Giáo án Tin học 7 - Tiết 52: Học toán với Toolkit Math (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác tính toán biểu thức đại số, vẽ đồ thị và cách đặt màu, độ nét trên cửa sổ vẽ đồ thị.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được cac bài tóan cụ thể theo yêu cầu;

- Lựa chọn được các lệnh phù hợp cho từng bài toán đề ra.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt.

- Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint,

- Mỏy Projector, bảng và bỳt

- HS: SGK toán 7

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 52: Học toán với Toolkit Math (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 27/02/10
Ngày giảng: 7A: 01/03/10
 7B: 02/03/10
 Tiết 52 Học toán với Toolkit math
 (tiếp)
	I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác tính toán biểu thức đại số, vẽ đồ thị và cách đặt màu, độ nét trên cửa sổ vẽ đồ thị.
Kỹ năng: 
- Thực hiện được cac bài tóan cụ thể theo yêu cầu;
- Lựa chọn được các lệnh phù hợp cho từng bài toán đề ra.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt. 
- Bài tập trỡnh bày trờn PowerPoint, 
Mỏy Projector, bảng và bỳt
HS: SGK toán 7
III. Phuơng pháp: Luyện tập trên máy, hệ thống kiến thức
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Để xóa thông tin, đặt nét, đặt màu trên cửa sổ vẽ đồ thị ta sử dụng lệnh nào ? 
- Để xóa thông tin, đặt nét, đặt màu trên cửa sổ vẽ đồ thị ta sử dụng lệnh:
+ Xóa thông tin: Clear.
+ Đặt nét: Penwidth 5 
+ Đặt màu Pencolor Red 
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Để hệ thống các chức năng của chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm một số bài tập cụ thể để hiểu rõ một cách chính xác nhất và đầy đủ nhất về chương trình trợ giúp học tóan này.
HĐ 1: 1. Nội dung bài học
Mục tiêu: Phổ biến nội dung bài học.
Đồ dùng:
Thời gian: 3’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
GV: Nêu nội dung và phân bố vị trí thực hành.
 HS: tiến hành mở máy và báo cáo tính hình máy tính và tổ chức học tập.
1. Nội dung bài học
HĐ 2: 2. Thực hành:
Mục tiêu:
+ Thực hiện được cac bài tóan cụ thể theo yêu cầu;
+Lựa chọn được các lệnh phù hợp cho từng bài toán đề ra.
Đồ dùng:
 - CáchTiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình Toolkit Math và hoàn thành các bài tập được giao.
 HS: Lựa chọn các lệnh tương ứng cho từng câu trong các bài tập.
 HS: Hoàn thành bài tập và thực hiện trên máy chiếu. Các nhóm khác quan sát kết quả và nhận xét, bổ sung.
GV: Nhận xét đến từng yêu cầu trong bài toán và nhấn mạnh học sinh có thể thực hiện theo các cách khác nhau. Đồng thời uốn nắm, sửa sai cho học sinh.
2. Thực hành: 
Bài tập 1. Tính các giá trị biểu thức.
a. Q = ; R= 
L = 
b. 
Bài tập 2: Vẽ đồ thị hàm số:
a. y= 4x-1
b. y= 3/x
c. y= 3-5x
d. y= x2-2x-1.
Bài tập 3: Tính tổng và tích hai đa thức P(x) và Q(x) biết:
P(x)= x2y-2xy2+5xy+3;
Q(x)= 3xy2+5x2y-7xy+2.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Cần lựa chọn các lệnh cho đúng với ý nghĩa của từng yêu cầu trong bài toán.
- Cần sử dụng các yêu cầu bài toán theo các cách khác nhau (nếu cso thể)
- Sử dụng các kí hiệu tóan học cho chính xác.
 5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Làm các bài tập trên chương trình toán học ở lớp 7.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT52.doc
Giáo án liên quan