Giáo án Hóa học 9 - Lê Anh Linh - Tuần 23 - Tiết 44 - Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 Hiểu được đặc điểm cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo.

 Vận dụng những kiến thức được học vào viết công thức cấu tạo.

2. Kĩ năng:

 Rèn luyện kĩ năng viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ.

3. Thái độ:

 Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.

II. CHUẨN BỊ:

1.GV:

 Chuẩn bị một số bài tập.

2. HS:

 Xem trước bài mới.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1. Ổn định lớp(1’): 9A1 / 9A2 /

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Thế nào là hợp chất hữu cơ ? Có mấy loại hợp chất hữu cơ? Cho VD minh hoạ.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(2’) : Các em đã biết HCHC là những hợp chất của cac bon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ như thế nào? Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ cho biết điều gì?Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay:

b. Các hoạt động dạy và học :

 

doc2 trang | Chia sẻ: honglan88 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 9 - Lê Anh Linh - Tuần 23 - Tiết 44 - Bài 35: Cấu Tạo Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 Ngày soạn: 20/01/2010
Tiết 44 Ngày dạy : 23/01/2010	Bài 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ
 HỢP CHẤT HỮU CƠ 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
 Hiểu được đặc điểm cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo.
 Vận dụng những kiến thức được học vào viết công thức cấu tạo. 
2. Kĩ năng: 
 Rèn luyện kĩ năng viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ. 
3. Thái độ: 
 Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ:
1.GV: 
 Chuẩn bị một số bài tập.
2. HS: 
 Xem trước bài mới. 
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Ổn định lớp(1’): 9A1/ 9A2/
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Thế nào là hợp chất hữu cơ ? Có mấy loại hợp chất hữu cơ? Cho VD minh hoạ. 
3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài(2’) : Các em đã biết HCHC là những hợp chất của cac bon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ như thế nào? Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ cho biết điều gì?Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay: 
b. Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của phân tử HCHC(20’)
- GV: Nhắc lại C, O, H có hoá trị mấy? 
- GV: Hướng dẫn cách viết công thức phân tử CH4. 
- GV: Biểu diễn liên kết của CH3Cl, CH3OH.
- GV: Từ những VD trên rút ra nhận xét.
- GV: Biểu diễn liên kết của C2H6.
- GV: Từ những VD trên chobiết các nguyên tử C có liên kết trực tiếp với nhau được không?
- GV: Cho HS viết C3H8.
- GV: Thông báo có 3 loạimạch cacbon. 
- GV: YC 2 HS lên biểu diễn CTPT của C2H6O. 
- GV: Tại sao cùng CTPT nhưng rượu etylic lại có CTCT khác đimetyl ete?
- GV: Từ VD trên rút ra NX. 
- HS: Nhắc lại. 
- HS: Lắng nghe.
- HS: Làm BT
- HS: Trả lời
- HS: Lắng nghe.
- HS: Trả lời.
- HS: Biểu diễn liên kết.
- HS: Lắng nghe.
- HS: Làm BT
-HS: Vì có sự khác nhau về trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
- HS: Rút ra nhận xét. 
I .Đặc điểm cấu tạo của phân tử HCHC
1. Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử. 
- Trong các HCHC, C(IV), H(I), O(II). 
Hiđro: H- Oxi: - O 
 CH4 : CH3Cl: CH3OH
2. Mạch cacbon : 
Có 3 loại mạch cacbon: 
+ Mạch nhánh: 
+ Mạch vòng:
3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử 
 Rượu etylic 
Đimetyl ete 
Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức cấu tạo (1)’)
- GV: Hãy viết CTCT của C2H6 và C2H6O.
- GV: Từ CTCT trên cho ta biết gì?
- GV: Chốt lại ý chính
- GV: Cho HS đọc phần ghi nhớ. 
- HS: Viết CTCT
- HS: Trả lời 
- HS: Lắng nghe.
- HS: Đọc SGK
II. Công thức cấu tạo : Cho biết thành phần và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
Etan: Viết gọn : CH3 – CH3
Rượu etylic: Viết gọn: CH3 – CH2 - OH
4. Cũng cố (5’): 
 Hãy viết CTCT của các chất có CTPT sau: CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, 
5. Nhận xét- dặn dò(3’): 
 Nhận xét thái độ học tập của HS.
 Dặn các em làm BT 1,2,3,4,5 / SGK, chuần bị bài Metan . 
6. Rút kinh nghiệm: 
.

File đính kèm:

  • doccau tao phan tu hop chat huu co.doc
Giáo án liên quan