Giáo án Tin học 7 - Tiết 32: Đề kiểm tra 1 tiết

I. Mục tiêu đánh giá:

 Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh về các thao tác trên trang tính để tạo ra một bảng tính hoàn thiện theo yêu cầu.

 II. Yêu cầu đề.

 1. Kiến thức:

 - Kiểm tra kiến thức của học sinh về bảng tính: Nhập dữ liệu, tính toán và các thao tác trên trang tính

 - Biết tính năng cơ bản trên trang tính;

 - Thiết lập được các công thức và hàm trên trang tính.

 2. Kỹ năng:

 - Thiết đặt công thức tính toán đúng, vận dụng các hàm để tính toán theo yêu cầu.

 - Trình bày trang tính theo yêu cầu bài kiểm tra

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 32: Đề kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/12/09
 Ngày giảng: 7A: 07/12/009 
 7B: 07/12/009
 Tiết: 32 Đề kiểm tra 1tiết
Môn: Tin học 7
------------------
	I. Mục tiêu đánh giá:
	Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh về các thao tác trên trang tính để tạo ra một bảng tính hoàn thiện theo yêu cầu.
	II. Yêu cầu đề.
	1. Kiến thức:
	- Kiểm tra kiến thức của học sinh về bảng tính: Nhập dữ liệu, tính toán và các thao tác trên trang tính 
	- Biết tính năng cơ bản trên trang tính;
	- Thiết lập được các công thức và hàm trên trang tính.
	2. Kỹ năng:
	- Thiết đặt công thức tính toán đúng, vận dụng các hàm để tính toán theo yêu cầu.
	- Trình bày trang tính theo yêu cầu bài kiểm tra
	3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực làm bài.
III. Ma trận đề.
 Bài
Mức độ
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Biết
1,4
1
Hiểu
2
3
Vận dụng
IV. Đề bài: ( trang bên)
v. Đáp án và biểu điểm.
Câu
Đáp án
Điểm
1
Đúng, đẹp theo mẫu
5 điểm
2
Đúng
1điểm
3
Đúng
3 điểm
4
Đúng
1 điểm

File đính kèm:

  • docT32.1.doc
Giáo án liên quan