Giáo án kĩ năng sống lớp 8- Chuyên đề Sức khỏe sinh sản

I.Mục đích

- Giúp học sinh biết

+ Phân biệt cơ quan sinh sản với các cơ quan cơ thể khác của cơ thể

+ Tên gọi, vị trí, chức năng của cơ quan sinh sản nam và cơ quan sinh sản nữ.

 

II.Đồ dung dạy học

- Các tấm thẻ ghi tên các cơ quan sinh sản nam, nữ và các cơ quan khác của cơ thể.

- Hình vẽ: các cơ quan sinh sản nam và nữ có ghi chú thích và hình vẽ các cơ quan sinh sản nam và nữ không ghi chú thích.

- Bộ bài: “Tìm hiểu vị trí, chức năng của cơ quan sinh sản nam và nữ”

 

 III.Các hoạt động dạy và học

 

*Khởi động: Trò chơi “Làm theo điều tôi nói, đừng làm theo điều tôi làm” (10 phút)

- Cách chơi: Cả lớp cùng hát “Mũi, cằm tai ;” theo điệu nhạc tiếng chày trên sooc Boom Bo. Mọi người cùng làm động tác như lời bài hát bằng cách chỉ vào cằm, tài, mắt của mình.

- Luật chơi: Trưởng trò không thực hiện đúng động tác như lời hát. Ai làm theo, bị sai sẽ phạt.

- GV giới thiệu bài mới

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 04/12/2014 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án kĩ năng sống lớp 8- Chuyên đề Sức khỏe sinh sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: …………………
CHUYÊN ĐỀ SỨC KHỎE SINH SẢN
I.Mục đích
- Giúp học sinh biết
+ Phân biệt cơ quan sinh sản với các cơ quan cơ thể khác của cơ thể
+ Tên gọi, vị trí, chức năng của cơ quan sinh sản nam và cơ quan sinh sản nữ.
II.Đồ dung dạy học
- Các tấm thẻ ghi tên các cơ quan sinh sản nam, nữ và các cơ quan khác của cơ thể.
- Hình vẽ: các cơ quan sinh sản nam và nữ có ghi chú thích và hình vẽ các cơ quan sinh sản nam và nữ không ghi chú thích.
- Bộ bài: “Tìm hiểu vị trí, chức năng của cơ quan sinh sản nam và nữ”
 III.Các hoạt động dạy và học
*Khởi động: Trò chơi “Làm theo điều tôi nói, đừng làm theo điều tôi làm” (10 phút)
- Cách chơi: Cả lớp cùng hát “Mũi, cằm tai …;” theo điệu nhạc tiếng chày trên sooc Boom Bo. Mọi người cùng làm động tác như lời bài hát bằng cách chỉ vào cằm, tài, mắt … của mình.
- Luật chơi: Trưởng trò không thực hiện đúng động tác như lời hát. Ai làm theo, bị sai sẽ phạt.
- GV giới thiệu bài mới
Hoạt động 1: Xếp thẻ theo nhóm 
Mục tiêu: 
- Phân biệt các cơ quan sinh sản với cơ quan khác của cơ thể.
Cách tiến hành:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Giới thiệu các tấm thẻ, trong đó ghi tên các cơ quan sinh sản của nam và nữ, tên của các cơ quan khác của cơ thể.
- Nhiệm vụ ching của các thành viên trong nhóm là sẽ phải phân loại các tấm thẻ đó và xếp vào 3 cột:
Tên các cơ quan sinh sản nam
Tên các cơ quan sinh sản nữ
Tên các cơ quan khác của cơ thể
Bước 2: 
- Các nhóm tiến hành thực hiện như hướng dẫn trên
- Các tấm thẻ được lựa chọn đính vào các cột phù hợp trên giấy Ao
- Sau khi hoàn thành sẽ dán lên bảng.
Bước 3: 
- Đại diện của mỗi nhóm lên kiểm tra sản phẩn của nhóm khác. GV xem các nhóm đã làm đúngc hưa và đọc tên các cơ quan sinh sản nam, nữ.
- Kết thúc hoạt động này, GV tóm tắt lại giúp học sinh phân biệt cơ quan sinh sản với các cơ quan của cơ thể.
Hoạt động 2: Trò chơi :”Xếp chữ vào hình”
Mục tiêu: 
- Xác định đúng vị trí các cơ quan sinh sản nam và nữ.
Cách tiến hành:
Bước 1: 
- Cho cả lớp xem hai bức vẽ:
1. Các cơ quan sinh sản nam có ghi chú thích.
2. Các cơ quan sinh sản nữ có ghi chú thích.
- Gọi HS lên chỉ và nói tên các bộ phận được ghi chú thích.
Bước 2: 
- Cung cấp cho mỗi nhóm một hình cơ quan sinh sản nam hoặc hình cơ quan sinh sản nữ không ghi chú thích và các tấm phiếu rời ghi tên các bộ phận của cơ quan sinh sản nam hoặc tên các bộ phận của cơ quan sinh sản nữ.
Bước 3: 
- Các nhóm tiến hành thi ghép các phiếu ghi tên các bộ phận của cơ quan sinh sản nam hoặc tên các bộ phận của cơ quan sinh sản nữ vào đúng các vị trí trên bức vẽ.
Bước 4: 
- GV treo 2 hình cơ quan sinh sản nam có ghi chú thích và cơ quan sinh sản nữ có ghi chú thích lên bảng. Các nhóm dựa vào đó để tự kiểm tra hoặc kiểm tra chéo lẫn nhau.
- Xác định nhóm nào hoàn thành sớm và đúng để khen thưởng.
Giải lao giữa giờ. 
Hoạt động 3: Chơi bài bộ ba (xếp thẻ theo cột và hàng)
Mục tiêu: 
- Biết tên, vị trí, chức năng của các cơ quan sinh sản nam, nữ.
Cách tiến hành:
*Lưu ý: GV hướng dẫn HS xếp lần lượt bộ thẻ “Tìm hiểu chức năng của cơ quan sinh dục nữ” rồi đến bộ thẻ “Tìm hiểu chức năng của cơ quan sinh dục nam”
Bước 1: 
- Giới thiệu bộ thẻ “Tìm hiểu chức năng của cơ quan sinh dục nữ (hoặc nam)” gồm 3 loại thẻ:”
+ Các thẻ ghi tên các bộ phận cơ quan sinh dục.
+ Các thẻ mô tả và vị trí các bộ phận cơ quan sinh dục.
+ Các thẻ ghi chức năng.
- Cách chơi:
+ Người cầm thẻ ghi tên gọi 1 bộ phận của cơ quan sinh dục nữ (hoặc nam) đặt thẻ của mình vào cột 1 trước.
+ Những người khác tìm xem tấm thẻ nào mô tả vị trí đúng với tên bộ phận đó thì đặt vào cột 2, tiếp theo là thẻ mô tả chức năng sẽ được đặt vào cột 3 ngang hàng với thẻ ở cột 1 và thẻ ở cột 2.
Bảng dung làm bàn để chơi bài bộ ba:
Cột 1
Tên các bộ phận của cơ quan sinh sản nữ (nam)
Cột 2
Mô tả và vị trí
Cột 3Chức năng
Bước 2: 
- HS lần lượt chơi bài “Tìm hiểu chức năng của cơ quan sinh dục nữ” rồi đến bài ““Tìm hiểu chức năng của cơ quan sinh dục nam”
Bước 3: 
Các nhóm đối chiếu với đáp án. Nếu sai thì sửa lại
*Kết thúc buổi học GV mời một HS xung phong lên bảng chỉ vào hình vẽ, nói tên và chức năng của từng bộ phận của các cơ quan sinh sản nam, nữ.

File đính kèm:

  • docCơ quan sinh sản nam và nữ.doc
Giáo án liên quan