Giáo án Tin học 7 - Tiết 3: Bài thực hành số 1: Làm quen với chương trình bảng Excel

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận biết được các cột, các ô, các thành phần trên bảng tính.

- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tinh.

- Học sinh thực hiện được các cách lưu kết quả trên trang tính.

- Thực hiện được thao tác xóa dữ liệu và nhập liệu lại cho ô tính.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính và so sánh được sự giống nhau giữa Excel và Word.

- Học sinh thực hiện được các cách khởi động và thoát khỏi Excel.

- Thực hiện được nhập liệu đơn giản và lưu kết quả làm việc.

3. Thái độ: Làm việc khoa học, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc trong giờ học.

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 3: Bài thực hành số 1: Làm quen với chương trình bảng Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:21/8/2011
Ngày giảng: 7B -8A : 23/8
 7A- 9A :24/8
Tiết 3: 	 Bài thực hành số 1:
Làm quen với chương trình bảng Excel
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được các cột, các ô, các thành phần trên bảng tính.
- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tinh.
- Học sinh thực hiện được các cách lưu kết quả trên trang tính. 
- Thực hiện được thao tác xóa dữ liệu và nhập liệu lại cho ô tính.
2. Kỹ năng: 
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính và so sánh được sự giống nhau giữa Excel và Word.
- Học sinh thực hiện được các cách khởi động và thoát khỏi Excel.
- Thực hiện được nhập liệu đơn giản và lưu kết quả làm việc.
3. Thái độ: Làm việc khoa học, chính xác, cẩn thận, nghiêm túc trong giờ học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy chiếu
	- HS: Máy tính cá nhân
	III. Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, HĐN
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1')
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
 ? Giả sử ô A1 đang được kích hoạt. Hãy cho biết cách nhanh nhất để chọn ô H50?
- Để kích hoạt một cách nhanh nhất đến ô H50 ta cần điền tên ô H50 vào ô Name box trên thanh công cụ và ấn Enter. 
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1') 
Để thấy đuợc rõ cách tổ chức các thành phần cũng như các thao tác cơ bản trên bảng tính ta sẽ tìm hiểu và thực hành trên trang tính trong bài hôm nay..
HĐ 1: 1. Yêu cầu nội dung, nội dung của bài thực hành. 
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các cột, các ô, các thành phần trên bảng tính.
+ Học sinh thực hiện được các cách lưu kết quả trên trang tính. 
+ Học sinh thực hiện được các cách khởi động và thoát khỏi Excel.
- Thời gian: 12’
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 - GV: Nêu yêu cầu, nội dung của bài thực của bài thực hành.
GV: Chia nhóm trên các máy tính cá nhân.
 HS: Nghiêm túc thực hiện theo sự phân công của giáo viên.
 ? Khởi động Excel có giống với Word không?
 ? Có những cách nào thực hiện việc khởi động Excel?
GV: Hướng dẫn chậm cho học sinh thực hiện.
 HS: Lên thực hiện trên máy chiếu, HS khác nhận xét.
 - GV: Hướng dẫn cách lưu kết quả của chương trình bảng tính trên máy chiếu.
HS: Thực hiện.
1. Yêu cầu nội dung, nội dung của bài thực hành. 
a. Khởi động Excel.
C1. Nháy chuột vào nút Start\Programs\Microsoft Excel
C2. Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.
b. Lưu kết quả và thoát khỏi chương trình Excel.
* Lưu kết quả: 
- File\Save(nháy và nút lệnh Save )
- File\Save as (lưu với tên mới)
* Thoát khỏi chương trình Excel:
- File\Exit
- Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.
HĐ 2: 2. Thực hành: 
- Mục tiêu:
+ Thực hiện được nhập liệu đơn giản và lưu kết quả làm việc.
+ Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính và so sánh được sự giống nhau giữa Excel và Word.
+ Thực hiện được thao tác xóa dữ liệu và nhập liệu lại cho ô tính.
- Đồ dùng: Máy chiếu, máy tính.
- Thời gian: 23’
- Cách tiến hành:
 - GV: Đưa yêu cầu bài tập 1 và hướng dẫn cho hoc thực hành.
 - HS: Thực hành theo sự hướng dẫn của
 giáo viên.
 - HS: Thấy được các cách khởi động Excel và thấy được các đặc trưng của nó.
 - GV: Hướng dẫn cho học sinh thấy được các thay đổi và nhận ra các thành phần và chức năng ban đầu của bảng tính.
 - GV: Hướng dẫn học sinh nhập liệu theo hai cách
 + Kết thúc nhập bằng Enter
 + Kết thúc bằng các phím ơưđ¯
 - GV: Hướng dẫn học sinh chọn một ô bất kỳ và nhập liệu cũng như hủy bỏ vào Phím Delete trên bàn phím.
 - GV: Đi bao quát các nhóm thực hành theo yêu cầu, chỉ dẫn và uốn nắn. 
 - GV: Hướng dẫn học sinh lưu lại bảng tính với tên là ví dụ và thoát khỏi chương trình.
2. Thực hành: 
* Bài tập 1: Khởi động Excel
- Liệt kê các điểm khác và giống nhau giữa Excel và Word.
- Mở các bảng chọn và thực hành.
- Di chuyển trên trang tính và quan sát sự thay đổi cuả các nút tên cột, tên hàng.
* Bài tập 2: Nhập liệu cho bảng tính.
- 
Cách 2:
4. Củng cố, đánh giá:(4')
	- Cần thực hiện các thao tác chính xác cẩn thận.
- Thực hiện các cách khác nhau trên cùng một thao tác ...
	- Đánh giá tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1')
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
	- Thực hành cách nhập liệu cho một trang tính hoàn chỉnh.
-----------------------

File đính kèm:

  • docT3.doc