Giáo án Tin học 7 - Tiết 54: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Vai trò của biểu đồ trong trình bày dữ liệu;

- Các dạng biểu đồ cơ bản: Cột, đồ thị, đường tròn;

- Cách tạo biểu đồ: Chọn dạng biểu đồ, Xác định miền dữ liệu, thông tin giải thích của biểu đồ, vị trí đặt biểu đồ.

2. Kỹ năng:

- Nắm được ý nghĩa của việc trình bày dữ liệu bằng cách vẽ biểu đồ.

- Vẽ được biểu đồ theo ý muốn.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Chuẩn bị dữ liệu cần vẽ biểu đồ và lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;

+ Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt.

+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint,

+Mỏy Projector, bảng và bỳt

+ SGV, SGK

- HS:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 883 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 54: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 06/03/10
 Ngày giảng: 7A: 08/03/10 
 7B: 09/03/10
 Tiết 54 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Vai trò của biểu đồ trong trình bày dữ liệu;
- Các dạng biểu đồ cơ bản: Cột, đồ thị, đường tròn;
- Cách tạo biểu đồ: Chọn dạng biểu đồ, Xác định miền dữ liệu, thông tin giải thích của biểu đồ, vị trí đặt biểu đồ..
Kỹ năng: 
- Nắm được ý nghĩa của việc trình bày dữ liệu bằng cách vẽ biểu đồ.
- Vẽ được biểu đồ theo ý muốn.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Chuẩn bị dữ liệu cần vẽ biểu đồ và lưu trên máy tính và một số biểu đồ minh hoạ;
+ Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt. 
+ Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint, 
+Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: 
III. Phương pháp: Vấn đáp, hướng dẫn trực quan.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Chúng ta đã biết có nhiều cách trình bày thông tin. Nhưng để có một cách trình bày thông tin một cách dễ hiểu nhất thì còn rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong chương trình bảng tính có một cách trình bày dữ liệu rất quan trọng đó là trình bày dữ liệu dạng biểu đồ. Vậy cách đó là như thế nào? chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ 
- Mục tiêu: Nắm được ý nghĩa của việc trình bày dữ liệu bằng cách vẽ biểu đồ.
- Đồ dùng: Máy chiếu
- Thời gian: 7’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Chiếu Bảng số liệu học sinh gioỉ qua các năm và số liệu đã được trình bày dạng biểu đồ lên máy.
 HS: Quan sát.
 ? Theo em với 2 cách trình bày dữ liệu trên, cách trình bày nào thích hợp nhất cho việc so sánh số HSG qua các năm? 
 ? Nếu Bảng số liệu trên có 20 năm học gần đây nhất thì cách nào ít tốn nhiều thời gian nhất và chính xác hơn cho việc so sánh và dự đoán các kết quả của các năm tiếp theo?
HS: Trả lời
? Vậy trình bày dữ liệu bằng biểu đồ có ý nghĩa gì?
GV: Giải thích
GV: Kết luận.
1. Minh họa số liệu bằng biểu đồ 
- Bảng số liệu học sinh gioỉ qua các năm.
- Số liệu đã được trình bày dạng biểu đồ.
HĐ 2:2. Một số dạng biểu đồ
- Mục tiêu: Các dạng biểu đồ cơ bản: Cột, đồ thị, đường tròn;
- Đồ dùng: Máy chiếu
- Thời gian: 7’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 ? Trên thực tế các em nhìn thấy biểu đồ ở đây? và nhìn thấy các dạng biểu đồ nào?
 HS: Trả lời.
 GV: Chiếu một số biểu đồ mẫu đã chuẩn bị và nêu một số dạng biểu đồ cơ bản.
? Khi nào chúng ta sử dụng biểu đồ hình cột, tròn, gấp khúc?
2. Một số dạng biểu đồ 
- Biểu dồ cột ;
- Biểu đồ đường gấp khúc ;
- Biểu đồ hình tròn .
HĐ 3: 3. Cách tạo biểu đồ
- Mục tiêu:
+ Vẽ được biểu đồ theo ý muốn.
+ Cách tạo biểu đồ: Chọn dạng biểu đồ, Xác định miền dữ liệu, thông tin giải thích của biểu đồ, vị trí đặt biểu đồ..
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 25’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 3:
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác để tạo một biểu đồ trên vùng dữ liệu (GV vừa nêu vừa thực hiện mẫu trên máy chiếu).
 HS: Quan sát và nhận ra các thao tác để thực hiện và nhận dạng các thành phần.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện cách chọn dạng biểu đồ và xác định miền dữ liệu.
 GV: Lưu ý chúng ta có thể sử dụng nút Finish để kết thúc hay nút Back để quay lại bước trước đó để thiết lập.
GV: Yêu cầu học sinh mở trang tính mới và soạn thảo nội dung H99 SGK_80 và vẽ biểu đồ với vùng dữ liệu đó.
 HS: Thực hiện các thao tác chính xác với các yêu cầu của bài tập.
 GV: Quan sát, uốn nắm và sửa sai.
 HS: Trình bày kết quả các nhóm khác nhận xét và đánh giá.
3. Cách tạo biểu đồ 
b1. Chọn một ô trên vùng dữ liệu cần vẽ đồ thị.
b.2. Nháy chuột vào biểu tượng (Chart Wizard) trên thanh công cụ.
b.3. Lựa chọn:
- Chọn dạng biểu đồ.
(1) Chọn nhóm biểu đồ trong ô Chart type.
(2) Chọn dạng biểu đồ trong nhóm tại ô Chart sub- type. Và nháy nút Next
- Xác định miền dữ liệu.
(1) Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi nếu cần.
(Chọn dãy dữ liệu cần minh họa theo cột hay hàng.Và nháy nút Next.
- Các thông tin giải thích cho biểu đồ.
+ Chart title: Tiêu đề của biểu đồ;
+ Category (x) axls: Thông tin trục ngang;
+ Value (Y) axls: Thông tin trục đứng.
- Vị trí đặt biểu đồ.
+ Có thể đặt biểu đồ ngay trong trang tính chứa dữ liệu
+ Hoặc trên trang tính mới với As new sheet.
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Khi thực hiện thao tác vẽ biểu đồ cần định hình dạng biểu đồ cần trình bày cũng như vùng dữ liệu cần trình bày.
- Chú ý đến các lựa chọn trên các bước và các thông số cần thiết của biểu đồ.
- Cần sử dụng và lựa chọn một cách đầy đủ các thông số trên biểu đồ.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ biểu đồ tiến độ thi đua của lớp qua các tuần trong năm.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT54.doc
Giáo án liên quan