Giáo án Tin học 6 - Tiết 9, Bài 5: Luyện tập chuột - Phan Hữu Hà

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Phân biệt các nút của chuột và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.

- Thực hành đầy đủ các thao tác cơ bản đối với chuột.

 2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột, thao tác nhanh, chính xác từng thao tác.

 3. Thái độ:

- Nghiêm túc trong khi học tập, có ý thức bảo vệ chung.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phần mềm Mouse Skills luyện tập chuột.

 2. Học sinh: Sách, tập, viết.

III. Các Hoạt động dạy-học

 1. Ổn định:

 2. Kiểm tra bài cũ: Cấu trúc chính của máy gồm mấy khối chức năng?

 

doc4 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 10/11/2015 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 - Tiết 9, Bài 5: Luyện tập chuột - Phan Hữu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5	 Ngày soạn: 13 – 09 – 2014
Tiết 9 	 	 Ngày dạy: 15– 09 – 2014
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- Phân biệt các nút của chuột và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.
- Thực hành đầy đủ các thao tác cơ bản đối với chuột.
	2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng chuột, thao tác nhanh, chính xác từng thao tác.
 	3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong khi học tập, có ý thức bảo vệ chung.
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phần mềm Mouse Skills luyện tập chuột. 
	2. Học sinh: Sách, tập, viết.
III. Các Hoạt động dạy-học 
	1. Ổn định:	
	2. Kiểm tra bài cũ: Cấu trúc chính của máy gồm mấy khối chức năng?
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu một số thao tác cơ bản của chuột 
1. Các thao tác chính với chuột:
- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.
- Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay
- Nháy phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay
- Nháy dúp chuột : Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.
- Kéo thả chuột : Nhấn giữ chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
- Để điều khiển chuột thành thạo các em phải cầm chuột đúng. Các em dùng tay phải giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải.
- Con trỏ chuột trên màn hình như thế nào?
- Muốn sử dụng chuột tốt, trước hết phải biết cách di chuyển chuột, điều khiển trỏ chuột trên màn hình
- Để di chuyển con trỏ chuột lên trên thì em di chuyển chuột thế nào ?
- Để chọn một đối tượng ta thực hiện thao tác nháy chuột. Vậy nháy chuột thực hiện thế nào.
- Tuy nhiên nháy chuột có thể mở được đối tượng ở màn hình không ?
- Để mở đối tượng ta nháy phải chuột, rồi vào Open.
- Tuy nhiên có một cách khác nhanh hơn, đó là nháy đúp chuột. Vậy thao tác nháy đúp chuột thế nào ?
- Ta muốn di chuyển một đối tượng trên màn hình đến vị trí khác làm thế nào?
- Có dạng mũi tên trắng.
- Di chuyển chuột tới.
- Không, đối tượng chỉ được đánh dấu.
- Nháy nút trái chuột hai lần.
- Ta kéo thả chỗ khác.
Hoạt động 2: Giới thiệu phần mềm Mouse Skills 
2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills:
- Khởi động phần mềm: nháy đúp vào biểu tượng con chuột trên màn hình trên màn hình.
- Đây là phần mềm đơn giản, thích hợp để luyện tập thao tác với chuột, lần lượt gồm có 5 mức tưong ứng với các thao tác chuột:
- Trong 5 mức thì mức nào khó nhất
- Trong các thao tác chuột thì thao tác nào khó nhất ?
- Nhận xét
- Mức 5
- Thao tác kéo thả chuột.
4. Củng cố, dặn dò
	- Cầm chuột thế nào là đúng cách?
	- Có mấy thao tác chính của chuột?
- Về nhà xem lại bài để chuẩn bị cho tiết thực hành hôm sau.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Tuần 5	 Ngày soạn: 13 – 09 – 2014
Tiết 10	 	 Ngày dạy: 15– 09 – 2014
Bài 5. LUYỆN TẬP CHUỘT (tt)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- Biết các nút của chuột và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.Thực hành đầy đủ các thao tác cơ bản đối với chuột.
	2. Kỹ năng:
- Thực hiện các thao tác với chuột nhanh, chính xác từng thao tác.
 	3. Thái độ:
- Nghiêm túc trong khi thực hành, có ý thức bảo vệ chung, giúp đỡ nhau trong thực hành.
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên: 
- Giáo án, sách giáo khoa, chuẩn bị phòng máy thực hành, phần mềm Mouse Skills luyện tập chuột.
	2. Học sinh: Sách, tập, viết.
III. Các Hoạt động dạy-học 
	1. Ổn định:	
	2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Trình bày các thao tác chính với chuột ? 
	- Trình bày cách cầm chuột đúng cách.
	3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu cách khởi động phần mềm 
1. Khởi động:
- Khởi động phần mềm: nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.
- Nhấn một phím bất kì luyện tập.
- Giới thiệu cách khởi động
- Đây là phần mềm đơn giản, thích hợp để luyện tập thao tác với chuột, lần lượt gồm có 5 mức tương ứng với các thao tác chuột:
- Trong các thao tác chuột thì thao tác nào khó nhất ?
-Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính.
- Thao tác kéo thả chuột
Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập với phần mềm Mouse Skills 
2. Luyện tập:
- Level 1: Di chuyển chuột
- Level 2:Nháy chuột.
- Level 3:Nháy đúp chuột
- Level 4:Nháy phải chuột
- Level 5:Kéo thả chuột
* Thoát khỏi phần mềm:
Nháy chuột vào Quit hoặc vào 
- Sau khi khởi động phần mềm, ta nhấn phím bất kì để luyện tập.
- Phần mềm có 5 mức luyện tập chuột:
 Mức 1: Thực hiện thao tác di chuyển chuột (Không nhấn bất kì nút chuôït nào) vào ô vuông trên màn hình.
- Để luyện tập tiếp màn 2 ta nhấn một phím bất kì trên bàn phím.
Mức 2: Nhấn nhanh nút trái chuột vào ô vuông thì ô vuông biến mất.
Mức 3: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột vào ô vuông.
Mức 4: Nhấn nhanh nút phải chuột vào ô vuông thì ô vuông biến mất.
Mức 5: Nhấn giữ nút trái chuột kéo đến vị trí đích rồi thả chuột.
- Hết màn 5 thì màn hình kết quả hiện lên, các em xem kết quả thực hiện của mình và so sánh với thang điểm
- Nháy chuột vào Quit hoặc vào trên góc phải màn hình.
- Chú ý quan sát.
- Ghi nhớ kiến thức.
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Thực hành theo hướng dẫn.
- Thực hành
- Thực hành
- Xem kết quả.
4. Củng cố, dặn dò
	- Đánh giá kết quả tiết thực hành
	- Nêu các lỗi học sinh thường gặp.
	- Về nhà xem “Học gõ mười ngón”
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctin 6 tuan 5.doc
Giáo án liên quan