Giáo án Tin học 7 - Tiết 14, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhập công thức trong trang tính với việc sử dụng địa chỉ ô tính.

- Ý nghĩa của việc nhập công thức có sử dụng địa chỉ của ô tính trong trang tính.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.

- Nắm được các trình tự thực hiện tính toán trong một biểu thức toán học.

- Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.

- Phân biệt được cách nhập công thức dựa vào địa chỉ ô tính và nhập trực tiếp.

- Kết hợp tính toán trực tiếp và tính toán có sử dụng địa chỉ ô tính.

3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, hình thành khả năng làm việc khoa học.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 14, Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 
 Ngày giảng: 7A: 
 7B: 
 Tiết 14: Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhập công thức trong trang tính với việc sử dụng địa chỉ ô tính.
- ý nghĩa của việc nhập công thức có sử dụng địa chỉ của ô tính trong trang tính.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.
- Nắm được các trình tự thực hiện tính toán trong một biểu thức toán học.
- Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.
- Phân biệt được cách nhập công thức dựa vào địa chỉ ô tính và nhập trực tiếp.
- Kết hợp tính toán trực tiếp và tính toán có sử dụng địa chỉ ô tính.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tích cực, hình thành khả năng làm việc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy chiếu, máy tính
	- HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, HĐN
IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
	? Nêu qui tắc đặt công thức?cho ví dụ.
	Cong_thuc: {=bieu_thuc}
	= 6+3;	=7+(6325/26)-9
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	 Trong các kiểu dữ liệu trên thì kiểu dữ liệu nào tương ứng cho các phép toán nào. Các phép toán đó được thực hiện ra sao thì chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
HĐ 1: 3. Sử dụng địa chỉ trong công thức
	- Mục tiêu:
+ Phát biểu được qui tắc nhập công thức trong trang tính với việc sử dụng địa chỉ ô tính.
+ Phát biểu được ý nghĩa của việc nhập công thức có sử dụng địa chỉ của ô tính trong trang tính.
	- Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu
	- Thời gian: 12’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Ngoài cách nhập công thức nêu trên chúng ta còn có cách khác để nhập công thức dựa trên địa chỉ ô tính khi đã nhập dữ liệu cho ô tính.
GV: Cho học sinh thực hiện theo nhóm với các câu hỏi sau đây:
 ? Địa chỉ ô tính được tính như thế nào?
 ? Chúng ta có thể thay đổi dữ liệu trong ô tính được không? Vậy khi ta tính bằng cách cố định trên thì giá trị của ô tính thay đổi thì kết quả ra sao?
 HS: Thự c hiện và đưa ra đáp án nhanh nhất.
 GV: Cho học sinh thực hiện thao tác để nhận ra sự thay đổi khi thực hiện tính tóan trên ô tính.
 ? Vậy khi thực hiện cách 2 có tiện khi ta thay đổi giá trị ô tính không?
 ý nghĩa của việc thực hiện tính 
toán có sử dụng địa chỉ của ô tính? 
 GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện tính tóan trên địa chỉ ô tính.
 GV: Chú ý học sinh thực hiện đúng theo qui tắc đặt công thức tính.
 HS: Thực hiện các thao tác tính trên trang tính. 
3. Sử dụng địa chỉ trong công thức 
 - Khi thay đổi giá trị ô tính:
- Cách nhập công thức dựa vào ô tính:
HĐ 2: 4. Thực hành
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các lựa chọn các công thức để tính toán theo yêu cầu.
+ Thực hiện được nhập các công thức tính toán vào ô tính với các biểu thức toán học ban đầu.
+ Kết hợp tính toán trực tiếp và tính toán có sử dụng địa chỉ ô tính.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 23’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Đưa ra yêu cầu hoàn thành bài tập tính toán trên ô tính. Bài tập có tên Vidu.xls được lưu trên máy.
 HS: Thực hiện yêu cầu bài tập.
 GV: Bao quát, uốn nắm cái sai của học sinh.
 GV: Chỉ ra các cách làm khác nhau khi thực hiện yêu cầu bài tập. 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cần thực hiện theo trình tự nhập công thức, công thức cần chính xác theo qui tắc.
- Có thể thực hiện các phép toán khác nhau khi tính toán trên công thức cùng với các mức độ phức tạp khác nhau.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Trả lời một số câu hỏi trong SGK_24
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT14.doc