Giáo án Tin học 7 - Tiết 37: Định dạng trang tính

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Định dạng Font, cỡ, kiểu chữ;

- Chọn màu nền, căn lề trong trang tính.

2. Kỹ năng:

- Nắm được các thao tác cơ bản để định dạng Font, cỡ, kiểu chữ;

- Chọn màu nền, căn lề trong trang tính.

- Thực hiện được một số thao tác bước đầu về các nội dung trên.

3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu.

 - HS: Máy tính

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 37: Định dạng trang tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 35, 36: Thi học kỳ I
Ngày soạn: 19/12/09
 Ngày giảng: 7A: 21/12/09
 7B: 25/12/09
 Tiết 37: Định dạng trang tính
	I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Định dạng Font, cỡ, kiểu chữ;
- Chọn màu nền, căn lề trong trang tính.
2. Kỹ năng: 
- Nắm được các thao tác cơ bản để định dạng Font, cỡ, kiểu chữ;
- Chọn màu nền, căn lề trong trang tính.
- Thực hiện được một số thao tác bước đầu về các nội dung trên.
3. Thái độ: Nghiêm túc, chính xác.
	II. Đồ dùng dạy học: 
	- GV: Máy chiếu, Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu. 
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Hướng dẫn trực quan vấn đáp, luyện tập
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không)
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Chức năng chính của trang tính là thực hiện các tính toán. Ngoài ra chương trình còn cho phép trình bày trang tính với các cách khác nhau. Vậy các cách đó như thế nào? ta học trong bài hôm nay.
HĐ 1: I. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Mục tiêu: 
+ Định dạng Font, cỡ, kiểu chữ;
+ Chọn màu nền, căn lề trong trang tính.
Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
Thời gian: 20’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Đưa ra nguyên tắc định dạng trang tính:
 HS: Nắm vai trò của định dạng trang tính.
 GV: Giới thiệu Thanh công cụ định dạng Fonts, Size, kiểu chữ và cách Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ:
 Chọn chữ chọn kiểu chữ 
Chọn cỡ chữ
 GV: Thao tác cho học sinh quan sát và nhận ra cách thực hiện chọn Fonts. 
 HS: Thực hiện thao tác trên máy.
 GV: Điều chỉnh và uốn nắn sai sót của học sinh.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thay đổi cỡ chữ, kiểu chữ.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác trên theo các bước định sẵn.
 ? Màu chữ ngầm định trên máy khi mở chương trình ra là màu ?
 ? Thay đổi màu chữ có tác dụng gì?
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện thay đổi màu phông:
 GV: Hướng dẫn học sinh thao tác căn lề trong ô tính.
 HS: Nắm được các thao tác căn lề trong ô tính và thực hiện trên máy tính.
 GV: Nêu vai trò căn lề theo Merge and Center.
 HS: Nắm được tại sao lại thực hiện thao tác đó.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác để Căn lề theo Merge and Center.
I. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ 
* Nguyên tắc định dạng trang tính: Để định dạng một nội dung của một ô (các ô) em cần chọn ô đó. Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô.
 a. Định dạng Fonts:
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô Font và chọn font chữ tương ứng.
b. Thay đổi cỡ chữ.
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô Size và chọn cỡ chữ thích hợp.
c. Thay đổi kiểu chữ:
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào Nút tương ứng. 
2. Chọn màu phông.
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô (Font color) và chọn màu chữ thích hợp.
3. Căn lề trong ô tính:
b1. Chọn ô (các ô) cần định dạng.
b.2. Nháy chuột vào ô tương ứng. 
* Căn lề theo Merge and Center .
HĐ 2: 4. Luyện tập: 
Mục tiêu: Thực hiện được các thao tác ứng với các nội dung trên
Đồ dùng: Máy tính
Thời gian: 18’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
HĐ 2:
 GV: Cho học sinh thực hiện các cách định dạng trang tính trên.
 HS: Thực hành theo sự hướng dẫn và uốn nắm của giáo vên.
 HS: Nghiêm túc thực hiện. 
4. Luyện tập: 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác định dạng trên bảng tính cần chính xác.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Liên hệ các bài tóan cụ thể.
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT37.doc
Giáo án liên quan