Giáo án Tin học 7 - Tiết 12: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- So sánh được ý nghĩa và tiện dụng của phần mềm trong luyện gõ phím với các phần mềm khác.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV:

 - HS: Máy tính.

 III. Phương pháp: Luyện tập theo nhóm

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 12: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/9/2011 
 Ngày giảng: 28/9/2011
 Tiết 12: Luyện gõ phím bằng typing test
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- So sánh được ý nghĩa và tiện dụng của phần mềm trong luyện gõ phím với các phần mềm khác.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV:
	- HS: Máy tính.
	III. Phương pháp: Luyện tập theo nhóm
	III. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	Để thao tác được nhanh nhất các thao tác và cách gõ phím chính xác và đúng quy tắc chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong bài hôm nay...
HĐ 1: 1. Nội dung, yêu cầu thực hành 
	- Mục tiêu:Phổ biến nội dung, vị trí làm việc của học sinh trong giờ học.
	- Đồ dùng:
	- Thời gian: 3’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu cho học sinh yêu cầu của bài học trên chương trình typing test để luyện gõ phím.
 HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện trên typing test để luyện gõ phím.
1. Nội dung, yêu cầu thực hành 
- Luyện gõ phím.
HĐ 2: 2. Luyện tập 
- Mục tiêu: Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 35’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Cho học sinh thực hành chương trình typing test ở chế độ Warm up games từ dễ đến khó.
 GV: Khi đăng nhập không cần gõ tên vào nữa mà chỉ cần chọn tên đã đăng nhập.
 HS: Lựa chọn các chế độ khác nhau để luyện tập.
 GV: Lưu ý cách thực hành của học sinh trên Typing test.
 HS: Thực hành theo yêu cầu và chỉ dẫn của chương trình.
 GV: Đi từng nhóm hướng dẫn quan sát học sinh thực hành, uốn nắm.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo yêu cầu bài học.
2. Luyện tập 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cần thực hiện theo trình tự của chương trình và các thao tác cần chính xác.
- Chú ý đến các yêu cầu khi gõ phím.
- GV cho học sinh nhận xét mức độ của các bài trong Typing test.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Thực hành luyện tập bàn phím.
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT12.doc