Giáo án Tin học 7 - Tiết 42: Trình bày và in trang tính (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Mục đích của việc trình bày và in trang tính.

- Thao tác đặt lề và hướng giấy in;

- Thao tác in trang tính.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được thao tác đặt lề và hướng giấy in; thao tác in trang tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính, máy in, giấy in.

 - HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 42: Trình bày và in trang tính (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/01/10
 Ngày giảng: 7A:11/01/10
 7B: ................
 Tiết 42 Trình bày và in trang tính
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Mục đích của việc trình bày và in trang tính.
- Thao tác đặt lề và hướng giấy in;
- Thao tác in trang tính.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được thao tác đặt lề và hướng giấy in; thao tác in trang tính.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính, máy in, giấy in. 
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan, thuyết trình, vấn đáp
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Để xem trước khi in ta thực hiện lệnh gì?
	? Để ngắt trang ta thực hiện lệnh gì?
	- Để xem trước khi in ta thực hiện:
c1. Nháy chuột vào nút (Print Preview)
c.2. File\ Print Preview.
- Để ngắt trang ta thực hiện lệnh:
View\ Page Break PagePreview.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 In trang tính là một cách thường được sử dụng để chia sẻ thông tin trong bảng tính. Trước khi in nên Kiểm tra nội dung trên trang tính có phù hợp hay chưa, có như mong muốn hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:3. Đặt lề và hướng giấy in 
	- Mục tiêu:
+ Mục đích của việc trình bày và in trang tính.
+ Thao tác đặt lề và hướng giấy in;
+ Thao tác in trang tính.
	- Đồ dùng: Máy chiếu
	- Thời gian: 20’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Nhấn mạnh một số thuộc tính của chương trình bảng tính về lề và trang in.
 ? Lề là gì? tại sao phải trình bày theo trang đứng và trang nằm ngang? 
 GV: Để đặt lề ta thực hiện thay đổi các giá trị lề ngầm định của chương trình bảng tính. 
 GV: Giải thích một số thông số, nút lệnh trên cửa sổ.
 HS: Nắm các ý nghĩa và các thức thực hiện.
 GV: Đưa ra một số ví dụ về đặt lề cho trang in.
 GV: Giới thiệu các thao tác chọn hướng giấy cho trang in.
 GV: Giải thích một số thông số, nút lệnh trên cửa sổ.
 HS: Nắm các ý nghĩa và các thức thực hiện.
? Để in trang tính ta cần thực hiện những điều gì đầu tiên? 
 - Kiểm tra máy in;
 - Kiểm tra giấy;
 - Cách trình bày và ngắt trang hợp lí phù hợp hay chưa 
 GV: Giải thích một số thông số, nút lệnh trên cửa sổ Print.
 Chú ý: Khi in cần xác định chính xác các trang cần in để tránh khỏi nhầm lẫn và tốn thời gian cũng như giấy in.
3. Đặt lề và hướng giấy in 
* Các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in đứng. 
Để đặt lề và hướng giấy in ta thực hiện một số thao tác:
b1. File/Page setup -> Chọn Margins
* Cửa sổ hiện thị:
b.2. Xác lập thông số lề in:
	Left: Lề trái;
	Right: Lề phải;
	Top: Lề trên;
	Bottom: Lề dưới.
b.3. OK.
* Chọn hướng giấy in.
b1. File/Page setup -> Chọn Page
Cửa sổ hiện thị:
b.2. Lựa chọn: 
 hoặc 
 b3. OK.
3. In trang tính:
b1. File\ Print ( Nháy chuột vào biểu tượng (Print) trên thanh công cụ.
b.2. Lựa chọn: 
b3. OK.
HĐ 2:2. T hực hành 
- Mục tiêu: Thực hiện được thao tác đặt lề và hướng giấy in; thao tác in trang tính.
- Đồ dùng: Máy tính, máy in
- Thời gian: 16’
 - Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Thao tác mẫu các nội dung của bài học, yêu cầu học sinh thực hiện một số thao tác trên: 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cần chính xác cụ thể và chú ý đến các ý nghĩa của các nút lệnh trên cửa sổ.
2. T hực hành 
 - Đặt lề, hướng giấy in.
- In trang tính.
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Khi thực hiện các thao tác cần chính xác, chú ý đến ý nghĩa của từng câu lệnh, các thao tác cần chính xác, cẩn thận.
- Chú ý cần kiểm tra máy in và cách trình bày trang in một cách đầy đủ và phù hợp trước khi in.
- Chú ý đến cách chọn hướng giấy cho từng trang in.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK_65.
- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT42.doc