Giáo án Tin học 7 - Tiết 38: Định dạng trang tính (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.

- Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.

2. Kỹ năng:

- Nắm được các thao tác cơ bản để tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.

- Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.

- Thực hiện được một số thao tác bước đầu về các nội dung trên.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy tính, máy chiếu, phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu.

- HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 38: Định dạng trang tính (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/12/09
 Ngày giảng: 7A: 26/12/09
 7B: 26/12/09
 Tiết 38: Định dạng trang tính
(tiếp)
	I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.
- Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.
2. Kỹ năng: 
- Nắm được các thao tác cơ bản để tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.
- Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.
- Thực hiện được một số thao tác bước đầu về các nội dung trên.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính, máy chiếu, phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu. 
- HS: Máy tính
III. Phương pháp: Vấn đáp, hướng dẫn trực quan, luyện tập
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không’)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Chức năng chính của trang tính là thực hiện các tính toán. Ngoài ra chương trình còn cho phép trình bày trang tính với các cách khác nhau. Vậy các cách đó như thế nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1: I. Tăng giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số 
Mục tiêu:
+ Tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.
+ Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.
Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
Thời gian: 15’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Đưa ra vai trò của việc tăng giản số chữ số thập phân trong dữ liệu kiểu số và thực tế. 
 HS: Nắm vai trò của của việc tăng giản số chữ số thập phân trong dữ liệu kiểu số. 
 GV: Giới thiệu các nút lệnh thực hiện việc Tăng giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số:
: Tăng số chữ số thập phân.
: Giảm số chữ số thập phân.
(Lưu ý một lần nhấn phím vào nút lệnh trên là thên hay giảm một số chữ số thập phân)
 GV: Thực hiện thao tác trên máy chiếum .
 HS: Quan sát và they rõ các bước làm đã định sẵn. 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
 GV: Thao tác, học sinh quan sát và thực hiện.
 GV: Lưu ý học sinh khi chọn màu nền cần chú ý không chọn các màu trùng với màu của chữ và màu của chữ và màu cuả nền phải tương phản nhau.
I. Tăng giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số 
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô và chọn kiểu tương ứng tương ứng.
 v 
2. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính.
a. Tô màu nền:
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô (Fill color) và màu tương ứng.
b. Kẻ đường biên cho ô tính.
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô (Borders) và chọn kiểu tương ứng.
HĐ 2: 3. Luyện tập: 
Mục tiêu:
+ Nắm được các thao tác cơ bản để tăng giảm số chữ số thập phân cho dữ liệu kiểu số.
+ Tô màu nền và kẻ đường viền cho các ô tính.
+ Thực hiện được một số thao tác bước đầu về các nội dung trên.
Đồ dùng: Máy tính
Thời gian: 22’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Cho học sinh thực hiện các cách định dạng trang tính trên.
 HS: Thực hành theo sự hướng dẫn và uốn nắm của giáo vên.
 HS: Nghiêm túc thực hiện. 
3. Luyện tập: 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác định dạng trên bảng tính cần chính xác.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Liên hệ các bài tóan cụ thể với cách trình bày khác nhau.
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT38.doc