Giáo án Tin học 7 - Tiết 40: Thực hành Trình bày bảng điểm lớp em (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính theo yêu cầu.

3. Thái độ: Nghiêm túcchính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính, SGV, SGK.

 - HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 40: Thực hành Trình bày bảng điểm lớp em (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ...............
 Ngày giảng: 7A:.................
 7B: .................
 Tiết 40 Thực hành: Trình bày bảng đIểm lớp em
(Tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính theo yêu cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túcchính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài toán liên quan được lưu trong máy tính, SGV, SGK.
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Thực hành theo nhóm
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Để thấy rõ hơn các thao tác định dạng trên trang tính ta thực hiện cụ thể trên các bài tập có sẵn trong máy tính ta tiếp tục đi thực hành trong bài hôm nay.
HĐ 1:1. Yêu cầu bài học 
	- Mục tiêu: Phổ biến nội dung bài học, phân nhóm hoạt động
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 3’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Nêu yêu cầu bài học cho học sinh nắm rõ: Thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu và định dạng trang tính trên trang tính đã tồn tại.
 HS: Mở trang tính và thực hiện các thao tác định dạng theo yêu cầu của bàI thực hành. 
 GV: Phân rõ từng nhóm thực hành: Nhóm trửơng báo cáo kết quả, thư kí ghi rõ cách làm. 
 HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện theo yêu cầu bài học.
1. Yêu cầu bài học 
Thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu và định dạng trang tính.
HĐ 2:2. T hực hành
- Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính theo yêu cầu.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 36’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu bài tập 2.
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài học và lập bảng tính theo mẫu. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa và định dạng trang tính “Cac nuoc dong nam a”.
 GV: Hướng dẫn, quan sát các nhóm thực hành, cần chú ý khi xây dựng công thức tính mật độ dân số của các nước trong khu vực Đông nam á: =dân số/diện tích của tong nước.
 HS: Thực hiện các các thao tác cần chính xác cụ thể cầu bài tập 2. 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác cần chính xác cụ thể và chú ý đến các đơn vị tính của các đại lượng.
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài học và lập bảng tính theo mẫu.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các tính toán theo hướng dẫn của bài tập 2 SGK_58 để tính toán và định dạng trang tính: chèn thêm cột, hàng, điều chỉnh độ rộng của cột, hàng.
 GV: Yêu cầu học sinh lưu bảng tính với tên: “Cac nuoc Dong nam A”
2. T hực hành 
*Bài tập 2: SGK_58:
Kết quả:
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Cách sử dụng và tác dụng của các hàm tính trong chương trình bảng tính.
- Cách thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu trong bài toán cụ thể.
- Chú ý đến các thao tác cần chính xác, cẩn thận.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT40.doc