Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 68: Bài tập: quy tắc tính đạo hàm

Tiết 68

BÀI TẬP: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

I. Mục tiêu:

1.Về kiến thức: Thông qua bài tập

+Nắm được khái niệm hàm hợp.

+Nhớ hai bảng tóm tắt về đạo hàm của một số hàm số thường gặp và các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số.

+ Nắm vững các định lí 1, 2 và các quy tắc tính đạo hàm của tổng , hiệu tích và thương các hàm số

2Kỹ năng:

+Vận dụng thành thạo các quy tắc tính đạo hàm để tính một số đạo hàm đơn giản

3.Về thái độ học tập:

Cẩn thận chính xác trong lập luận, tính toán .

II. Chuẩn bị bài học:

1.Chuẩn bị của GV:

+ Chuẩn bị các phiếu học tập.

+ Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ.

2.Chuẩn bị của HS:

+ Các công thức và các quy tắc tính đạo hàm đ• học

+ Chuẩn bị bài cũ ở nhà

III. Nội dung và tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 68: Bài tập: quy tắc tính đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07.01.2009 Ngày dạy: 09.01.2009
Tiết 68
BÀI TẬP: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM 
I. Mục tiêu:
1.Về kiến thức: Thông qua bài tập
+Nắm được khái niệm hàm hợp.
+Nhớ hai bảng tóm tắt về đạo hàm của một số hàm số thường gặp và các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số.
+ Nắm vững các định lí 1, 2 và các quy tắc tính đạo hàm của tổng , hiệu tích và thương các hàm số
2Kỹ năng:
+Vận dụng thành thạo các quy tắc tính đạo hàm để tính một số đạo hàm đơn giản
3.Về thái độ học tập:
Cẩn thận chính xác trong lập luận, tính toán .
II. Chuẩn bị bài học:
1.Chuẩn bị của GV:
+	Chuẩn bị các phiếu học tập. 
+	Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ..
2.Chuẩn bị của HS:
+ Các công thức và các quy tắc tính đạo hàm đã học
+ Chuẩn bị bài cũ ở nhà
III. Nội dung và tiến trình lên lớp:
1./ Ổn Định :
	2./ Kiểm tra bài cũ : 
	Tính đạo hàm của hàm số
	1.	
	2.	 
	3./ Bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Dạng 1 : ĐH của các hàm số đơn giản.
 Bài 2: Tìm đạo hàm của các hàm số:
a. ; 
b. ;
c. ; 
d. 
? Ta đã sử dụng ĐL nào
*Dạng 2: Sử dụng hàm hợp
 BT 3: Tìm đạo hàm của các hàm số:
a. ; 
b. ;
c. ; d.;
e. (m, n là các hằng số)
? Ta đã sử dụng ĐL nào
 (6)
 (7)
 (8)
 (9)
 (10)
BT 4:
 Tìm đạo hàm của các hàm số:
a. ; b. ;
c. (a là hằng số) d..
BT 5 : 
Cho . Tìm x để
a. 
b. 
a. 
b. 
c. 
d. 
Rút ra các nhận xét về phương pháp giải toán.
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
Nếu k là một hằng số thì (5)
a. hay 
b. 
c. 
d. 
e.
Rút ra các nhận xét về phương pháp giải toán.
a. ;
b. ;
c. ;
d. .
Rút ra các nhận xét về phương pháp giải toán.
a. hoặc ;
b. .
4./ Củng cố: 
	+ Các quy tắc và pp giải .
+ Tìm đạo hàm của các hàm số: 
5./ Bài tập về nhà:
	Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
	1. 2. 
3. 4. 

File đính kèm:

  • doc68.doc