebra (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/03/10
Ngày giảng: 7A: 23/03/10
 7B: 23/03/10
 Tiết 59 Học vẽ hình học động với GeoGebra
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Quan hệ các đối tượng hình học trên chương trình.
Kỹ năng: 
- Sử dụng, lựa chọn được các công cụ để vẽ các hình với mối quan hệ hình học vốn có.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phần mềm GeoGebra, máy tính
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1')
Kiểm tra bài cũ: (3')
?1: Nêu cách khởi động chương trình vẽ hình học động?
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình.
?2: Giáo viên chiếu bảng và yêu cầu học sinh hoàn thiện theo bảng:
Nút lệnh
Chức năng
:.
Vẽ đường tròn
:
Tạo giao điểm.
:.
Tạo điểm tự do.
:.
Tạo trung điểm
:.
Di chuyển hình
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1') 
Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ cụ thể phục vụ cho việc vẽ hình học động và cách thức để vẽ một hình học hoàn chỉnh, các mối quan hệ của các hình học thể hiện như thế nào là chính xác và chương trình làm như thế nào có công cụ nào thể hiện điều đó.
HĐ 1:1. Quan hệ giữa các đối tượng hình học
- Mục tiêu: Quan hệ các đối tượng hình học trên chương trình
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 15’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Các đối tượng hình học trong phần mềm có mối quan hệ toán học chặt chẽ. 
 ? Nêu mối quan hệ giữa hai đường thẳng? Một điểm và một đường thẳng?
 GV: Nếu mối quan hệ của các đối tượng hình học đã được thiết lập thì sẽ không bao giờ thay đổi.
 GV: Giới thiệu về một số quan hệ hình học và cách thiết lập trên chương trình trên máy chiếu 
 HS: Mở chương trình và thiết lập theo hướng dẫn của giáo viên.
1. Quan hệ giữa các đối tượng hình học 
Phần mềm GeoGebra cho phép thiết kế các hình học, hình học động trong chương trình toán học phổ thông.
*Một số quan hệ hình học và cách thiết lập trên chương trình:
- Một điểm nằm trên một đoạn thẳng, đường thẳng. Cách thiết lập dùng công cụ nháy chuột lên đoạn thẳng hay đường thẳng cần tạo điểm.
- Tạo giao điểm của 2 đường thẳng: Dùng công cụ nháy chuột chọn 2 đối tượng trên màn hình.
- Trung điểm của đoạn thẳng: Dùng công cụ nháy chọn đoạn thẳng.
- Đường đi qua một điểm và song song với một đường thẳng khác: Dùng công cụ nháy chọn điểm và chọn đường thẳng.
- Đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng khác: Dùng công cụ nháy chọn một điểm và chọnh đường thẳng.
- Đường phân giác: Dùng công cụ nháy chọn 3 điểm trong đó điểm góc được chọn thứ 2.
HĐ 2:2. Thực hành
- Mục tiêu: Sử dụng, lựa chọn được các công cụ để vẽ các hình với mối quan hệ hình học vốn có.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 17’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Treo một số hình mẫu, yêu cầu học sinh sử dạng các công cụ vẽ hình học của chương trình đễ vẽ hình.
 HS: Lựa chọn các công cụ để vẽ hình theo yêu cầu và đúng với mối quan hệ tóan học của các đối tượng hình học.
 GV: Quan sát, uốn nắm và sửa sai cho học sinh.
 HS: Làm việc khoa học để vẽ hình.
2. Thực hành 
4. Củng cố, đánh giá:(2')
- Các yếu tố dựng hình và sử dụng các công cụ để vẽ hình theo qui tắc toán học.
- Cần lựa chọn các công cụ chính xác để vẽ theo yêu cầu. Muốn vẽ các đối tượng hình học thì ta cần chọn công cụ vẽ tương ứng.
5. Bài tập về nhà: (1')
	- Vẽ các hình đơn giản khác.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT59.doc