Giáo án Tin học 7 - Tiết 11: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nhận thức được vai trũ quan trọng của phần mềm trong việc luyện gừ phớm nhanh.

2. Kỹ năng:

- Luyện tập gõ phím ở cấp độ nhanh hơn và chính xác hơn.

- Đánh giá được khả năng luyện tập gõ phím của từng bạn.

- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Máy tính.

 - HS: Máy tính.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 11: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 7A:
 7B:
 Tiết 11: Luyện gõ phím bằng typing test
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận thức được vai trũ quan trọng của phần mềm trong việc luyện gừ phớm nhanh.
2. Kỹ năng: 
- Luyện tập gõ phím ở cấp độ nhanh hơn và chớnh xỏc hơn.
- Đánh giá được khả năng luyện tập gõ phím của từng bạn.
- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.
	II. Đồ dùng dạy học:
	- GV: Máy tính.
	- HS: Máy tính.
	III. Phương pháp: Luyện tập, thực hành:
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra)
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	Để thao tác được nhanh nhất các thao tác và cách gõ phím chính xác và đúng quy tắc chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong bài hôm nay...
	HĐ 1: 1. Nội dung, yêu cầu thực hành
	- Mục tiêu: Phổ biến nội dung bài học, vị trí luyện tập
	- Đồ dùng: 
	- Thời gian: 3’
	- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu cho học sinh yêu cầu của bài học trên chương trình typing test để luyện gõ phím.
 HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện trên typing test để luyện gõ phím.
1. Nội dung, yêu cầu thực hành 
- Là phần mềm giúp luyện gõ phím.
HĐ 2: 2. Luyện tập 
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
+ Đánh giá đượcc khả năng luyện tập gõ phím của từng bạn.
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 35’
- Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Cho học sinh thực hành chương trình typing test ở chế độ Warm up games từ dễ đến khó.
 GV: Khi đăng nhập không cần gõ tên vào nữa mà chỉ cần chọn tên đã đăng nhập.
 HS: Lựa chọn các chế độ, bài chơi khác nhau để luyện tập.
 HS: Thực hành theo yêu cầu và chỉ dẫn của chương trình.
 GV: Đi từng nhóm hướng dẫn quan sát học sinh thực hành, uốn nắm.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo yêu cầu bài học.
 HS: Đánh giá kết quả thực hành của các bạn trong nhóm thông qua số điểm của từng bạn. Qua đó so sánh độ chính xác, nhanh của từng bạn tham gia luyện tập
2. Luyện tập 
4. Củng cố, đánh giá:(4’)
- Cần thực hiện theo trình tự của chương trình và các thao tác cần chính xác.
- GV cho học sinh nhận xét mức độ của các bài trong Typing test.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Thực hành luyện tập bàn phím.
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT11.doc