Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường Hoạt động 2 lớp 6 Trường trung học cơ sở Minh Tân

 A. Mục tiêu bài dạy:

Giúp học sinh:

- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.

- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục vụ và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.

B. Chuẩn bị :

1.Chuẩn bị về phương tiện hoạt động

a)Mỗi cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng.) chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vai trò trách nhiệm của cán bộ lớp, cán bộ tổ.

b).Câu hỏi thảo luận

- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào ?

- Bạn góp ý kiến gì cho bạn lớp phó phụ trách học tập của lớp ?

- Hoạt động của các cán sự môn học trong năm học như thế nào ?

- Ý kiến của bạn về hoạt động của tổ trưởng.

c) Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ

Hát về truyền thống nhà trường

2. Chuẩn bị về tổ chức

- GVCN hội ý với tất cả cán bộ của lớp, các tổ trưởng để bàn bạc chuẩn bị cho hoạt động.

- Thông qua để thống nhất các câu hỏi thảo luận

- Thống nhất chương trình hoạt động

- Phân công người điều khiển hoạt động

- Phân công người điều khiển văn nghệ

- Phân công trang trí

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/12/2014 | Lượt xem: 2179 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường Hoạt động 2 lớp 6 Trường trung học cơ sở Minh Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoạt động 2:
 Ngày soạn : 12/09/2013
Tuần 2: Bầu cán bộ lớp
 A. Mục tiêu bài dạy: 
Giúp học sinh:
Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục vụ và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
B. Chuẩn bị :
1.Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
a)Mỗi cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng...) chuẩn bị một báo cáo ngắn gọn về các nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vai trò trách nhiệm của cán bộ lớp, cán bộ tổ.
b).Câu hỏi thảo luận
- Bạn lớp trưởng đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào ?
- Bạn góp ý kiến gì cho bạn lớp phó phụ trách học tập của lớp ?
- Hoạt động của các cán sự môn học trong năm học như thế nào ?
- Ý kiến của bạn về hoạt động của tổ trưởng.
c) Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
Hát về truyền thống nhà trường
2. Chuẩn bị về tổ chức
GVCN hội ý với tất cả cán bộ của lớp, các tổ trưởng để bàn bạc chuẩn bị cho hoạt động.
Thông qua để thống nhất các câu hỏi thảo luận
Thống nhất chương trình hoạt động 
Phân công người điều khiển hoạt động
Phân công người điều khiển văn nghệ
Phân công trang trí
C. Các hoạt động trên lớp:
Hoạt động mở đầu
Người điều khiển nêu lý do và giới thiệu chương trình hoạt động.
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo và thảo luận 
Theo yêu cầu của người điều khiển, lần lượt từng cán bộ trong lớp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong vai trò người cán bộ lớp người tổ trưởng...
Sau mỗi báo cáo, người điều khiển nêu các câu hỏi cho cả lớp thảo luận.
Người điều khiển tóm tắt các ý kiến phát biểu.
 Hoạt động 2: Tổ chức bầu cán bộ lớp 
Người điều khiển cho cả lớp thảo luận về cách thức bầu cán bộ lớp.
Sau các ý kiến phát biểu, người điều khiển chốt lại ý kiến chung của cả lớp và tổ chức bầu cán bộ lớp theo hình thức đã chọn.
Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và cử đại diện phát biểu ý kiến để thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng cốt cán của lớp.
Hoạt động 3:Chương trình văn nghệ
Người điều khiển văn nghệ giới thiệu một vài tiết mục văn nghệ của lớp lên trình diễn chào mừng đội ngũ cán bộ lớp năm học mới.
Hoạt động 4: Cuối cùng
GVCN phát biểu ý kiến
Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động 
D. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 Lớp 6A đã bầu :
	Lớp trưởng:..................................................................
 Sao đỏ:.........................................................................
	Lớp phó học tập:..........................................................
	P. Lao động:.................................................................
 Thủ quỹ.........................................................................

File đính kèm:

  • docT 9HD2 .doc
Giáo án liên quan