Giáo án Tin học 7 - Tiết 49: Học toán với Toolkit Math

? Nêu các cách khởi động chương trình trong HĐH Windows?

 Gv: Giới thiệu cách khởi động chương trình Toolkit Math.

 HS: Quan sát và thực hiện các thao tác khởi động chương trình.

 GV: Quan sát và nhận xét.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 49: Học toán với Toolkit Math, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 01/02/10
 Ngày giảng: 7A: 02/02/10
 7B: 05/02/10
	 Tiết 49 Học toán với Toolkit math
	I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Biết ý nghĩa của phần mềm
- Biết chức năng cỏc màn hỡnh chớnh và thanh bảng chọn trờn màn hỡnh của phần mềm
- Biết nội dung hai lệnh: simplify và plot
Kỹ năng: 
- Kớch hoạt khởi động được phần mềm.
- Nhận biết được cỏc màn hỡnh và thanh bảng chọn trờn màn hỡnh
- Thực hiện được hai lệnh simplify và plot (chọn lệnh từ bảng chọn, gừ lệnh từ cửa sổ lệnh)
3. Thái độ:
- Nhận thức được TIM là một phần mềm học Đại số (THCS) rất tốt, cú ý thức muốn tỡm hiểu cỏc phần mềm khỏc phục vụ học tập.
	- Cú ý thức quớ trọng sức lao động của cỏc tỏc giả phần mềm, từ đú nõng cao thờm ý thức tụn trọng bản quyền.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Cỏc mỏy tớnh trong phũng mỏy đó nạp TIM, chạy tốt, bài giảng trỡnh bày trờn PowerPoint, Mỏy Projector, bảng và bỳt
- HS: Kiến thức toán học THCS
III. Phương pháp: Vấn đáp, hướng dẫn trực quan.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
Cỏc em đó biết những phần mềm nào phục vụ học tập mụn Toỏn? Các phần mềm hiện nay có thể trợ giúp rất tốt cho việc học tập của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần mềm học toán Toolkit Math trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Giới thiệu phầm mềm 
- Mục đích: 
+ Biết ý nghĩa của phần mềm
+ Nhận thức được TIM là một phần mềm học Đại số (THCS) rất tốt, cú ý thức muốn tỡm hiểu cỏc phần mềm khỏc phục vụ học tập.
- Đồ dùng: Máy chiếu
- Thời gian: 8’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Chiếu hình 144 SGK_111.
 HS: Quan sát và nhận ra giao diện ban đầu của chương trình.
 GV thực hiện một vài ứng dụng của TIM như:
Tớnh: (3/2+4/5)/(2/3-1/5+17/20)=?
Vẽ đồ thị y=5/x
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện và nhận xét về thời gian và độ chính xác của bài tập. (Chỳ ý khụng cần chờ HS làm xong)
 ? Lợi ích của việc sử dụng phần mềm trong việc học tập và giải toán?
1. Giới thiệu phầm mềm 
- Toolkit Math là phầm mềm học toán đơn giản.
- Là công cụ hỗ trợ giải bài tóan tính toán và vẽ đồ thị. 
HĐ 2:2. Khởi động chương trình 
- Mục tiêu:
+ Kớch hoạt khởi động được phần mềm.
+ Nhận biết được cỏc màn hỡnh và thanh bảng chọn trờn màn hỡnh
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 8’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 ? Nêu các cách khởi động chương trình trong HĐH Windows?
 Gv: Giới thiệu cách khởi động chương trình Toolkit Math.
 HS: Quan sát và thực hiện các thao tác khởi động chương trình.
 GV: Quan sát và nhận xét.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện khởi động chương trình và đọc mục 3 SGK_112.
 HS: Thực hiện yêu cầu và nhận dạng, vị trí các thành phần và chức năng của các thành phần trong cửa sổ chương trình.
 GV: Thực hiện tính toán một câu lệnh và cho chạy kết quả. 
 HS: Nhận dạng và biết được ý nghĩa của các thành phần trong cửa sổ.
2. Khởi động chương trình 
b1. Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
b2. Nháy chuột vào ô giữa công cụ đại số) để làm việc với phần mềm.
3. Màn hình làm việc của phần mềm
 (10’)
- Thanh bảng chọn: Chứa các lệnh chính của chương trình.
- Cửa sổ dòng lệnh: Chứa các câu lệnh cần thực hiện theo một cú pháp nhất định. Muốn thực hiện một lệnh thì ta nhập dòng lệnh trong cửa sổ dòng lệnh và ấn Enter.
- Cửa sổ làm việc chính: Thể hiện tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm.
- Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số: Hiển thị kết quả của lệnh (nếu lệnh là vẽ đồ thị).
HĐ 3:3. Các lệnh tính toán đơn giản.
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được hai lệnh simplify và plot (chọn lệnh từ bảng chọn, gừ lệnh từ cửa sổ lệnh)
 + Cú ý thức quớ trọng sức lao động của cỏc tỏc giả phần mềm, từ đú nõng cao thờm ý thức tụn trọng bản quyền.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 25’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 3:
 GV: Nờu vấn đề, yờu cầu HS đọc SGKvà thử thực hiện tớnh: 1/5+3/4; 4.8+3.4+0.7
 HS: Đọc SGK, HS thử nghiệm cỏc vớ dụ.
GV uốn nắn (sửa một số lỗi sai của HS: dấu /, dấu *, dấu phảy thay dấu chấm, thiếu dấu cỏch giữa tờn lệnh và biểu thức, thiếu gừ Enter)
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhập lệnh từ bảng chọn Algebla\ Simplify.
 HS: Thực hiệnh và nhận ra 2 cách là giống nhau. 
GV cho thờm 1, 2 vớ dụ khỏc giao HS thi thực hiện nhanh.
 HS: Thi thực hiện nhanh. 
 GV: Nờu vấn đề, yờu cầu HS đọc SGKvà thử thực hiện vẽ đồ thị: y=3x+1
 HS: Thử nghiệm
 GV uốn nắn (sửa một số lỗi sai của HS)
GV cho thờm vớ dụ khỏc: y=5/x, y=-x, giao HS thi thực hiện nhanh
3. Các lệnh tính toán đơn giản.
a. Tính toán các biểu thức đơn giản.
- Tính biểu thức : Q= 1/5+3/4; 
 R= 4.8+3.4+0.7
- Cú pháp:Simplify 
- Ví dụ: Simplify 1/5+3/4; 
 Simplify 4.8+3.4+0.7
b. Vẽ đồ thị đơn giản.
- Cú pháp: Plot 
 - Ví dục: Plot y= 3*x^2+6
4. Củng cố, đánh giá:(6’)
- Tổ chức giao cụng việc cho 4 nhúm (mỗi nhúm 1 cõu):
Nờu cỏch khởi động TIM. Trờn hỡnh 145 chỉ rừ: cửa sổ dũng lệnh, thanh bảng chọn
Dựng bảng chọn, thực hiện tớnh giỏ trị biểu thức 2.3*(5.7 + 1/3) – 9.8 cần thao tỏc như thế nào?
Dựng cửa sổ lệnh, thực hiện tớnh giỏ trị biểu thức 2.3*(5.7 + 1/3) – 9.8 cần thao tỏc như thế nào?
Dựng bảng chọn, thực hiện vẽ đồ thị hàm số y= -2x+3
Cỏc nhúm lờn mỏy tớnh GV (cú mỏy chiếu) để trỡnh bày kết quả của nhúm.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
 5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT49.doc