Giáo án Hình học 11: Ôn chương II

 Tiết 27.ÔN CHƯƠNG II

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

-Các khái niệm mp . Các cách xác định mp . Định nghĩa hình chóp, hình tứ diện .

 -Đường thẳng song song, đường thẳng chéo nhau trong không gian

 -Đường thẳng song song với mp . Hai mp song song . Định lí Ta-lét .

 -Phép chiếu song song , hình biểu diễn

2) Kỹ năng :

-Biết cách xác định giao tuyến hai mp khi biết :

+Hai điểm chung

+Một điểm chung và chứa hai đường thẳng song song

+Một điểm chung và cùng song song với một đường thẳng .

-Biết cách .

-Biết cách xác định giao tuyến mp với các mặt hình chóp, tứ diện .

3) Tư duy : -Hiểu được cách xác định giao tuyến hai mp, cm ba điểm thẳng hàng, cm đường thẳng song song mp, hai mp song song.

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 11: Ôn chương II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 Ngày soạn: 12/01/09
 Tiết 27.ÔN CHƯƠNG II 
----&----
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
-Các khái niệm mp . Các cách xác định mp . Định nghĩa hình chóp, hình tứ diện . 
	-Đường thẳng song song, đường thẳng chéo nhau trong không gian
	-Đường thẳng song song với mp . Hai mp song song . Định lí Ta-lét .
	-Phép chiếu song song , hình biểu diễn
2) Kỹ năng :
-Biết cách xác định giao tuyến hai mp khi biết :
+Hai điểm chung
+Một điểm chung và chứa hai đường thẳng song song 
+Một điểm chung và cùng song song với một đường thẳng .
-Biết cách .
-Biết cách xác định giao tuyến mp với các mặt hình chóp, tứ diện .
3) Tư duy : -Hiểu được cách xác định giao tuyến hai mp, cm ba điểm thẳng hàng, cm đường thẳng song song mp, hai mp song song.
4) Thái độ : 
- Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Tích cực hoạt động trả lời câu hỏi 
- Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động :
* ngay day : / /2009. Lớp 10A8 , Sĩ số HS vắng mặt :
 * ngay day : / /2009. Lớp 10A9 , Sĩ số HS vắng mặt :
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Nêu cách xác định mp, ký hiệu mp?
-Thế nào là hai đường thẳng song song, đt song song mp, hai mp song song ?
-PP cm ba điểm thẳng hàng ?
-PP cm ba đường thẳng đồng quy ?
-PP cm hai đường thẳng song song ?
-PP cm đt song song mp ?
-PP cm hai mp song song ?
-Phát biểu định lí Ta-lét ?
-Nêu cách xác định thiết diện tạo bởi mp với một hình chóp, hình hộp, hình lăng trụ ?
-Đọc câu hỏi và hiểu nvụ
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-HS nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện nếu có 
-Ghi nhận kiến thức 
Hoạt động 2 : BT1/77/SGK 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT1/77/sgk ?
-Cách tìm giao tuyến hai mp ?
-Gọi 
-
-Gọi 
-
-Gọi 
-
-Nếu AC và BF cắt nhau thì hai hình thang ntn ?
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-
-Hai hình thang cùng nằm trên mp (trái gt)
BT1/77/SGK :
Hoạt động 3 : BT2/77/SGK
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/77/SGK?
-Nêu cách xác định thiết diện tạo bởi mp với một hình chóp ?
-Gọi 
-Thiết diện hình gì ?
-Gọi 
-
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Thiết diện là ngũ giác MQPNR
-
BT2/77/SGK :
Hoạt động 4 : BT3/77/SGK
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/77/SGK?
-Cách tìm giao tuyến hai mp ?
-Gọi 
-
-Cách tìm giao điểm đt và mp ?
-Gọi 
-
-Thiết diện hình gì ?
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-
-
-Thiết diện là tứ giác AMNP
BT3/77/SGK :
Hoạt động 5 : BT4/78/SGK
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT4/78/SGK?
-Cách cm hai mp song song ?
-a)
-b)IJ trung bình hình thang AA’C’C nên IJ//AA’
-c)DD’ = a + c - b
-Xem đề hiểu nhiệm vụ 
-Trình bày bài giải 
-Trả lời và nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
BT4/78/SGK :
Củng cố :
Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học ?
Câu hỏi trắc nghiệm :
1/ c) 	2/ a)	3/c)	4/a)	5/d)	6/d)	7/a)
8/ b) 	9/d)	10/a)	11/c)	12/c)	
Dặn dò : Xem bài đã giải 
	 Xem bài “ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN “

File đính kèm:

  • docON CHUONG II_HH.doc
Giáo án liên quan