Giáo án Tin học 7 - Tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Chỉ ra được ý nghĩa và cách dùng của một số hàm tính cơ bản.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được cách sử dụng hàm tính trong bảng tính.

- Áp dụng được các hàm tính áp dụng cho các bài toán cụ thể.

- Củng cố cách sử dụng các hàm trong chương trình bảng tính với các bài toán thực tế.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 410 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 15/10/09 
 Ngày giảng: 7A: 17/10/09 
 Tiết 18: Sử dụng các hàm để tính toán
 (tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Chỉ ra được ý nghĩa và cách dùng của một số hàm tính cơ bản.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được cách sử dụng hàm tính trong bảng tính.
- áp dụng được các hàm tính áp dụng cho các bài toán cụ thể.
- Củng cố cách sử dụng các hàm trong chương trình bảng tính với các bài toán thực tế.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, chính xác, hình thành khả năng tư duy, làm việc tích cực khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính 
	- HS: Máy tính
III. Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, luyện tập
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’) Sĩ số : 6A: .. ;6B:.
	2. Kiểm tra bài cũ: (4’)
	? Hàm tính là gì? cách tác dụng của hàm tính?
 	* Hàm tính là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm tính được thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
- Hàm tính giúp việc tính toán được nhanh chóng và dễ dàng.
* Cú pháp của hàm tính:
= Ten_ham(tham_so1, tham_so2...)
- Các tham số trong hàm tính được viết cách nhau bằng dấu (,).
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Chương trình bảng tính có tích hợp các hàm tính trợ giúp cho chúng ta thực hiện các tính toán. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số hàm tính trong chương trình bảng tính.
HĐ 1:Một số hàm trong chương trình bảng tính (15’). 
	- Mục tiêu:
+ Chỉ ra được ý nghĩa và cách dùng của một số hàm tính cơ bản.
+ Thực hiện được cách sử dụng hàm tính trong bảng tính.
- Đồ dùng: Máy tính
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu một số hàm tính cơ bản dùng trong chương trìh bảng tính.
 HS: Quan sát và nhận xét theo cú pháp, cũng như cách sử dụng hàm tính trong bảng tính để thực hiện tính toán.
 GV: Đưa ra một số ví dụ của hai hàm tính trên, học sinh nắm ý nghĩa và cho biết kết quả của các hàm tính với các tham số đã cho. 
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất. MAX
- Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số.
- Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
*Trong đó: Các biến a,b,c...đặt cách nhau bởi dấu (,) là các số hay địa chỉ của ô tính.
* Ví dụ: = MAX (2,4,5)
 = MAX (A1,B4,109)
 = MAX (A2:B7)
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất. MAX
- Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số.
- Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
*Trong đó: Các biến a,b,c...đặt cách nhau bởi dấu (,) là các số hay địa chỉ của ô tính.
* Ví dụ: = MIN (2,4,5)
 = MIN (A1,B4,109)
 = MIN (A2:B7)
HĐ 2: Luyện tập (20’).
- Mục tiêu: 
+ áp dụng được các hàm tính áp dụng cho các bài toán cụ thể.
+ Củng cố cách sử dụng các hàm trong chương trình bảng tính với các bài toán thực tế.
- Đồ dùng: Máy tính
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 1, 2,3 SGK_31.
 HS: Tập trung suy nghĩ và đưa ra kết quả của bài toán.
* Bài tập 1 SGK_31.
 Đá c.
* Bài tập 2 SGK_31.
 Đá không có Đá nào sai.
* Bài tập 3SGK_31.
 Đá. a _-1; b 2
 c -6; d 1
 e 1 ; f 1
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cách sử dụng và tác dụng của các hàm tính trong chương trình bảng tính.
- Các hàm được sử dụng trong trường hợp nào?
- GV: Đưa ra một số ví dụ về các hàm tính trên, yêu cầu học sinh thực hiện.
5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT18.doc