Giáo án Hình học 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác

A/ Mục tiêu:

· KTCB :HS nắm được đ/l về tổng ba góc của một tam giác

 KNCB:Biết vận dụng định lí trong bài để tính số đo các góc của một tam giác

 Tư duy : phát huy trí lực của HS

B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

· Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, miếng bìa hình tam giác lớn, kéo cắt

· Học sinh : : sgk, thước thẳng, thước đo góc, miếng bìa hình tam giác nhỏ, kéo cắt

C/ Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thewendsq8 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 7 - Tiết 17: Tổng ba góc của một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần: 9 - Tiết : 17 
	Ngày soạn : TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 
	Ngày dạy: 
A/ Mục tiêu: 
KTCB :HS nắm được đ/l về tổng ba góc của một tam giác 
KNCB:Biết vận dụng định lí trong bài để tính số đo các góc của một tam giác
Tư duy : phát huy trí lực của HS
B/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
Giáo viên : sgk, thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, miếng bìa hình tam giác lớn, kéo cắt
Học sinh : : sgk, thước thẳng, thước đo gócï, miếng bìa hình tam giác nhỏ, kéo cắt
C/ Tiến trình bài dạy:
Kiểm tra bài cũ:
Bài mới:
TG
Hoạt động của giáo viên 
Hđ của học sinh 
Ghi bảng
15’ù
10’
10’
5’
1/ Hoạt động 1:Tiếp cận kiến thức mới
-Để biết tổng số đo các góc trong một tam bằng bao nhiêu ta làm như thế nào?
-Cho HS thảo luận nhóm
+Yêu cầu1:( -Nhóm 1,;2;3)
a)vẽ hai tam giác bất kì. Dùng thước đo góc ,đo ba góc của tam giác
b)Nhận xét gì về tổng số đo ba góc của mỗi tam giác
+Yêu cầu 2:(nhóm 4;5;6)
-Cắt ghép ba góc => tổng số đo?
à 2 nhóm trình bày bài lên bảng
-Gv kiểm tra kết quả của các nhóm khác
-Gv nhận xét hđ của HS
GV: bằng thực hành đo ,cắt ghép chúng ta có dự đoán: tổng ba góc của tam giác bằng 1800. Đó là định lí quan trọng của hình học
àCho hs phát biểu định lý
Hoạt động 2 : CM định lí
Bằng lập luận em nào có thể cm định lý này ?
Gợi ý:- dựa vào cách cắt ghép hình có thể vẽ đường thẳng nào trên hình vẽû để xuất hiện ba góc tương ứng bằng ba góc của tam giác?
 -Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình vẽ
 -Tổng ba góc của tam giác ABC bằng tổng ba góc nào trên hình vẽ?
GV yêu cầu 1 HS khác chứng minh lại đl
Gv khẳng định lại v.đề ghi ở đầu bài.
Hoạt động 3:Luyện tập củng cố
Aùp dụng đl trên ta có thể tìm số đo của một số góc trong tam giác ở 1 số bài tập
Bài 1/108 (bảng phụ)
Gọi 1 HS tính số đo x hình 47
Lần lượt cho HS tính x ở các hình48,49,50
Bài 4/98 sbt ( bảng phụ)
Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A,B,C,D và giải thích.
ChoIK// EF
a.1000 ; B .700 ; C . 800 ; D . 900
HS trả lời:
-đo các góc à tính tổng
-cắt ghép ba góc
HS thảo luận nhómà trình bày bài lên bảng
HS nhận xét
hs phát biểu định lý
-HS vẽ hình ,ghi GT-KL
-Vẽ đường thẳng xy đi qua A và s.song với BC
HS trả lời
-HS nhìn hình vẽ trả lời
- 1Hs khác trình bày bài làm
HS cả lớp làm nháp
HS nhận xét
HS hoạt động nhóm
Đại diện nhóm giải thích
1/ Tổng ba góc của một tam giác
Định lý:
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 
GT
ABC
KL
Chứng minh: SGK/106
Bài tập1/108: sgk
H47 : x=1800-(900+550) = 350 
(theo đl tổng ba góc của t.g)
H48: x = 1800-(300+400) = 1100
(theo đl tổng ba góc của t.g)
H49 : x+x = 1800-500=1300
(theo đl tổng ba góc của t.g)
hay 2x =1300
=> x = 1300:2 = 650
H50 :Ta co:ù 
+=1800-(600+400)
(theo đl tổng ba góc của t.g) =>=800 
+ y= 1800-(t/c hai góc kề bù)
mà=800 
=>y = 1800-800=1000 
+ x =1800-400(t/c hai góc k.bù) 
 x = 1400
 5’- Hoạt động 4:-Học thuộc định lí tổng ba góc của tam giác,vẽ hình ghi GT,KL
 -BT 1(H 51) ;2/108 : BT 1;2/98
 - Đọc trước mục 2 ; 3 /107 sgk

File đính kèm:

  • docHH-17.DOC
Giáo án liên quan