Giáo án Tin học 7 - Tiết 43: Thực hành In danh sách lớp em

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết kiểm tra trang tính trước khi in; Chức năng của chương trình cung cấp về thiết lập trang in và in thử cũng như in.

- Thiết lập lề và hướng giấy in;

- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được kiểm tra trang tính trước khi in;

- Thiết lập lề và hướng giấy in;

- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 43: Thực hành In danh sách lớp em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 10/01/10 
Ngày giảng: 7A: 12/01/10
 7B: ..................
 Tiết 43 Thực hành: In danh sách lớp em	 
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết kiểm tra trang tính trước khi in; Chức năng của chương trình cung cấp về thiết lập trang in và in thử cũng như in.
- Thiết lập lề và hướng giấy in;
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được kiểm tra trang tính trước khi in;
- Thiết lập lề và hướng giấy in;
- Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học, tính liên hệ.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính, máy chiếu, phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thực hành theo nhóm.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (10’)
	Câu 1: Để đặt lề cho trang in ta thực hiện lệnh gì?
	Câu 2: ý nghĩa của chức năng in trước khi in của chương trình Bảng tính Excel?
	Câu 3: Để ngắt trang ta thực hiện lệnh gì? Để trang in có 25 dòng ta thực hiện thao tác như thế nào?
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để thấy rõ hơn các thao tác trình bày trang tính và in như thế nào? Chúng ta sẽ thực hành trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Bài tập 1.
	- Mục tiêu: 
+ Biết kiểm tra trang tính trước khi in; Chức năng của chương trình cung cấp về thiết lập trang in và in thử cũng như in.
+ Thiết lập lề và hướng giấy in;
	- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
	- Thời gian: 10’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Yêu cầu học sinh mở trang tính “Bangdiemlopem” và thực hiện các yêu cầu của bài tập 1 SGK_66.
 HS: Thực hiện các yêu cầu theo các nhóm đã được phân công (thư kí ghi kết quả và có người thuyết minh).
 HS: Trình bày kết quả trên lớp. Các nhóm khác nghe và nhận xét, đánh giá kết quả bài làm.
 GV: Kết luận: Khiếm khuyết khi ngắt trang là không thể thiết lập cho tất cả các trang ngầm định, thiết lập khó khăn
1. Bài tập 1. 
* Kiểm tra trang tính trước khi in:
a. Sử dụng lệnh: Print Preview.
b. Tìm hiểu các tính năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preview:
 Next: Xem trang tiếp theo.
 Previous: Xem trang trước đó.
 Close: Trở về chế độ bình thường
	Zoom: Phóng to/ thunhỏ trang tính.
	Setup: Chuyển đến chế độ Page setup
HĐ 2: 2. Bài tập 2:
- Mục tiêu: Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp với yêu cầu.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Thời gian: 20’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Yêu cầu học sinh mở trang tính “Bangdiemlopem” và thực hiện các yêu cầu của bài tập 2 SGK_67.
 HS: Thiết lập lề theo yêu cầu của bài học.
 ? Nếu hướng giấy đang là đứng ta có thể đặt hướng giấy nằm ngang được không? 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thiết lập một vài tùy chọn.
 HS: Thiết lập và quan sát kết quả trên màn hình.
 GV: Theo dõi, uốn nắm học sinh thực hành và sửa sai.
 HS: Nghiêm túc thực hành theo hướng dẫn.
 GV: Yêu cầu học sinh đặt hướng giấy cho trang tính theo bài tập.
 HS: Thực hiện và quan sát kết quả. 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thiết lập một vài tùy chọn.
 HS: Thiết lập từng thông số một và quan sát kết quả trên màn hình -> rút ra nhận xét.
 GV: Kết luận.
 GV: Theo dõi, uốn nắm học sinh thực hành và sửa sai.
 HS: Nghiêm túc thực hành theo hướng dẫn.
 GV: Trở lại chế độ trang đứng trong Print Preview.
 HS: Trở lại chế độ theo hướng dẫn của giáo viên, quan sát màn hình.
 ? Để mỗi trang là 25 dòng thì ta thực hiện như thế nào? điều chỉnh ra sao?
 HS: Thực hiện.
 GV: Nhận xét và kết luận
Bài tập 2: Thiết lập lề và hướng giấy in; điều chỉnh các dấu ngắt trang cho phù hợp.
a. Đặt lề. File\ Page setup ->Margins
 Căn lề theo chiều đứng
Căn lề theo chiều ngang.
b. Đặt hướng giấy: File\ Page setup -> Page
: Chọn chế độ hiện thị.
c. Thiết lập chế độ ngắt trang sao cho mỗi trang là 25 hàng.
4. Củng cố, đánh giá:(2’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Cần liên hệ các thao tác trình bày và chỉnh sửa trang tính để thiết lập một trang tính hoàn chỉnh trước khi in.
- Nhấn mạnh một số chế độ và thiết lập các chế độ làm việc cho trang tính.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Tiếp tục thực hành cách trình bày trang tính.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT43.doc
Giáo án liên quan