Giáo án Tin học 7 - Tiết 45: Sắp xếp và lọc dữ liệu

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết các thao tác sắp xếp dữ liệu.

- Vai trò của việc sắp xếp dữ liệu.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu;

- Nắm được các v ai trò của việc sắp xếp dữ liệu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy tính, máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 45: Sắp xếp và lọc dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 17/01/10
Ngày giảng: 7A: 19/01/10
 7B: 22/01/10
 Tiết 45 Sắp xếp và lọc dữ liệu 
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết các thao tác sắp xếp dữ liệu.
- Vai trò của việc sắp xếp dữ liệu.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu;
- Nắm được các v ai trò của việc sắp xếp dữ liệu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính, máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS: 
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, vấn đáp
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để thấy được các tính năng của bảng tính điện tử trong các tính toán hay trích lọc và sắp xếp ra sao chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Bài toán 
	- Mục tiêu: 
+ Biết các thao tác sắp xếp dữ liệu.
+Vai trò của việc sắp xếp dữ liệu.
	- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
	- Thời gian: 20’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Đưa ra yêu cầu bài toán sắp xếp trên máy chiếu, trên thực tế các baì toán có ứng dụng như thế nào?
 GV: Đưa ra bài toán. Bài toán này có thể sắp xếp theo ý muốn được hay không?
 HS: Đề ra các phương án, trả lời.
 ? Cách sắp xếp của chúng ta như thế nào? và tiến hành ra sao?
 GV: Nếu ta thực hiện sắp xếp theo tiêu chí là điểm trung bình thì chúng ta thực hiện như thế nào?
 ? Sắp xếp là như thế nào?
 HS: Trả lời.
 GV: Hưóng dẫn học sinh các thao tác để sắp xếp dữ liệu trên một tiêu chí nào đó.
 HS: Nắm các thao tác đó.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện cách hiển thị hay không hiển thị các nút lệnh trên bằng máy chiếu.
 GV: Thao tác sắp xếp dữ liệu theo tiêu chí “ĐTB – xếp giảm”.
 HS: Quan sát nắm các thao tác trên.
1. Bài toán 
*Yêu cầu bài toán sắp xếp
* Sắp xếp là hoán đổi các vị trí của các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. Mặc định là thứ tự giảm dần.
* Các bước sắp xếp:
b.1. Nháy chuột vào một ô trong cột cần sắp xếp.
b.2. Nháy chuột vào biểu tượng sắp xếp tăng/giảm trên thanh công cụ. 
HĐ 2:2. Thực hành:
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu;
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 28’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện mở bảng tính “Banh thanh tich” và sắp xếp theo yêu cầu.
 HS: Thực hiện các yêu cầu.
 GV: Quan sát, theo dõi và uốn nắm học sinh thực hiện yêu cầu bài học
 HS: Hoàn thành yêu cầu bài học.
2. Thực hành: 
Sắp xếp các nước tham gia Sea games 22 theo tổng số huy chương.
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Cần chú ý các thao tác khi sấp xếp.
- Có thể thực hiện các sắp xếp theo nhiều tiêu chí hay không?
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Học bài, nêu các ứng dụng thực tế 
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT45.doc
Giáo án liên quan