Giáo án Tin học 7 - Tiết 51: Học toán với Toolkit Math (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết được các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.

- Cửa sổ dòng lệnh.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác về các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.

- Làm việc với cửa sổ dòng lệnh.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 51: Học toán với Toolkit Math (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/02/10
 Ngày giảng: 7A:23/02/10
 7B: 26/02/10
 Tiết 51 Học toán với Toolkit math
 (tiếp)
	I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Biết được các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.
- Cửa sổ dòng lệnh.
Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác về các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.
- Làm việc với cửa sổ dòng lệnh.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt. 
+ Bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint, 
+ Mỏy Projector, bảng và bỳt
+ SGV, SGK
- HS: SGK toán học 7
III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, luyện tập 
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Để tính toán và vẽ đồ thị trên đa thức định nghĩa ta sử dụng lệnh nào?
Ta Sử dụng hai lệnh Make và Graph.
Ví dụ: Make P(x) 3*x^2+6
 Graph p
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Để khia thác hiệu quả phần mềm trong học tập cũng như các tính năng cơ bản của phần mềm: Làm việc trên các đối tượng, thiết lập chế độ hiển thị Chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1: 6. Các chức năng khác
Mục tiêu:
+ Biết được các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.
+ Cửa sổ dòng lệnh.
Đồ dùng: Máy chiếu
Thời gian: 15’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Cho học sinh đọc phần a. Làm việc trên cửa sổ dòng lệnh (SGK_117.)
 HS: Thực hiện một số thao tác trên cửa sổ dòng lệnh: Sửa lỗi chính tả, thực hiện lại lệnh đã thực hiện trước, nhập các lệnh đúng, sai và quan sát kết quả trên màn hình làm việc của chương trình.
 GV: Quan sát và uốn nắm, sửa sai.
 GV: Yêu cầu học sinh đọc và thực hiện (phần 6.b_SGK_118)
 HS: Thực hiện và quan sát kết quả.
 GV: Quan sát và uốn nắm
 HS: Nhận xét, kết luận.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các lệnh đặt nét và vẽ màu trên cửa sổ vẽ đồ thị. 
 HS: Thực hiện các lệnh trên cửa dòng lệnh
 GV: Uốn nắm và nhận xét kết quả thực hiện. 
6. Các chức năng khác 
a. Làm việc trên cửa sổ dòng lệnh.
Cửa sổ dòng lệnh là nơi thực hiện các lệnh một cách dễ dàng:
- Có thể sửa lỗi chính tả;
- Nhập lệnh nếu sai chương trình đưa ra thông báo để sửa và thực hiện lại.
- Có thể thực hiện lệnh nhiều lần mà không phải gõ lệnh nhiều lần.
b. Lệnh xóa thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị Clear.
c. Các lệnh đặt nét và vẽ màu trên cửa sổ vẽ đồ thị. 
- Đặt nét: Penwidth 5 
- Đặt màu Pencolor Red 
Chú ý: Các màu phải được thực hiện bằng tiếng anh.
HĐ 2: 2. Thực hành.
-Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác về các chức năng khác của chương trình toolkit Math: Xóa thông tin cửa sổ vẽ đồ thị; các lệnh đặt nét và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 20’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Đưa ra bài tập về đặt nét và và vẽ màu cho đồ thị.
 HS: Thực hịên trên cửa sổ dòng lệnh, quan sát kết quả và nhận xét các nhóm thực hiện.
2. Thực hành.
Bài tập:
Cho P(x): 2*x-3 Q(x): 4*x-8
a. Đặt nét cho P(x) là 2, Q(x) là 4
b. Đặt màu cho P(x) là Red, Q(x) là Black.
c. Vẽ đồ thị P(x) và Q(x) 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Cho học sinh thực hiện các lệnh đặt nét và vẽ màu trên cửa sổ vẽ đồ thị trên các hàm đồ thị khác nhau. 
- Cần chú ý đến cú pháp của các câu lệnh cũng như cách sử dụng của các lệnh đó.
 5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Vẽ các đồ thị với các màu và độ nét khác nhau.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT51.doc