Giáo án Tin học 7 - Tiết 41: Trình bày và in trang tính

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Phát biểu được mục đích của việc trình bày và in trang tính.

- Thao tác in trang tính trước khi in;

- Ngắt trang, thao tác ngắt trang

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được thao tác in trang tính trước khi in;

- Ngắt trang, thao tác ngắt trang

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính.

 - HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 731 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 41: Trình bày và in trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/01/10
Ngày giảng: 7A: 09/01/10
 7B:...............
 Tiết 41 Trình bày vàin trang tính
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Phát biểu được mục đích của việc trình bày và in trang tính.
- Thao tác in trang tính trước khi in;
- Ngắt trang, thao tác ngắt trang
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được thao tác in trang tính trước khi in;
- Ngắt trang, thao tác ngắt trang
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính. 
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, hướng dẫn trực quan.
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Chúng ta thấy văn bản được in trên những chất liệu gì? và khi in ấn cần đến những gì?
	- In trên các chất liệu: Giấy, bạt
	- Cần có máy in.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 In trang tính là một cách thường được sử dụng để chia sẻ thông tin trong bảng tính. Trước khi in nên Kiểm tra nội dung trên trang tính có phù hợp hay chưa, có như mong muốn hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Xem trước khi in.
	- Mục tiêu: 
+ Phát biểu được mục đích của việc trình bày và in trang tính.
+ Thao tác in trang tính trước khi in;
+ Ngắt trang, thao tác ngắt trang
	- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
	- Thời gian: 20’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 1:
 GV: Xem trước khi in cho phép kiểm tra những gì sẽ được in ra.
 GV: Cho học sinh quan sát trang tính trên H.69.
 ? Cách trình bày trên có phù hợp hay không?
 GV: Hướng dẫn học sinh các thao tác để xem trước khi in:
 GV: Giải thích một số nút lệnh trên cửa sổ.
 HS: Nắm các ý nghĩa và thực hiện.
 Next: Xem trang tiếp theo.
 Previous: Xem trang trước đó.
 Close: Trở về chế độ bình thường
 GV: Ngắt trang một cách tùy ý phù hợp.
 HS: Nắm ý nghĩa của việc ngắt trang.
 GV: Các thao tác ngắt trang, các dấu ngắt trang.
 GV: Cho học sinh quan sát kết quả trên hình H.73. 
1. Xem trước khi in. 
 Để xem trước khi in ta thực hiện một số thao tác:
c1. Nháy chuột vào nút (Print Preview)
c.2. File\ Print Preview
* Cửa sổ hiện thị:
 3. Điều chỉnh ngắt trang:
* Chương trình bảng tính tự động phân chia trang tính thành các trang tùy theo kích thước của trang tính.
b1. View\ Page Break PagePreview.
b.2. Đưa con trỏ chuột vào các dấu ngắt trang. Con trỏ xuất hiện 2(1) ta thực hiện kéo thả chuột đến vị trí mong muốn.
HĐ 2:2. T hực hành 
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được thao tác in trang tính trước khi in;
+ Ngắt trang, thao tác ngắt trang
- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
- Thời gian: 16’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Thao tác mẫu, yêu cầu học sinh thực hiện một số thao tác cuả bài học: 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cần chính xác cụ thể và chú ý đến các ý nghĩa của các nút lệnh trên cửa sổ.
 HS: Thực hiện nghiêm túc. 
2. T hực hành 
 - Xem nội dung trước khi in;
 - Thực hiện ngắt trang.
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
- Khi thực hiện các thao tác cần chính xác, chú ý đến ý nghĩa của tong câu lệnh, các thao tác cần chính xác, cẩn thận.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT41.doc