Giáo án Tin học 7 - Tiết 57: Thực hành Tạo biểu đồ để minh họa (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhập các công thức và hàm vào ô tính.

- Chọn khối dữ liệu.

- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ theo yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được tính toán, xử lý thông tin trên các ô tính, bảng tính.

- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ theo yêu cầu xử lý thông tin.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị biểu đồ đã lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;

+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint,

+ Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS: Các bảng số liệu theo bộ môn, các dạng biểu đồ

+ Bảng tính “Bang diem lop em” đã lưu trên máy tính .

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 57: Thực hành Tạo biểu đồ để minh họa (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 14/03/10/03/09
 Ngày giảng: 7A:16/03/10 
 7B: 19/03/10
 Tiết 57 Thực hành: Tạo biểu đồ để minh họa
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Nhập các công thức và hàm vào ô tính.
- Chọn khối dữ liệu.
- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ theo yêu cầu.
Kỹ năng: 
- Thực hiện được tính toán, xử lý thông tin trên các ô tính, bảng tính.
- Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ theo yêu cầu xử lý thông tin.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Chuẩn bị biểu đồ đã lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;
+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint, 
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: Các bảng số liệu theo bộ môn, các dạng biểu đồ
+ Bảng tính “Bang diem lop em” đã lưu trên máy tính .
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Hôm nay chúng ta sẽ thực hành các thao tác trên biểu đồ theo yêu cầu khác nhau của vùng dữ liệu không liên tục và yêu cầu xử lý thông tin..
HĐ 1:1. Nội dung bài học
- Mục tiêu: Phổ biến nội dung bài học
- Đồ dùng: 
- Thời gian: 5’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
GV: Phổ biến và yêu cầu học sinh khởi động máy tính trên các máy tính của nhóm và báo cáo tình hình máy tính
HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện nghiêm túc, có báo cáo
1. Nội dung bài học
 Thực hiện tạo biểu đồ theo yêu cầu xử lí thông tin
HĐ 1:1. Bài tập 3
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được tính toán, xử lý thông tin trên các ô tính, bảng tính.
+ Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ theo yêu cầu xử lý thông tin.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 33’
 - Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Yêu cầu học sinh mở bảng tính “Bang diem lop em” và thực hiện tính điểm trung bình cho các môn vào hàng cuối cùng của bảng tính.
 HS: Lựa chọn hàm tính thích hợp để tính toán.
 HS: Báo cáo kết quả.
 ? Để tạo được biểu đồ ĐTB của cả lớp thì chúng ta phải làm như thế nào?
 GV: Cho học sinh đọc phần Ghi chú SGK_91 và yêu cầu học sinh làm thử.
 GV: Quan sát và uốn nắm, sưả sai cho học sinh.
 HS: Báo cáo kết quả.
 GV: Chiếu kết quả bài tập lên máy chiếu.
 HS: Quan sát và so sánh kết quả của mình. 
 GV: Hướng dẫn học sinh từng bước tạo biểu đồ theo yêu cầu trên. Chú ý ta cần chọn dòng tiêu đề (tên của từng môn) và hàng ĐTB của từng môn vừa tính toán.
 GV: Nhấn mạnh chúng ta có thể vẽ được các biểu đồ theo mọi yêu cầu xử lý thông tin.
 HS: Thực hành tạo biểu đồ theo các yêu cầu xử lý thông tin khác.
 GV: Quan sát, uốn nắm và hướng dẫn học sinh thực hiện theo các yêu cầu xử lý thông tin khác nhau. 
1. Bài tập 3 
Xử lý dữ liệu và tạo biểu đồ:
a. Tính điểm trung bình cho các môn học.
- Tạo biểu đồ minh họa điểm trung bình của cả lớp.
b.1. Chọn vùng dữ liệu.
b.2. Tạo biểu đồ trên vùng dữ liệu đã chọn.
b.3. Chỉnh sửa nếu cần.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cách thức tạo biểu đồ theo yêu cầu xử lý thông tin.
- Có thể chỉnh sửa: xóa, chỉnh các dòng tiêu đề trên biểu đồ cho phù hợp.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ, chỉnh sửa biểu đồ theo yêu cầu.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT57.doc