Giáo án Tin học 6 - Tiết 4, Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Tiếp theo) - Phan Hữu Hà

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin trên máy tính.

 2. Kỹ năng:

- HS nắm được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính.

 3. Thái độ:

- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.

- HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận.

II. Chuẩn bị:

 - Giáo viên: Phấn màu, máy tính, máy chiếu.

 - Học sinh: SGK, viết, vở, thước kẻ, xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.

III. Các hoạt động dạy-học

 1. Ổn định lớp:

 2. Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy kể các dạng cơ bản của thông tin? Cho ví dụ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 10/11/2015 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 - Tiết 4, Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (Tiếp theo) - Phan Hữu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2	 Ngày soạn: 26 – 08 – 2014
Tiết 4	 	Ngày dạy: 29 – 08 – 2014
Bài 2. THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (tt)
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- HS biết được các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin trên máy tính.
	2. Kỹ năng:
- HS nắm được các dạng cơ bản của thông tin, cách biểu diễn thông tin trên máy tính.
	3. Thái độ:
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
- HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận.
II. Chuẩn bị:
	- Giáo viên: Phấn màu, máy tính, máy chiếu.
	- Học sinh: SGK, viết, vở, thước kẻ, xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
III. Các hoạt động dạy-học
	1. Ổn định lớp:	
	2. Kiểm tra bài cũ: 
- Em hãy kể các dạng cơ bản của thông tin? Cho ví dụ.
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Biểu diễn thông tin trong máy tính 
 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính:
 - Để máy tính có thể xử lý thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng Dãy bit chi gồm hai kí hiệu 0 và 1
- Dữ liệu là thông tin lưu trữ trong máy tính
- Quá trình thực hiện của máy tính trong việc biểu diễn thông tin: SGK trang 9.
	GV yêu cầu HS đọc SGK trang 8.
	Để máy tính có thể trợ giúp con người trong hoạt động thông tin, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp. 
	GV giới thiệu dạng biểu diễn thông tin trong máy tính là Dãy bit (Dãy nh? phân) chỉ bao gồm hai kí hiệu 0 và 1.
	Thế nào là dữ liệu?
	Theo em, tại sao thông tin trên máy tính được biểu diễn thành một Dãy bit.
	Nhận xét câu trả lời
	Giới thiệu quá trình thực hiện của máy tính trong việc biểu diễn thông tin.
+ HS: đọc SGK trang 8.
+ HS: lắng nghe
+ HS: Dữ liệu là thông tin lưu trữ trong máy tính
+ HS: thông tin trên máy tính được biểu diễn thành một Dãy bit là vị sự đơn giản trong kĩ thuật thực hiện
+ HS: lắng nghe
	4. Củng cố: 
	- GV cho học sinh nhắc lại nội dung toàn bài.
	- Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.
IV. Rút kinh nghiệm :
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctin 6 tuan 3(1).doc