Giáo án Tin học 7 - Tiết 44: Thực hành In danh sách lớp em (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết kiểm tra trang tính trước khi in;

- Thiết lập lề và hướng giấy in;

- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu.

2. Kỹ năng:

- Biết kiểm tra trang tính trước khi in;

- Thiết lập lề và hướng giấy in;

- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS:

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 44: Thực hành In danh sách lớp em (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 16/01/10 
Ngày giảng: 7A: 18/01/10
 7B: 19/01/10
 Tiết 44 Thực hành: In danh sách lớp em	 
(Tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in;
- Thiết lập lề và hướng giấy in;
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu.
2. Kỹ năng: 
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in;
- Thiết lập lề và hướng giấy in;
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS: 
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để thấy rõ hơn các thao tác trình bày trang tính và in như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục thực hành trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Nội dung, yêu cầu bài học:
	- Mục tiêu: Phổ biến nội dung bài học
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 5’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
GV: Phổ biến nội dung bài học
HS: ổn định tổ chức nắm rõ yêu cầu bài học và tổ chức học tập theo nhóm đã qui định
1. Nội dung, yêu cầu bài học:
HĐ 2:2. Bài tập 3.
- Mục tiêu: 
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in;
- Thiết lập lề và hướng giấy in;
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 30’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh mở trang tính mới và thực hiện các yêu cầu của bài tập 3 SGK_69.
 HS: Thực hiện các yêu cầu của bài tập : nhập liệu, trình bày theo mẫu, theo các nhóm đã được phân công (thư kí ghi kết quả và có người thuyết minh).
 HS: Trình bày kết quả trên lớp. Các nhóm khác nghe và nhận xét, đánh giá kết quả bài làm.
 GV: Lưu ý học sinh có thể sử dụng các công cụ triùnh bày, định dạng trang tính: 
 để thực hiện các yêu cầu của bài học.
 GV: Kết luận: 
 GV: Yêu cầu và hướng dẫn học sinh thực hiện các yêu cầu trong phầnb.
 HS: Thực hiện và quan sát kết quả và thiết lập theo yêu cầu.
 HS: Trình bày, các nhóm khác đánh giá, nhận xét.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện lưu trang tính và thực hiện lệnh in theo hướng dẫn.
 HS: Thực hiện.
 GV: Theo dõi, uốn nắm học sinh thực hành và sửa sai.
 HS: Nghiêm túc thực hành theo hướng dẫn.
 GV: Có thể sử dụng cửa sổ Print Preview để thực hiện các yêu cầu.
 Sử dụng lệnh trên thanh công cụ Print Preview:
 HS: Thực hiện.
 GV: Nhận xét và kết luận
2. Bài tập 3. 
a. Thực hiện định dạng theo mẫu của bài tập.
b. Thực hiện xem nội dung trước khi in, và kiểm tra dấu ngắt trang, thiết lập lề cho phù hợp.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Cần hệ thống lại các thao tác trình bày và chỉnh sửa trang tính để thiết lập một trang tính hoàn chỉnh trước khi in và in ấn.
- Cần chú ý đến các thiết lập trên cửa sổ Print.
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT44.doc