Giáo án Tin học 7 - Tiết 30: Thực hành Bố trí lại trang tính của em (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hiện các thao tác điều chỉnh lại độ rộng, độ cao của cột hay hàng, chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng trên trang tính.

- Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trên các bài tập cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác điều chỉnh lại độ rộng, độ cao của cột hay hàng, chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng trên trang tính.

- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.

3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.

 II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh ảnh, tài liệu có liên quan tới bài học , SGV, SGK

- HS: Máy tính

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 30: Thực hành Bố trí lại trang tính của em (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/11/09
 Ngày giảng: 7A: 28/11/09
 7B: 28/11/909
 Tiết 30 Thực hành: bố trí lại trang tính của em
(Tiếp)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Thực hiện các thao tác điều chỉnh lại độ rộng, độ cao của cột hay hàng, chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng trên trang tính.
- Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trên các bài tập cụ thể.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện được các thao tác điều chỉnh lại độ rộng, độ cao của cột hay hàng, chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng trên trang tính.
- Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác.
	II. Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh ảnh, tài liệu có liên quan tới bài học , SGV, SGK
HS: Máy tính
III. Phương pháp: Thực hành trên máy
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra):
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
 Để tiếp tục thực hiện được một cách chính xác và thuần thục các thao tác trên trang tính . Chúng ta đi tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ1. 1. Mục đích, yêu cầu
Mục tiêu: Nắm rõ yêu cầu bài học và thực hiện theo từng nhóm
Đồ dùng:
Thời gian: 2’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 Gv: Nêu yêu cầu và mục đích bài học 
 HS: Nắm rõ yêu cầu bài học và thực hiện theo từng nhóm.
1. Mục đích, yêu cầu 
HĐ2: 2. Thực hành. 
Mục tiêu:
+ Thực hiện được các thao tác điều chỉnh lại độ rộng, độ cao của cột hay hàng, chèn thêm cột hay hàng hoặc xóa cột hay hàng trên trang tính.
+ Thực hiện được các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
Đồ dùng: Máy tính
Thời gian: 37’
Cách tiến hành: 
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện Bài tập 3: SGK_47.
 HS: Thực hiện yêu cầu bài tập giao.
 GV: Hướng dẫn học sinh áp dụng các kiến thức của các bài học để giải quyết vấn đề.
 HS: Giải quyết vần đề theo từng nhóm với các công thức và hàm tính thích hợp cho bài tóan và báo cáo nếu xong kết quả.
 GV: Nhận xét và các nhóm tham gia, bổ sung kết quả. 
 GV: Cần thực hành dứt khoát và chính xác. 
 ? Di chuyển và sao chép dữ liệu, công thức có gì khác nhau?
 HS: Thực hành xong bài tập 3 thì báo cáo.
 GV: Đánh giá và khuyến khích các nhóm thành công và hướng dẫn học sinh hoàn thiện bài tập của mình.
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hành theo yêu cầu bài tập 4.
 HS: Thực hành theo yêu cầu bài học và hướng dẫn của giáo viên.
 HS: Nhận ra và thực hiện thành thạo các thao tác chèn, xóa cột hay hàng trong trang tính.
 GV: Khi thao tác cần chú ý điều gì? có khác khi sao chép công thức với hàm tính không?
 HS: Hoàn thiện yêu cầu và báo cáo. Đồng thời nhận ra được các kết luận đúng đắn và ưu nhược điểm khi sử dụn hàm thay vì sử dụng công thức.
 GV: Hướng dẫn và theo dõi kết quả làm bài của học sinh và uốn nắm các khuyết điểm của học sinh.
 HS: Chú ý sửa sai và thực hành nghiêm túc và sử dụng các thao tác, hàm tính hay công thức chính xác.
 GV: Yêu cầu học sinh lưu lại bảng tính tắt máy.
2. Thực hành. 
Bài tập 3: SGK_47.
 a. Tạo trang tính mới và soạn theo nội dung sau:
* Khi sao chép thì công thức có sử dụng ô tính thay đổi tương ứng. Còn di chuyển thì công thức hay hàm tính có sử dụng điạ chỉ ô tính không thay đổi. 
Bài tập 4 SGK_48.
a. Mở bảng tính “So theo doi the luc”
b. Chèn thêm cột, hàng, điều chỉnh độ rộng của cột hay hàng theo yêu cầu bài học.
	4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Đánh giá tinh thần học tập của học sinh.
- Chú ý các lỗi sai và nhấn mạnh các chỗ sai đồng thời uốn nắm cho học sinh không mắc phải trong các lần sau.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau.
-----------------------

File đính kèm:

  • docT30.doc