Giáo án Tin học 7 - Tiết 34: Ôn tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- áp dụng các thao tác, chức năng cơ bản của bảng tính để thực hiện hoàn thành bảng tính “Tính điểm trung bình các môn học trong nhà trường của em”

2. Kỹ năng:

- Hệ thống các kiến thức đã học để thực hiện nhập, tính toán và hàon thành bảng tính hoàn chỉnh bảng tính theo yêu cầu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác.

 II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu, bài toán liên quan, SGV, SGK

- HS: Máy tính

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 34: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ..
 Ngày giảng: 7A:.
 7B: .
 Tiết 34: ôn tập
	I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- áp dụng các thao tác, chức năng cơ bản của bảng tính để thực hiện hoàn thành bảng tính “Tính điểm trung bình các môn học trong nhà trường của em”
2. Kỹ năng: 
- Hệ thống các kiến thức đã học để thực hiện nhập, tính toán và hàon thành bảng tính hoàn chỉnh bảng tính theo yêu cầu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác.
	II. Đồ dùng dạy học:
GV: Phương tiện, đồ dùng dạy học có liên quan đến nội dung bài học: Một số bài mẫu, bài toán liên quan, SGV, SGK
HS: Máy tính
III. Phương pháp: Thực hành trên máy 
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Các bước để hoàn thành một bảng tính khoa học, thẩm mĩ?
	- Nhập dữ liệu theo yêu cầu.
	- Tính toán.
	- Chỉnh sửa và trình bày các định dạng để mang tính thẩm mĩ. 
3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Hệ thống các chức năng cũng như các thao tác, ứng dụng của chương trình bảng tính để hoàn thành bảng tính theo yêu cầu.	
HĐ 1: I. Yêu cầu 
Mục tiêu: Đưa ra yêu cầu bài học hoàn thành bảng điểm theo mẫu: “Bảng điểm cuối học kì I” các môn học.
Đồ dùng: 
Thời gian: 2’
Cách tiến hành
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Đưa ra yêu cầu bài học hoàn thành bảng điểm theo mẫu: “Bảng điểm cuối học kì I” các môn học phát cho học sinh.
 HS: Đọc yêu cầu của bài tập và áp dụng các thao tác, chức năng của chương trình bảng tính để tính toán theo yêu cầu. 
I. Yêu cầu 
* Hoàn thành bảng tính theo mẫu.
“Bang diem cua em” 
HĐ 2: II. Bài tập:
Mục tiêu: Hoàn thành bảng tính theo yêu cầu
Đồ dùng: 
Thời gian: 2’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác chính xác, khoa học và mang tính thẩm mĩ.
 HS: Thực hiện các thao tác chính xác, k hoa học theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên. 
II. Bài tập: 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Các thao tác cần nhanh, chính xác và dứt khoát nhằm hình thành khả năng làm việc khoa học.
- Cần chú ý đến chức năng cơ bản của bảng tính là tính toán trên bảng tính.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
- Học bài và làm bài tập
	- Chuẩn bị bài sau: Thi học kỳ I.
----------------------

File đính kèm:

  • docT34.1.doc
Giáo án liên quan