Giáo án Lịch sử 7 - Năm học 2009-2010 (Bản full)

A. Mục tiêu cần đạt

- Kiến thức:

+ Qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.

+ Hiểu khái niệm “lãnh địa phong Kiến”,đặc trưng của kinh tế lãnh địaPhong Kiến

+ Nguyên nhân xuất hiện Thành Thị Trung Đại.Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Địa và nền kinh tế trong Thành Thị Trung Đại.

- Kĩ năng:

+Biết xác định vị trícác quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên bản đồ.

+Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến.

- Tư tưởng:

+Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người:chuyển từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến.

B. Chuẩn bị

-Bản đồ Châu Âu thời Phong Kiến

-Tranh ảnh mô tả hoạt động trong Lãnh Địa Phong Kiến và Thành Thị Trung Đại.

C.Phương pháp :

 + Thuyết trình , vấn đáp . hoạt động nhóm

 

doc164 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 25/11/2015 | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lịch sử 7 - Năm học 2009-2010 (Bản full), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ệp trong nhân dân?
HS quan sát H28. Nhận xét 
GV: Tình hình thương nghiệp nước ta thời Trần như thế nào?
* Nông nghiệp: 
-Chú trọng khai hoang mở rộng diện tích canh tác,đắp đê, đào sông,nạo vét kênh mương.
-Nông dân được nhà nước quan tâm tích cực cày cáy.
* Thủ công nghiệp:
-Lập nhiều xưởng thủ công nhà nước chuyên sản xuất đồ gốm,dệt và chế tạo vũ khí.
-Thủ công trong nhân dân có nhiều nghành như đúc đồng,làm giấy,khắc ván in.
* Thương nghiệp:
-Chợ mọc nhiều ở làng xã,Thăng Long có 61 phố phường.
-Buôn bán với nước ngoài rất phát triển:mở nhiều cửa biển :Hội thống,Hội triều,Vân đồn 
IV. Củng cố-luyện tập
- Nhà Trần có những biện pháp gì để xây dựng quân đội, quốc phòng. 
- Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái của nhà Lý? 
V. Dặn dò: 
- Học bài - BT 4, 5, 6, soạn bài 14.
D. Rút kinh nghiệm: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 12-Tiết 24
Soạn: 21/11/09
Dạy: 24/11/09
BÀI 14 . BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC
MÔNG - NGUYÊN (THẾ KỶ XIII)
I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN
XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)
A. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
 - Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ. 
 - Chủ trương, chính sách và những việc làm của vua, quan nhà Trần để đối phó với quân Mông Cổ. 
2.Kỹ năng: 
 - Đọc diễn biến các trận đánh bằng lược đồ. 
 - Đọc và vẽ lược đồ. 
 - Phân tích đánh giá nhận xét các sự kiện lịch sử. 
3. Tư tưởng: 
 - Giáo dục HS ý thức, kiên cường, bất khuất mưu trí dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến.
 - Giáo dục lòng tự hào về truyền thống của dân tộc. 
B. Phương tiện dạy học: 
 -Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ. 
C. Thiết kế bài học: 
I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
 -Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội? Nhận xét? 
III. Bài mới: (35’)
 Sau khi lên nắm chính quyền, Vua tôi nhà Trần bắt tay vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt, đồng thời còn phải chuẩn bị nhiều mặt để đối phó những âm mưu xâm lược của bọn phong Kiến Mông - Nguyên. Vậy cuộc chiến diễn ra như thế nào? 
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Nội dung
GV dùng lược đồ thế giới và giới thiệu sơ qua về nước Mông Cổ thế kỷ XIII.
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ. 
-HS quan sát H29 nhận xét H 29 giúp em hiểu gì về quân Mông Cổ ?
GV:-Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? 
-Trước khi vào nước Ta, tướng Mông Cổ đã làm gì?
HS:- Cho sứ giả đem thư đe dọa và dụ hàng vua Trần.
GV:Vua Trần đã có thái độ như thế nào? 
HS: Bắt sứ giả bắt giam vào ngục.
-Thiết lập ách độ hộ đế chế Mông Cổ trên đất Đại Việt.
-Chiếm Đại Việt để đánh lên phía Nam TQ.Thực hiện kế hoạch gọng kìm tiêu diệt Nam Tống. 
GV:Khi được tin quân Mông Cổ xâm lược nước ta, vua Trần đã làm gì?
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần cuẩn bị: 
-Ban hành lệnh sắm sửa vũ khí 
-Quân đội dân binh được thành lập và ngày đêm luyện tập. 
HS quan sát lược đồ GV trình bày và trình bày lại. 
GV: Vì sao quân ta đánh bại quân Mông Cổ? 
HS: Quân ta biết sử dụng cách đánh giặc thông minh,biết chớp thời cơ.
b. Diễn biến: 
-Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại,sau đó tiến vào Thăng Long.
-Ta thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống “xuôi về thiên mạc ,khiến cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực,thực phẩm rơi vào tình thế cực kì khó khăn.
-Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.
c.Kết quả:Ngày 29-1-1258 quân Mông Cổ rút khỏi Thăng Long chạy về nước.
Thảo luận nhóm:
Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất là gì? 
* Lấy yếu đánh mạnh ,lấy ít đành nhiều.
IV. Củng cố – luyện tập: (3’)
 -Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? 
 -Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ bằng lược đồ.
 -Bài tập 1, 2.
V. Dặn dò: (1’)
 -Học bài, soạn bài 14 phần II. 
D. Rút kinh nghiệm: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 13 Tiết 25
Soạn:23/11/09
Dạy: 26/11/09
BÀI 14: (TT)
II. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ HAI CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1285)
A. Mục tiêu: 
1.Kiến thức:
 -Việc chuẩn bị cho việc xâm lược Đại Việt lần thứ 2 của quân Nguyên chu đáo hơn so với lần một.
 -Nhờ sự chuẩn bị chu đáo,đường lối đánh giặc đúng đắn và quyết tâm cao,quân dân Đại Việt đã giành thắng lợi vẻ vang.
2.Kĩ năng:
 -Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ để thuật lại sự kiện lịch sử.
3.Tư tưởng:
 -Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù giặc ngoại xâm,niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn tổ tiên đã kiên cường ,mưu trí bảo vệ chủ quyền đất nước.
B. Phương tiện dạy học: 
 -Lược đồ kháng chiến chống quân Nguyên 1285.
 -Đoạn trích ”Hịch tướng sĩ”
C. Tiến trình dạy học: 
I. Ổn định lớp(1’)
II. Kiểm tra bài cũ(5’)
-Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ.
III. Bài mới: (35’)
 Sau thất bại 1258 quân Mông Cổ không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt. Sau khi thôn tính được nhà Tống 1279 chúng ráo riết chuẩn bị xâm lược Đại Việt. 
Ho¹t ®éng cña GV- HS
Nội dung
1. Âm mưu xâm lược Chăm Pa và Đại Việt của nhà Nguyên.
GV:-Nhà Nguyên cho quân xâm lược Chămpa và Đại Việt nhằm mục đích gì?
-Tại sao Hốt Tất Liệt cho quân đánh Chămpa trước? Kết quả?
GV sử dụng lược đồ trình bày. 
-Mục đích: Làm cầu nối thôn tính các nước ở phía Nam TQ. 
-1283 cho quân đánh Chămpa trước để làm bàn đạp tấn công vào Đại Việt nhưng thất bại. 
-Sau khi nghe tin quân Nguyên có ý định xâm lược nước ta, nhà Trần đã làm gì?
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến. 
-Vua Trần triệu tập hội nghị ở bến Bình Than bàn kế hoạch đánh giặc cử Trần Quốc Tuấn chỉ huy cuộc kháng chiến
HS đọc phần in nhỏ SGK.
- 1285 mở Hội Nghị Diên Hồng ở Thăng Long.
GV:Hội Nghị Diên Hồng có tác dụng gì đến việc chuẩn bị kháng chiến?Những sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm,quyết chiến của nhà Trần?
- Tổ chức tập trận, duyệt binh ở Đông Bộ Đầu
3. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến. 
a. Diễn biến
GV: dùng lược đồ trình bày diễn biến và hướng dẫn HS trình bày bằng lược đồ. 
-1/1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy vào xâm lược nước ta.
-Quân ta sau một vài trận chặn đánh địch ở biên giới đã rút về Vạn Kiếp, Thăng Long và cuối cùng rút về Thiên Trường để bảo toàn lực lượng, và thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.
-Cùng một lúc Toa Đô từ Champa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, quân Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía nam nhằm tạo thế gọng kìm để tiêu diệt quân ta, nhưng bị thất bị, phải rút về Thăng Long và lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. 
-5/1285, lợi dụng thời cơ nhà Trần tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi. 
GV:Nêu cách đánh của quân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai? 
HS thảo luận nhóm rút ra kết luận:
+lúc đầu giặc mạnh rút lui để bảo toàn lực lượng chờ thời cơ quyết giành thắng lợi.
+cánh đánh “ Vườn không nhà trống”
b.Kết quả:Quân giặc phần bị chết, phần còn lại chạy về nước, Thoát Hoan chui vào ống đồng về nước,Toa Đô bị chém đầu.
IV. Củng cố - luyện tập: (3’)
- Nhà Trần chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai như thế nào? 
- Trình bày diễn biến. 
V. Dặn dò:(1’)
- Học bài soạn phần III. 
D. Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................................
Tuần 15 Tiết: 26
Soạn: 28/11/09
Dạy: 01/12/09
III. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ BA 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (1287 - 1288)
A. Mục tiêu bài học: 
1.Kiến thức:
 -Âm mưu xâm lược Đại Việt lần thú ba của quân Nguyên.
 -Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống lại nhà Nguyên với các trận đánh lớn;Vân Đồn,Bạch Đằng và giành thắng lợi vẻ vang.
2.Kĩ năng:
 -Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ để tóm tắt sự kiện lịch sử.
3.Tư tưởng:
 -Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù giặc và niềm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc Mông-Nguyên.
B. Phương tiện dạy học: 
 -Lược đồ kháng chiến lần 3 chống quân Nguyên. 
C. Thiết kế bài học: 
I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
 -Trình bày diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 1285?
III. Bài mới: (36’)
 Hai lần thất bại trong việc xâm lược Đại Việt nhà Nguyên có từ bỏ ý định xâm lược Đại Việt nữa không? Chúng chuẩn bị như thế nào? 
Ho¹t ®éng cña GV- HS
Nội dung
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt. 
GV:-Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt trong hoàn cảnh nào? 
-Nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ 3. 
-Nhà Trần làm gì trước nguy cơ bị xâm lược?
GV:Dùng lược đồ trình bày diễn biến HS lắng nghe trình bày lại.
* Hoàn cảnh: 
-Nhà Nguyên quyết tâm xâm lược Đại Việt lần thứ 3. 
-Nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến.
* Diễn biến: 
-12/1287: Quân Nguyên ồ ạt tấn công Đại Việt. 
-1288 Thoát Hoan cho quân chiếm đóng Vạn Kiếp.
-Về phía ta sau một vài trận chặn giặc ở cửa ải,Trần Quốc Tuấn đã cho quân rút khỏi vạn kiếp về vùng sông đuống đêû chặn giặc ở Thăng Long.
2. Chiến thắng Vân Đồn tiê

File đính kèm:

  • docGiao an Lich su 7hay.doc
Giáo án liên quan