Giáo án Tin học 7 - Tiết 48: Thực hành Ai là người học giỏi (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các thao tác lọc dữ liệu.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS:

 III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 48: Thực hành Ai là người học giỏi (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/01/10
Ngày giảng: 7A: 01/02/10
 7B: 02/02/10
 Tiết 48 Thực hành: Ai là người học giỏi
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết và thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các thao tác lọc dữ liệu.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS:
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để cụ thể hóa các chức năng cơ bản của chương trình bảng tính trên sắp xếp và lọc dữ liệu. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong bài hôm nay.
	HĐ 1:1. Mục đích và yêu cầu
- Mục tiêu: : Đưa ra mục đích và yêu cầu của bài toán: sắp xếp và lọc dữ liệu trên bài tóan cụ thể. 
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 4’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Đưa ra mục đích và yêu cầu của bài toán: sắp xếp và lọc dữ liệu trên bài tóan cụ thể. 
 HS: Theo dõi và nắm rõ các yêu cầu.
 GV: Phân nhóm học sinh, có nhóm trưởng và thư kí ghi chép và trình bày kết quả.
1. Mục đích và yêu cầu 
HĐ 2:2. Thực hành 
- Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 34’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh mở bảng tính có tên “Bangdiem lopem” và thực hiện các yêu cầu của bài tập 1.
 HS: Nghiêm túc thực hiện yêu cầu của bài tập và xem xét kết quả thực hiện. Thư kí ghi lại kết quả.
 HS: Báo cáo trước lớp, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
 GV: Kết luận:
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện chèn thêm hàng và sắp xếp và lọc dữ liệu bình thường.
 HS: Các nhóm thực hiện yêu cầu và quan sát, nhận xét kết quả.
 GV: Kết luận:
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện chèn thêm cột và sắp xếp và lọc dữ liệu bình thường.
 HS: Các nhóm thực hiện yêu cầu và quan sát, nhận xét kết quả.
2. Thực hành 
 Bài tập 1: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu.
a. Sắp xếp và lọc dữ liệu theo cách đặt chuột vào ngoài vùng dữ liệu
- Không thực hiện được vì chương trình thông báo có lỗi.
b. Chèn thêm hàng và thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu bình thường.
* Kết qủa: Không thực hiện được.
c. Chèn thêm cột và thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu bình thường.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Khi thực hiện cần chú ý đến các kiểu sắp xếp và lọc dữ liệu theo yêu cầu và với các cách sắp xếp và lọc dữ liệu khác cũng như đưa ra được các lý do thành công hay không thành công cuả các cách đó.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Luyện các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT48.doc