Giáo án Tin học 7 - Tiết 2, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Tiếp theo) - Trần Văn Hải

1. Kiến thức:

- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;

- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;

- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.

- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.

- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.

2. Kĩ năng:

- Biết cách di chuyển đến ô tính mong muốn bằng chuột, bằng phím mũi tên.

- Biết khái niệm và cách nhận biết ô tính được chọn hay ô tính được kích hoạt.

- Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.

- Biết cách sửa dữ liệu trong ô tính.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 09/11/2015 | Lượt xem: 670 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 2, Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? (Tiếp theo) - Trần Văn Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16/08/2014
Ngày dạy: 18/08/2014
Tuần: 1
Tiết: 2
BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập;
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính;
- Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình bảng tính.
- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính.
- Biết cách nhập, sửa, xóa dữ liệu trên trang tính và cách di chuyển trên trang tính.
2. Kĩ năng: 
- Biết cách di chuyển đến ô tính mong muốn bằng chuột, bằng phím mũi tên.
- Biết khái niệm và cách nhận biết ô tính được chọn hay ô tính được kích hoạt.
- Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.
- Biết cách sửa dữ liệu trong ô tính.
3. Thái độ: Tinh thần học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác và yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu, phòng máy.
- HS: Vở ghi, sách giáo khoa.
 III. Phương pháp: 
- GV thuyết trình, hướng dẫn, làm mẫu, minh họa. HS quan sát, lắng nghe, vấn đáp.
 IV. Tiến trình bài dạy:
 Ổn định lớp: (1’) 
7A1:
7A2:
2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
	Câu 1: Chương trình bảng tính là gì?
	Câu 2: Trình bày tóm tắt các đặc trưng của chương trình bảng tính?
3. Nội dung bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu màn hình làm việc của chương trình máy tính.
GV: Yêu cầu HS đọc mục 3. 
 Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Thuyết trình và minh họa trực quan về màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS lên bảng chỉ ra các khu vực của màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word với màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
+ GV: Yêu cầu HS trình bày. Địa chỉ của một ô tính là gì, cách xác định địa chỉ ô tính đó?
+ GV: Trong chương trình bảng tính khối là gì? 
+ GV: Cách xác định địa chỉ khối trong trang tính?
+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thông qua các ví dụ để các em dễ nắm bắt.
+ GV: Thao tác thực hiện trên bảng tính để HS quan sát.
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc SGK tìm hiểu nội dung mục 3 SGK và trả lời các câu hỏi.
+ HS: Màn hình làm việc chính gồm:
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu);
- Trang tính;
- Ô tính.
+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu.
+ GV: Địa chỉ của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó. Ví dụ, địa chỉ ô A1, C5.
+ HS: Khối là tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng.
+ GV: Địa chỉ của khối là cặp địa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được cách nhau bởi dấu hai chấm (:). Ví dụ khối C3:E7.
+ HS: Quan sát các thao tác của GV ghi nhớ các bước thực hiện.
+ HS: Thực hiện ghi bài vào vở.
3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
- Bảng chọn;
- Thanh công cụ;
- Nút lệnh;
- Thanh công thức: Nhập hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính;
- Bảng chọn Data (Dữ liệu): các lệnh để xử lí dữ liệu;
- Trang tính: Các cột và hàng làm nhiệm vụ chính của bảng tính
- Ô tính: vùng giao nhau giữa cột và hàng.
Hoạt động 2: (22’) Tìm hiểu về nhập dữ liệu và trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS đọc mục 4.
 Nhập dữ liệu vào trang tính.
* Nhập và sửa dữ liệu.
+ GV: Hướng dẫn HS về nhập và sửa dữ liệu trong trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác nhập dữ liệu.
+ GV: Gọi một HS lên bảng thực hiện các thao tác GV hướng dẫn.
* Di chuyển trên trang tính.
+ GV: Hướng dẫn cách di chuyển trên trang tính.
+ GV: Làm mẫu các thao tác di chuyển trên trang tính để HS quan sát nhận biết.
+ GV: Yêu cầu mốt số HS lên bảng thực hiện các thao tác.
* Gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại cách gõ chữ Việt vào Word.
+ GV: Hướng dẫn cách gõ chữ Việt trên trang tính.
+ GV: Thực hiện thao tác trên máy trình chiếu cho HS quan sát và thực hiện theo các thao tác. 
+ GV: Nhận xét chốt nội dung.
+ HS: Đọc SGK tìm hiểu nội dung mục 4 SGK.
+ HS: Chú ý lắng nghe, quan sát thao tác mẫu của GV.
 + HS: Quan sát nhận xét các thao tác thực hiện của GV.
+ HS: Lên bảng thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Thực hiện theo các thao tác mà GV hướng dẫn theo từng cá nhân trên máy.
+ HS: Lên bảng thực hiện thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.
+ HS: Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
+ HS: Tập trung, chú ý, quan sát à ghi nhớ cách thực hiện.
+ HS: Chú ý quan sát làm theo sự hướng dẫn của GV, thực hiện thao tác dưới máy theo cá nhân.
+ HS: Ghi nhớ bài học.
4. Nhập dữ liệu vào trang tính.
a) Nhập và sửa dữ liệu.
- Nhập dữ liệu: Kích chuột vào ô cần nhập dữ liệu, gõ dữ liệu và gõ Enter.
- Sửa dữ liệu: Kích đúp chuột vào ô và gõ lại dữ liệu.
b) Di chuyển trên trang tính.
Chuyển đến ô cần chọn và kích chuột;
- Di chuyển ô bằng bàn phím: Sử dụng mũi tên lên ­, ¯, ®, ¬ di chuyển ô;
c) Gõ chữ Việt trên trang tính.
Sử dụng hai kiểu gõ thông dụng là TELEX và VNI (tương tự như ở chương trình soạn thảo văn bản).
 4. Củng cố: (5’)
 - Màn hình làm việc của chương trình bảng tính. 
 - Nhập dữ liệu vào trang tính.
 5. Hướng dẫn và dặn dò về nhà: (2’)	
 - Xem lại bài đã học, ôn lại các bước thực hiện mà GV đã hướng dẫn.
 - Xem trước bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính Excel.
 6.Rút kinh nghiệm : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctuan 1 tiet 2 tin 7 2014 2015.doc
Giáo án liên quan