Giáo án Tin học 7 - Tiết 26: Học địa lí thế giới với Earth Explorer (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Thực hành các thao tác xem bản đồ thế giới với Earth Explorer.

2. Kỹ năng:

- Xem được các thông tin cần thiết trên bản đồ với các chi tiết cụ thể.

- Củng cố các thao tác trên Earth Explorer.

- Hoàn thành các yêu cầu khi xem bản đồ thế giới.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phần mềm Earth Explorer , máy tính, Mỏy Projector, bảng và bỳt

- HS: Máy tính

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 26: Học địa lí thế giới với Earth Explorer (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 12/11/09 
 Ngày giảng: 7A: 14/11/09 
 7B: 14/11/09
Tiết 26 Học địa lí thế giới với Earth Explorer
(tiếp)
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
- Thực hành các thao tác xem bản đồ thế giới với Earth Explorer.
2. Kỹ năng: 
- Xem được các thông tin cần thiết trên bản đồ với các chi tiết cụ thể.
- Củng cố các thao tác trên Earth Explorer.
- Hoàn thành các yêu cầu khi xem bản đồ thế giới.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc khoa học, tính liên hệ thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Phần mềm Earth Explorer , máy tính, Mỏy Projector, bảng và bỳt
- HS: Máy tính
III. Phương pháp: Luyện tập trên máy
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	Chúng ta đi củng cố các thao tác trên Earth Explorer: Xem thông tin chio tiết với các yêu cầu cụ thể trợ giúp cho môn địa lí.
HĐ 1: 1. Thực hành
Mục tiêu:
+ Xem được các thông tin cần thiết trên bản đồ với các chi tiết cụ thể.
+ Củng cố các thao tác trên Earth Explorer.
+ Hoàn thành các yêu cầu khi xem bản đồ thế giới.
Đồ dùng: Máy tính
Thời gian: 40’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Đưa ra yêu cầu học sinh thực hành xem bản đồ thế giới theo các tiêu chí cụ thể.
 HS: Thực hiện xem thông tin bản đồ theo yêu cầu bằng cách lựa chọn các thao tác trên phần mềm để có lời giải.
 HS: Thực hiện mẫu trên máy chiếu, học sinh khác quan sát và nhận xét.
 GV: Cần lựa chọn các thao tác nhanh nhất vá chính xác khi thực hiện: Có thể thực hiện theo nhiều cách.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện làm hiện tên các quốc gia châu á.
 HS: Thực hiện các theo tác để được kết quả mong muốn.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hiện làm hiện tên các thành phố theo yêu cầu.
 HS: Thực hiện các thao tác trên bảng chọn Map và đánh dấu kiểm vào Cities.
 GV: Yêu cầu học sinh tính khoảng cách giữa các địa điểm trên thế và xem thông tin chi tiết trên bảng đồ: Thủ đô các nước, dân số, diện tích...
 HS: Thực hiện và hiểu ý nghĩa của việc tính khoảng cách trên bản đồ.
1. Thực hành 
* Hiện bản đồ các nước như hình vẽ:
* Làm hiện tên các quốc gia châu á.
* Hiện tên các thành phố theo hình:
* Tính khoảng cách giữa hai địa điển trên bản đồ 
- Tính khoảng cách trên bản đồ.
+ Hà nội và Bắc Kinh;
+ Hà nội và Toky ô.
+ Hà Nội và Jakarta
* Xem thông tin chi tiết trên bản đồ với các địa điểm cụ thể: Tên địa điểm, dân số, tổng thu nhập GDP.
4. Củng cố, đánh giá:(2’)
- Làm nhanh chóng chính xác các thao tác.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: Bài toán, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT26.doc