Giáo án Tin học 7 - Tiết 10: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Biết sử dụng chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.

- So sánh được lợi ích của phần mềm trong việc luyện gõ phím

3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.

 II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy tính

- HS: Máy tính

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 7 - Tiết 10: Luyện gõ phím bằng Typing Test (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 7A:
 7B: 
 Tiết 10: Luyện gõ phím bằng typing test
(tiếp)
	I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết sử dụng chương trình typing test để luỵên gõ bàn phím.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
- So sánh được lợi ích của phần mềm trong việc luyện gõ phím
3. Thái độ: Nghiêm túc, hình thành khả năng làm việc nghiêm túc khoa học.
	II. Đồ dựng dạy học:
GV: Máy tính
HS: Máy tính
	III. Phương pháp: Vấn đáp, HĐN
	IV. Tiến trình dạy học:
	1. ổn định tổ chức.(1’)
	2. Kiểm tra bài cũ: (2’)
	? Nêu cách khở động chương trình luyện gõ phím bằng Typing test.
	- Nháy đúp vào chương trình Typing test và thực hiện các thao tác lựa chọn để luyện tập.
	3. Bài mới:
	Giới thiệu bài: (1’) 
	Để thao tác được nhanh nhất các thao tác và cách gõ phím chính xác và đúng qy tắc ta tìm hiểu trong bài hôm nay
HĐ 1:1. Giới thiệu yêu cầu bài học trên phần mêm typing test 
Mục tiêu: Phân nhóm và nhiệm vụ bài học
Đồ dùng:
Thời gian: 5’
Cách tiến hành:
Hoạt động Thầy - Trò
Nội dung
 GV: Giới thiệu cho học sinh yêu cầu của bài học trên chương trình typing test để luyện gõ phím.
 HS: Nắm rõ yêu cầu và thực hiện trên typing test để luyện gõ phím.
1. Giới thiệu yêu cầu bài học trên phần mêm typing test (5’) 
- Là phần mềm giúp luyện gõ phím
HĐ 2:2. Luyện tập 
Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các lựa chọn để luyện tập ở các mức độ luyện tập khác nhau.
+ So sánh được lợi ích của phần mềm trong việc luyện gõ phím
- Đồ dùng: Máy tính
- Thời gian: 31’
- Cách tiến hành:
 GV: Cho học sinh thực hành chương trình typing test ở chế độ Warm up games từ dễ đến khó.
 GV: Khi đăng nhập không cần gõ tên vào nữa mà chỉ cần chọn tên đã đăng nhập.
 HS: Lựa chọn các chế độ khác nhau để luyện tập.
? Cỏc mức độ như thế nào?
 HS: Thực hành theo yêu cầu và chỉ dẫn của chương trình.
 GV: Đi từng nhóm hướng dẫn quan sát học sinh thực hành, uốn nắm.
 GV: Yêu cầu học sinh thực hành theo yêu cầu bài học.
2. Luyện tập 
4. Củng cố, đánh giá:(3’)
- Cần thực hiện theo trình tự của chương trình và các thao tác cần chính xác.
- Nhận xét tinh thần học tập của học sinh.
	5. Bài tập về nhà: (1’)
	- Thực hành luyện tập bàn phím.
- Chuẩn bị bài sau: tranh ảnh, tài liệu cần thiết.
----------------------

File đính kèm:

  • docT10.doc