Giáo án Tin học 7 - Tiết 55: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Chỉnh sửa biểu đồ:

+ Thay đổi vị trí biểu đồ;

+ Thay đổi dạng biểu đồ;

+ Xóa biểu đồ;

+ Sao chép biểu đồ sang văn bản Word.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa biểu đồ:

+ Thay đổi vị trí biểu đồ;

+ Thay đổi dạng biểu đồ;

+ Xóa biểu đồ;

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 55: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/03/10
 Ngày giảng: 7A: 09/03/10 
 7B: 12/03/10
 Tiết 55 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
 (tiếp)
	I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Chỉnh sửa biểu đồ:
+ Thay đổi vị trí biểu đồ;
+ Thay đổi dạng biểu đồ;
+ Xóa biểu đồ;
+ Sao chép biểu đồ sang văn bản Word.
Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa biểu đồ:
+ Thay đổi vị trí biểu đồ;
+ Thay đổi dạng biểu đồ;
+ Xóa biểu đồ;
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Chuẩn bị biểu đồ đã lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;
+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint, 
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
- HS: 
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Nêu cách tạo biểu đồ?
- Các tạo biểu đồ:
b1. Chọn một ô trên vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị.
b.2. Nháy chuột vào biểu tượng (Chart Wizard) trên thanh công cụ.
b.3. Lựa chọn: dạng biểu đồ và Finish.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Biểu đồ đã tạo nhưng có vừa mắt và thuận tiện cho trình bày dữ liệu với dạng biểu đồ đó hay chưa? chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác với biểu đồ trong bài hôm nay.
HĐ 1: 4. Chỉnh sửa biểu đồ 
- Mục tiêu: Nắm đươc các thao tác chỉnh sửa biểu đồ:
+ Thay đổi vị trí biểu đồ;
+ Thay đổi dạng biểu đồ;
+ Xóa biểu đồ;
+ Sao chép biểu đồ sang văn bản Word.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 16’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Hướng dẫn học sinh thao tác chỉnh sửa biểu đồ: Thay đổi vị trí biểu đồ.
 HS: Quan sát các thao tác 
 GV: Thao tác mẫu.
 HS: Thực hiện trên các máy cá nhân. 
 GV: Hướng dẫn học sinh thao tác chỉnh sửa biểu đồ: Thay đổi dạng biểu đồ.
 HS: Quan sát các thao tác 
 GV: Thao tác mẫu.
 HS: Thực hiện trên các máy cá nhân và nhận xét về sự thay đổi của dạng biểu đồ. 
 ? Chúng ta có cần phải vẽ lại biểu đồ hay không khi đã vẽ rồi mà chỉ cần thay đổi dạng biểu đồ.
 GV: Hướng dẫn học sinh thao tác chỉnh sửa biểu đồ: xoá biểu đồ.
 HS: Quan sát các thao tác 
 GV: Thao tác mẫu.
 HS: Thực hiện trên các máy cá nhân.
 GV: Kết luận.
4. Chỉnh sửa biểu đồ 
a. Thay đổi vị trí biểu đồ: Ta chọn biểu đồ và kéo thả chuột đến vị trí mới.
b. Thay đổi dạng biểu đồ:
b1. Chọn biểu đồ.
b.2. Nháy chuột vào nút Chart type trên thanh công cụ Chart và chọn dạng biểu đồ cần thay đổi.
c. Xóa biểu đồ:
b1. Chọn biểu đồ cần xóa.
b.2. Nhấn phím Delete.
d. Sao chép biểu đồ vào văn bản Word.
b1. Chọn biểu đồ.
b.2. Edit ->Copy ( nháy vào nút lệnh )
b.3. Mở văn bản Word.
b.4. Edit ->Paste ( nháy vào nút lệnh )
HĐ 2:2. Thực hành:
- Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác chỉnh sửa biểu đồ
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian 20’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh mở một biểu đồ đã tạo ra và yêu cầu thực hiện các thao tác chỉnh sửa biểu đồ.
 GV: Hướng dẫn học sinh lấy công cụ Chart Type. 
 HS: Thực hiện các thao tác chính xác với các yêu cầu đề ra.
 GV: Quan sát, uốn nắm và sửa sai.
 HS: Trình bày kết quả các nhóm khác nhận xét và đánh giá.
 GV: Cần lựa chọn các dạng biểu đồ thích hợp nhất.
 HS: Tìm hiểu các dạng biểu đồ và chọn, chỉnh sửa biểu đồ.
2. Thực hành: 
- Thay đổi vị trí biểu đồ;
- Thay đổi dạng biểu đồ;
- Xóa biểu đồ;
- Sao chép biểu đồ.
 Chú ý: Các biểu đồ tạo ra cần thích hợp nhất cho việc trình bày dữ liệu và thuyết trình nếu cần.
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Khi thực hiện thao tác chỉnh sửa biểu đồ cần định hình dạng biểu đồ cần trình bày cũng như vùng dữ liệu cần trình bày.
- Chú ý đến các thao tác chỉnh sửa biểu đồ và cách trình bày dữ liệu khoa học nhất.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ, chỉnh sửa biểu đồ.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT55.doc