Giáo án Hình học 7 - Tiết 2: Luyện tập (Hai góc đối đỉnh)

A) Mục tiêu: - HS củng cố định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh.

- Rèn kỹ năng vẽ hai góc đối đỉnh, biết vân dụng để tính số đo

 B) Các hoạt động dạy học:

 5 1) Kiểm tra bài cũ:(gọi hai hs lên bảng đồng thời).

 a) ĐN hai góc đối đỉnh. Vẽ góc đđ với xôy? Nêu tc 2 góc đđ. Hai góc bằng nhau có đđ?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 1079 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tiết 2: Luyện tập (Hai góc đối đỉnh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP.
(Hai góc đối đỉnh)
* Tuần : 1 * Tiết : 2 	
* Ngày soạn:	
 * Ngày giảng:
A) Mục tiêu: - HS củng cố định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh.
Rèn kỹ năng vẽ hai góc đối đỉnh, biết vâïn dụng để tính số đo 
 B) Các hoạt động dạy học: 
 5’ 1) Kiểm tra bài cũ:(gọi hai hs lên bảng đồng thời).
 a) ĐN hai góc đối đỉnh. Vẽ góc đđ với xôy? Nêu tc 2 góc đđ. Hai góc bằng nhau có đđ?
 2) Bài mới
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS
GHI BẢNG
15’
 HĐ1:Luyện tập:
- BT5/82
Cho Hs đọc đề
Nhắc lại: Thế nào là hai góc kề bù? Tính chất hai góc kề bù.
Gv kiểm tra
Cho HS nêu cách giải khác
(ûsử dụng t/c hai góc đối đỉnh)
BT6/83
+ Gọi 1 hs giải bài 6.
-GV kiểm tra
* 2 đt cắùt nhau nếu biết 1 góc ta có thể tính số đo 3 góc còn lại(dựa vào tc kề bù, đđ.)
+ Cho 1 hs đọc bài 7, nêu yc bài( hđ nhóm)
 -Khi nào có các cặp góc bằng nhau?(các góc đđ, có cùng số đo.)
+ Cho hs giải bài 9. Tính (x’ôy, xôy’)
+ Hs 1 trả lời.
HĐ2:Củng cố :(Gv treo bảng phụ)
 + Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai ?
2 góc đđ thì bằng nhau.
2 góc bằng nhau thì đđ.
 2 góc không đđ thì không bằng nhau.
 d)2 góc không bằng nhau thì không đđ.
HĐ3:
Hs1: vẽ hình câu a,b,rồi giải
- Hs2:vẽ tiếp hình câu cà giải
Hs cả lớp làm nháp
-Hs nêu cách giải
à 1 HS giải
Hs làm bài theo nhóm
+ Gọi nhóm trưởng của hai nhóm trình bày.
+ 1 hs đọc đề bài.
+ Hs giải miệng (tính hay )
+ 1 hs nêu thêm vài cặp nữa
I/Sửa bài tập:
/Bài 5/83 :
 a) A
 C’ B C
 A’
 Giải
b) Ta có: 
(Vì hai góc kề bù) 
 Hay: 
c)Tacó: 
(Vì hai góc kề bù)
 Hay: 
Vậy : 
BT6/83 sgk y
 O
 x’ x
 y’
+ Giải: 
Ta có xôy=470
Nên x’ôy’=xôy=470(đđ)
xôy+xôy’=1800(kb)
 xôy’=1800-xôy
	 =1800-470=1330
x’ôy=y’ôx=1330(đđ)
II/Bài tập mới:
BT 7/83 Sbt
 z’	
y 	x’
 o	
x 	y 
z	
+ Các cặp góc bằng nhau(đối đỉnh) là :
xôy= x’ôy’ ; xôy’= x’ôy
xôz= x’ôz’ ; xôz’= x’ôz
yôz= y’ôz’ ; yôz’= y’ôz
+ Các góc bẹt bằng nhau :
xôx’= yôy’= zôz’= 1800
Bài 9sgk : y
	x’	x
	 y’
+ 2 góc vuông không đđ là :
 hay 
HDVN:làm bt 8;10 sgk ;456sbt
 Đọc trước ‘’bài Hai đường thẳng vuông góc’’
 -Chuẩn bị ê ke, giấy

File đính kèm:

  • docHH-02.DOC
Giáo án liên quan