Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 59: Luyện tập: hàm số liên tục

Tiết 59

LUYỆN TẬP: HÀM SỐ LIÊN TỤC

I. Mục tiêu:

1./ Kiến thức: Củng cố lại cho học sinh nắm được:

 + Định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm.

 + Hàm số liên tục trên một khoảng, một đoạn.

 + Một số định lí cơ bản về hàm số liên tục.

2./ kỹ năng:

 + Chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại một điểm, trên một khoảng.

 + Chứng minh phương trình có nghiệm trên (a; b).

3./ Thái độ:

 + Tự giác, tích cực trong học tập

 + Nắm bắt được các khái niệm và công thức cơ bản.

 + Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 27/05/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số và Giải tích 11 tiết 59: Luyện tập: hàm số liên tục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 16.02.2009 Ngày dạy:19.02.2009
Tiết 59
LUYỆN TẬP: HÀM SỐ LIÊN TỤC 
I. Mục tiêu:
1./ Kiến thức: Củng cố lại cho học sinh nắm được: 
	+ Định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm.
	+ Hàm số liên tục trên một khoảng, một đoạn.
	+ Một số định lí cơ bản về hàm số liên tục.
2./ kỹ năng:
	+ Chứng minh được hàm số liên tục hoặc không liên tục tại một điểm, trên một khoảng.
	+ Chứng minh phương trình có nghiệm trên (a; b).
3./ Thái độ: 
	+ Tự giác, tích cực trong học tập
	+ Nắm bắt được các khái niệm và công thức cơ bản.
	+ Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 
II./ Chuẩn bị :
	1./ Giáo viên :
	+ Giáo án, sách tham khảo .
	+ Phương pháp : Gợi mở vấn đáp .
	2./ Học sinh :
	+ Sách giáo khoa .
III./ Tiến trình bài dạy :
1./ Ổn Định :
2./ Kiểm tra bài cũ :
 Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x = 1 với:
	3./ Bài mới :
 Hoạt động 1: Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x = - 2 với:
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ Ta có :
= 
Vậy hàm số f(x) không liên tục tại x = - 2.
+ Cho 1 HS lên bảng làm.
+ Cả lớp làm vào giấy nháp.
+ Củng cố, sửa sai. 
Hoạt động 2: (hoạt động nhóm).
 Hàm số nào sau đây không liên tục tại x = 1:
A. 	B. 
C. 	D. 
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ Hoạt động nhóm.
+ Trả lời câu hỏi của giáo viên.
+ Tổ chức hoạt động nhóm.
+ Phát vấn, củng cố.
Hoạt động 3: Cho hàm số .
Tìm a để hàm số f(x) liên tục tại x = - 1.
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ 
+ f(-1) = a – 1.
+ = f(-1) Þ a – 1 = -2 
 	Þ a = -1.
+ Vậy khi a = -1 thì hàm số f(x) liên tục tại x = -1.
+ Tính 
+ Tính f(-1)?
+ Điều kiện để hàm số liên tục tại x = -1.
Hoạt động 4: Chứng minh phương trình có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng (0; 2).
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
+ f(0)= -7 và f(2)=5
+ f(0).f(2) = -35<0 .
+ Phương trình trên có ít nhất một nghiệm trong (0;2).
+ Đặt f(x) =
+ Tính f(0)? f(2)?
+ Nhận xét f(0).f(2)?
+ Theo định lí 3 ta có suy ra được điều gì?
4./ Củng cố: (hoạt động nhóm)
Cho hàm số .
Hàm số f(x) liên tục tại x = 0 khi a bằng:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
	HD: chọn C
5./ Bài tập về nhà:
	Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x = 0 với :
	HD: suy ra hàm số liên tục tại x =0.

File đính kèm:

  • doc59.doc